KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 22.06.2012

    

 

VAKUF – TRAJNO DOBRO

 

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Prošle sedmice je Vakufska direkcija u BiH organizovala manifestaciju pod nazivom ''Dani vakufa u BiH 2012.'', čiji je cilj bio upoznavanje muslimana Bošnjaka sa stanjem vakufa u BiH. Tim povodom je ispred Rijaseta IZ BiH svim imamima poslata hutba o vakufima i ja ću vam je danas, u nešto skraćenoj i dorađenoj verziji, prenijeti.

Uzvišeni Allah, Stvoritelj svega, Sebe je nazvao imenom el-Vehhab – Darivatelj, Koji ne škrtari u milosti Svojoj. On ljudima daje nebrojene blagodati, a za uzvrat traži samo njihovu zahvalnost, koja se jednim dijelom manifestuje i kroz udjeljivanje dijela tih blagodati drugima.

S toga su muslimani od najranijeg perioda Islama pa sve do danas, draga srca darivali i uvakufljavali svoja dobra. Oni su se trudili da svome postojanju dadnu smisao, a najbolji put ka tome je bio da ostave iza sebe trajno dobro – vakuf.

Našim precima je njihov lični imetak bio draži nego imetak njihovih nasljednika. To je logično, zar ne? Poslušajmo šta je, u vezi s tim, rekao Muhammed, a.s. On je jednom upitao svoje ashabe: "Kome je od vas draži imetak njegovih nasljednika nego njegov lični?" – ''Božiji Poslaniče, svako više voli svoj nego tuđi imetak'' - odgovoriše ashabi. Poslanik dodade: "Čovjeku pripada samo ono što podijeli, a sve ono što ostane iza njega pripada njegovim nasljednicima."

Ovim hadisom Poslanik, a.s., poziva svoj Ummet da iskoriste priliku za udjeljivanje dok su još živi, jer kad smrt dođe, djeca će imetak uzeti, a merhumu neće ostati ništa osim tereta tog imetka, jer će on za svoj imetak morati polagati račun na Sudnjem danu. Dakle, nemoj očekivati da će se tvoje dijete sjetiti tebe kad umreš i da će udijeli nešto za tebe. Ti udijeli dok si živ! Nemoj predavati svoju sudbinu i svoj uspjeh na Ahiretu u tuđe ruke! Ti sam sebe pokušaj spasiti!

Istinu iz prethodnog hadisa potvrđuje drugi hadis, u kome Poslanik, a.s., kaže: ''Umrloga prate tri stvari: njegova porodica, imetak i djela. Dvoje se vraća, a jedno ostaje s njim. Vraćaju se porodica i imetak, a s njim ostaju njegova djela.''

Prema tome, čovjek na Ahiret nosi samo djela, u koja se, između ostalog, ubraja i njegov darovani vakuf (trajna sadaka), za koji će mu pristizati nagrada (sevapi) sve do Sudnjeg dana.

A pored navedenih, još je jedan hadis utjecao na naše pretke da budu vakifi. Poslanik, a.s., je rekao: ''Dobra djela čuvaju čovjeka od zla i nesreće, skrivena sadaka gasi Allahovu srdžbu, obilazak rodbine produžava život, a svako dobro djelo je sadaka. Dobročinitelji na Dunjaluku bit će dobročinitelji i na Ahiretu, a griješnici na Dunjaluku, bit će grješnici i na Ahiretu.''

Naši preci nisu bili sebični i škrti, nisu mislili samo na sebe, nego i na dobrobit cijele zajednice. Oni su ulagali i u sebe, i u svoju djecu, i u druge ljude i u mnoge generacije iza sebe. Rezultat toga jesu brojni mostovi, česme, džamije, tekije, mektebi, mesdžidi, medrese, bolnice, hanovi, musafirhane, biblioteke, univerziteti, putevi, bezistani, dućani...

Kakvo je stanje danas, ne samo u našem džematu, nego općenito? Većina Bošnjaka danas gubi korak za svojim precima u uvakufljavanju. Imaju više imetka nego njihovi preci, ali manje dijele. Vjeruju, ali su zaboravili hadis: ''Davanje nikome neće umanjiti njegov imetak.'' Pare su im u srcu, a ne u džepu, samo na sebe gledaju, a opća korist ih ne interesuje. Svojim ponašanjem potvrđuju prisutnost jednog od predznaka Sudnjeg dana, o kome je Poslanik, a.s., rekao: ''Vrijeme će veoma brzo prolaziti, smanjit će se posao i na sve to će doći velika škrtost.''

Da, braćo moja, došla je ta VELIKA ŠKRTOST. Naravno, ima ljudi koji kažu: ''To je moj novac, moje bogatstvo. Imam pravo da budem škrt.'' Eh, tim ljudima, koji su škrti, a ipak se ohole sa ''svojim'' bogatstvom, Dragi Allah poručuje: ''Vi ste, eto, pozvani da udijelite na Allahovom putu, ali neki od vas su škrti. A oni koji su škrti, na svoju štetu su škrti. Allah je bogat, a vi ste FUKARA. A ako glave okrenete, Allah će vas zamijeniti drugim narodom, koji neće biti kao vi.'' (Muhammed, 38.)

Dakle, Dragi Allah će titize zamijenti džometima. A zašto je Uzvišeni Allah rekao da je štetno biti škrt? On je u Kur'anu udjeljivanje imetka opisao kao davanje imetka Allahu u zajam, pa na jednom mjestu veli: ''Ako Allahu draga srca zajam date, on će vam mnogostruko vratiti i oprostit će vam. Allah je zahvalan i blag.'' (Et-Tegabun, 17.)

Poruka ajeta je jasna, ono što daš u zajam Allahu, dž.š., dobit ćeš nazad višestruko i Dragi Allah će ti taj imetak sačuvati kao iznenađenje na Sudnjem danu, kada budeš polagao račun i kada na sve strane budeš tražio nekoga ko bi ti mogao u pomoć priskočiti.

Braćo moja! Dan našeg rastanka sa našim imetkom je sve bliži, a time i Dan polaganja računa pred Sveznajućim. Zato, ostavite iza sebe, što više možete, trajne sadake. Nemojte škrtariti, jer za škrtarenje nema vremena. Zato, razmislite o riječima Uzvišenog Gospodara: ''I udijelite od onoga što smo vam dali, prije nego nekome od vas dođe smrtni čas, pa da onda rekne: 'Gospodaru moj, de me još malo zadrži, pa ću udjeljivati i bit ću dobar.' Allah nikome, kome smrtni čas dođe, neće život produžiti. Allah dobro zna šta vi radite.'' (El-Munafikun, 10-11.)

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Prvi put, da nam podari berićet u našim poslovima i da nam dadne volju da dio svoga imetka uvakufimo za našu i dobrobit cijele zajednice! Amin.

Vakuf.doc
Microsoft Word Dokument 35.0 KB