KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

 

EL-FATIHA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

DMB! Prošlog puta smo govorili o zahvalnosti Allahu, dž.š., odnosno, o vrijednostima riječi ''Elhamdu lillah'' (Hvala Allahu!). Rekli smo da su to prve riječi u Kur'anu, i da se one nalaze u suri, koju učimo na svakom rekatu bilo kojeg namaza, a to je el-Fatiha.

El-Fatiha u prijevodu znači Ona koja otvara i ona je taj naziv dobila zbog svoje pozicije u Mushafu. Ona je smještena naprijed, da otvori sadržaj Allahove, dž.š., Knjige. Pored tog, ona ima još tridesetak imena poput: Ummu-l-Kitab (Matica Knjige), el-Hamd (Pohvala), eš-Šafija (Sura koja liječi), Nuru-l-Kur'an (Svjetlo Kur'ana), Seb'u-l-mesani (Sedam ajeta koji se ponavljaju), Esasu-l-Kur'an (Temelj Kur'ana) itd.

Mi, hvala Allahu, vrlo često, i kroz namaze i kroz dove, učimo suru Fatihu, ali pri tome, vrlo smo malo svjesni njenog sadržaja i poruka. Tim povodom ćemo današnju hutbu, akobogda, posvetiti značenju ove prve sure u Kur'anu.

O Fatihi Muhammed, a.s., je rekao: ''Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, nije ovakva sura sišla ni u Tevratu ni u Zeburu ni u Indžilu, a niti ima od nje veće u Kur'anu. Ona sadrži sedam ajeta, a Džehennem ima sedam kapija. Onaj koji iskreno prouči Fatihu, zatvara mu se svih sedam kapija Džehennema.''

Fatiha počinje riječima El-Hamdu lillahi Rabbi-l-alemin (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova). Kad Allahov, dž.š., rob izgovori te riječi, Allah mu uvećava Svoje blagodati i daruje Svoju milost.

Te riječi su istovremeno i zahvala, a i dova Onome koji je Milostivi i Samilosni (Er-Rahman i Er-Rahim). I zato sve naše dove započinju pohvalom Gospodara svjetova, pri čemu Mu se mi zahvaljujemo na milosti i samilosti, kojima nas obasipa.

Allahove riječi Maliki jevmiddin govore da uzvišena i apsolutna vlast pripada samo Allahu, dž.š., te da je ljudska vlast relativna, ograničena i prolazna, baš kao što je prolazan i Dunjaluk. Onaj ko uči ove riječi Allah će ga sačuvati od straha na Sudnjem danu.

U sljedećem ajetu stoje riječi: Ijjake na'budu ve ijjake neste'in (Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo). Ovim riječima mi priznajemo Allahovu, dž.š., svemoć, a našu slabost, i negiramo postojanje drugih božanstava (odbacujemo širk) i u potpunosti se oslanjamo na najbolji mogući oslonac – na Allaha, dž.š. Onaj koji bude učio ove riječi, Allah će mu ibadete primiti i pružiti mu Svoju pomoć kad god ona bude potrebna.

A ono što je posebno značajno u ovom ajetu, jeste da je u njemu upotrijebljena množina, koja upućuje na džemat, što dokazuje da je obavezno držati se džemata i da je nužno da musliman bude u njega čvrsto uključen.

Sljedeće riječi predstavljaju još jednu dovu: Ihdines-sirata-l-mustekim (Uputi nas na Pravi put). Sirat mustekim je Islam. Pitamo se: zašto čovjek, koji sebe smatra muslimanom, mora svakog dana po nekoliko puta da uči ovu dovu? Odgovor je jednostavan: zato što čovjeku samo njegovo muslimansko ime nije dovoljno da ga pred Allahom, dž.š., predstavi kao muslimana. Pravi musliman se mora dokazati djelima. Onoga ko uči ovu dovu, Allah će učvrstiti na putu Islama.

Sirata-llezine en'amte alejhim (Na Put onih kojima si darovao Svoje blagodati). To su oni koji su najbolji primjeri i uzori, i u koje treba da se ugleda svaki musliman, a to su: ''...vjerovjesnici, iskreni, šehidi i dobri ljudi – a lijepi su to drugovi." (En-Nisa, 69.) One koji budu učili ove riječi, Allah će počastiti društvom sa pomenutim osobama.

Gajri-l-magdubi alejhim ve led-dallin (A ne na put onih koji su protiv sebe Tvoju srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali). Za ove prve je Poslanik rekao da su židovi, a za druge da su kršćani. Ko izgovori ove riječi, Dragi Allah će ga sačuvati od kazne koju je pripremio za nevjernike.

Poslije proučene Fatihe lijepo je izgovoriti amin. U toj riječi je sadržana naša nada da će našu dovu Dragi Allah primiti.

DMB! Fatiha je sura u kojoj je sadržan cijeli Kur'an i ona je najbolja dova. Čuli smo danas neke od njenih blagodati, pa vas pozivam da ih iskoristite! Što češće učite Fatihu, i u namazu i izvan njega, i razmišljajte o njenom sadržaju.

 

Molim Dragog Allaha, Gospodara svjetova, koji je Milostiv i Samilostan i Jedini Vladar na Sudnjem danu, Jedinog Kome robujemo i na Koga se oslanjamo, da nas uputi na Pravi put, na put dobre skupine: vjerovjesnika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi, a da nas ne ostavi u zabludi, kao što je ostavio židove i kršćane. Amin!

Fatiha.doc
Microsoft Word Dokument 36.0 KB