KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 30.11.2012   

    

ODREDI SEBI (PRAVI) CILJ!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu!

Braćo moja u Islamu! U ovom našem kratkom dunjalučkom životu mi vrlo često postavljamo sebi ciljeve, šta želimo postići i ostvariti. U tome nema ništa loše, jer je to sistem na kome počiva svijet aktivnosti. Međutim, jedan cilj kod nekih ljudi nije jasno definisan, a to je životni cilj. Naime, ima ljudi koji žele isključivo život na ovome svijetu. Daleko im kuća bila! Ima ljudi koji žele isključivo onaj svijet. Blago se njima! Ostali ljudi su zbunjeni, navodno žele Ahiret, a čvrsto su vezani za Dunjaluk. Njima treba pomoći da pronađu svoj životni cilj, kako ne bi izgubili i Dunjaluk i Ahiret. Cilj današnje hutbe jeste, upravo, da kroz kur'anske i hadiske poruke pomogne tim ljudima.

U tom smislu želim da se upoznamo sa odlikama sve tri navedene kategorije ljudi kako bi svako od nas mogao da vidi u kojoj kategoriji se nalazi i da razmisli o tome šta ubuduće treba da čini.

Prvo ćemo vidjeti koje su to odlike ljudi koji žele isključivo Dunjaluk (dunjalučara)? Oni ne razmišljaju o smrti i o Ahiretu. Ne izvršavaju ono što je Dragi Allah naredio, a čine ono što je Dragi Allah zabranio. Plivaju u moru grijeha i robuju svojim strastima. Ne klanjaju, ne poste, ne daju zekat. S druge strane, uzimaju kamatu, piju alkohol, čine blud i spremni su, ako treba, i slagati i prevariti i ubiti. Njihov životni cilj je da steknu što više dunjalučkih blagodati i da u njima uživaju.

O njima Uzvišeni Allah veli: ''Onome ko želi ovaj svijet, mi mu brzo dajemo šta hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu kasnije Džehennem pripremiti, u kome će se osramoćen i odbačen peći.'' (El-Isra', 18.)

A u vezi s njima Poslanik, a.s., je rekao: ''Ko god se posveti isključivo Dunjaluku, Allah će mu otežati poslove i dat će mu strah od siromaštva, a od Dunjaluka će mu stizati samo ono što mu je propisano.''

Što se tiče ljudi koji žele isključivo Ahiret, oni se ponašaju sasvim suprotno od dunjalučara. Njihov životni cilj nije lično, nego Allahovo zadovoljstvo.

O njima Uzvišeni Allah kaže: ''A onaj ko želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvale vrijedan biti.'' (El-Isra', 19.)

Iz ovog ajeta možemo zaključiti da se do pravog cilja stiže u tri koraka.

Prvi korak je da čovjek odredi sebi cilj i da ga uvijek ima pred sobom. Da pred sobom vidi Džennet i da kaže: ''Ja želim tamo da stignem.''

Drugi korak je da učini sve što je u njegovoj mogućnosti da bi tamo stigao.

Treći korak je da bude vjernik. A šta to znači? Da sve što čini da bi stigao na cilj, da to čini iskreno u ime Allaha, dž.š., jer mu u suprotnom Dragi Allah neće primiti njegov trud. O tome je Poslanik, a.s., rekao: ''Iman – to je ihlas (iskrenost namjere).''

Naravno da će sada neko reći: ''Ne može se samo za Ahiret raditi, treba i na Dunjaluku živjeti.'' To je tačno i u vezi s tim Poslanik, a.s., poručuje: ''A ko god radi za Ahiret, Allah će mu olakšati poslove, dat će mu bogatstvo u srcu i Dunjaluk će mu sam dolaziti, iako to (Dunjaluk) neće željeti.''

Prema tome, onaj ko želi isključivo Ahiret, ne treba da se zamara pitanjima: ''Kako ću preživjeti? Hoću li imati posao, porodicu, krov nad glavom, dobro auto, bogatstvo i sve ostalo?'' Dragi Allah će dati da mu te dunjalučke blagodati same dođu.

I upravo je u tome problem onih zbunjenih – što ne vjeruju u ove ajete i hadise. Oni pokušavaju da spoje nespojivo. Odredili su da im cilj bude Džennet, ali se svojim djelima trude da steknu Dunjaluk.

Pa tako vidite neke ljude kako i klanjaju i poste, ali ne daju zekat i uzimaju kamatu. Imaju dovoljno pa i previše imetka, ali se ipak satraše da zarade još koji dinar za crne dane, čime pojačavaju svoju škrtost i zapostavljaju svoju porodicu. Sva im je priča vrti oko novca. Kažu: ''Do plate (ili penzije) ništa novo.'' Ako i udijele nešto od imetka, kasnije to stalno spominju i pogovaraju. ''Ja sam dao tad i tad, toliko i toliko. Ja sam njemu dao, a vidi ga šta radi. Da nije mojih para bilo, sve bi propalo.'' I tome slično.

Braćo moja draga! Dok još nije kasno, pozivam vas da razmislite o svom načinu života i da odredite svoj životni cilj! A kao brat vam savjetujem – nemojte da vam Dunjaluk bude cilj i nemojte biti zbunjeni! Neka vam cilj bude Allahovo, dž.š. zadovoljstvo i vječna uživanja u lijepom Džennetu!

Završit ćemo sa hadisom u kome Poslanik, a.s., poručuje: ''Zaista Allah ne gleda u vaše izglede ni u vaše imetke, već On gleda u vaša srca i u vaša djela.''

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, na stazu koja vodi do jedinog Pravog cilja. Amin.

Odredi+sebi+cilj.doc
Microsoft Word Dokument 34.0 KB