KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 24.02.2012

 

 

EL-HAMDU LILLAH! (HVALA ALLAHU!)

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Uzvišeni Allah poručuje: ''MALO je Mojih robova ZAHVALNIH.'' (Es-Sebe', 13.)

Draga moja braćo! U stalnoj utrci sa vremenom i u bezglavoj halapljivosti za dunjalučkim blagodatima, mi koji živimo na zbunjenom Zapadu, vrlo često gubimo iz vida jednu jako važnu stvar, a to je da je Uzvišeni Allah, iz milosti Svoje, stvorio sve nas i podario nam sve što nam je potrebno za život na ovom kratkom i prolaznom svijetu i da On, za uzvrat, od nas traži samo ono što bi svako od nas očekivao od druge osobe kad joj kakav hajr učini – ZAHVALNOST. Da je to, zaista tako, reći će nam činjenica da su prve riječi u Kur'anu upravo izraz zahvale: ''Hvala Allahu Gospodaru svjetova!'' To su najbolje riječi, kojima čovjek može izraziti zahvalnost svome Gospodaru i mi ćemo danas, akobogda, govoriti o vrijednostima tih riječi.

Riječi ''El-hamdu lillah'' (Hvala Allahu!) prvi je od ljudi izgovorio Adem, a.s. Nakon što je Uzvišeni Allah stvorio Adema i udahnuo u njega dušu, Adem je kihnuo i izrekao zahvalu svome Gospodaru što ga je živim učinio. Tada su mu meleki rekli: ''Jerhamuke Rabbuke.'' (Neka ti se smiluje tvoj Gospodar!) I zato u sjećanje na Adema, a.s., i mi kada kihnemo izgovaramo: ''El-hamdu lillah.'' A onaj ko nas čuje kaže: ''Jerhamukellah!'' (Neka ti se smiluje Allah!)

Osim Adema, a.s., i svi drugi poslanici su izgovarali spomenutu zahvalu, a u Kur'anu se spominju neki od njih. Nuh, a.s., je nakon što je u lađi spašen od potopa rekao: ''Hvala Allahu, Koji nas je spasio od nasilnog naroda.'' Dragi Allah ga je zbog tih riječi nagradio i dao da se Nuh, a.s., sa vjernicima hairli iskrca na brdu el-Džudijj.

Ibrahim, a.s., se zahvalio svome Gospodaru riječima: ''Hvala Allahu, Koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka.'', pa ga je Milostivi Allah nagradio kurbanom, koga je zaklao umjesto svoga sina Ismaila.

Davud, a.s., je izrekao sljedeću zahvalu: ''Hvala Allahu, Koji nas je odlikovao iznad mnogih Njegovih robova vjernika.'', pa ga je Uzvišeni Allah nagradio znanjem i mudrošću.

Najzahvalniji Allahov rob je bio Muhammed, a.s. To govori i njegovo drugo ime – Ahmed, koje u prijevodu znači onaj koji je najzahvalniji. Radi njegove zahvalnosti Dragi Allah mu je kao nagradu dao najvišu deredžu u Džennetu.

A koliko je bio zahvalan Muhammed, a.s., govori predaja da je on dugo stajao na kijamu klanjajući noćnu nafilu, pa bi mu zbog toga znale noge oteći. Kada su ga ashabi upitali zašto to čini kada su mu već oprošteni svi grijesi. On je odgovorio: ''Zar da ne bi trebalo da budem zahvalan svome Gospodaru zbog toga?''

Onaj ko bude zahvalan Dragom Allahu na Dunjaluku, bit će zahvalan i na Ahiretu i te će mu riječi zahvale biti nešto najdraže što će ga pratiti na putu do Dženneta i u toku boravka u džennetskim ljepotama.

Kada završe obračun na Sudnjem danu, vjernici će reći: ''Hvala Allahu Gospodaru svjetova.''

Kada budu prešli Sirat-ćupriju, reći će: ''Hvala Allahu, koji je od nas odstranio tugu i brigu.''

Kada budu ugledali Džennet, reći će: ''Hvala Allahu, Koji nas je na ovo uputio, jer mi ne bismo mogli naći Pravi put da nas On nije uputio.''

Kada budu ušli u Džennet, reći će: ''Hvala Allahu, Koji je prema nama ispunio obećanje Svoje.''

Kada se budu smjestili u Džennetu, reći će: ''Hvala Allahu, Koji nam je, po Svojoj milosti, podario gostoprimstvo u vječnom staništu.''

I na kraju, svaka njihova gozba kod Allaha, dž.š., u Džennetu završavat će se riječima: ''Hvala Allahu Gospodaru svjetova.''

Braćo moja! Uzvišeni Allah poručuje: ''Ako budete zahvalni, Ja ću vam blagodati povećati. Budete li nezahvalni, kazna moja će teška biti.'' (Ibrahim, 7.)

Postoji više načina na koje se možemo zahvaliti svome Gospodaru i dobiti od Njega još više blagodati. O njima ćemo, akobogda, govoriti nekom drugom prilikom. Nama je danas dovoljno da upamtimo jedan način, a to je izgovaranje riječi ''El-hamdu lillah!''. Te su riječi lahke za izgovor, pa ih što više izgovarajte! Uzmimo jedan primjer! Samo klanjajući farz-namaze, u jednom danu ćete, učeći Fatihu, riječi ''El-hamdu lillah!'' izgovoriti 17 puta, a ako klanjate i sunnete, odnosno, nafile, onda i više od 40 puta. I upamtite! Što je više zahvale, to su blagodati veće. I na Dunjaluku i na Ahiretu. Što je manje zahvale, to je kazna veća. I na Dunjaluku i na Ahiretu. Upamtite i izaberite!!!

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, pa da Mu budemo što više zahvalni i da nas ta zahvala prati na putu do Dženneta. Amin!