KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 06.01.2012

 

MELEK(I) SMRTI

 

            Hvala Allahu, dž.š., Vladaru svih svjetova, koji je i život i smrt kao ispit stvorio, da bi vidio ko će od nas više dobrih djela učiniti. Neka su salavat i selam na Muhammeda, a.s., njegov Ehli bejt i sve ljude, kojima je život na Ahiretu preči od prolaznih dunjalučkih varki.

Uzvišeni Allah u Kur'anu poručuje: ''Gdje god bili, smrt će vas naći, pa makar bili i u kulama visokim...'' (En-Nisa', 78.)

            Draga moja braćo! Život na Dunjaluku je samo jedan ispit, odnosno priprema za stvarni život. Svaki čovjek mora umrijeti i pred Allaha donijeti samo svoja djela, od kojih zavisi hoće li u vječnosti biti sretan ili ne. Današnja hutba bi trebala, akobogda, da nas podstakne na činjenje što više dobrih djela, kako bismo pred Allaha, dž.š., izašli svijetla lica. A ona se sastoji od jednog podužeg hadisa, u kome Poslanik, a.s., opisuje šta se dešava sa dušama dobrog i lošeg insana, kako u času smrti, tako i ubrzo nakon ukopavanja u mezar.

            U hadisu, koji prenosi Bera b. Azib, Poslanik, a.s., je rekao: ''... Zaista, na kraju dunjalučkog života, robu vjerniku dolaze meleki s neba, lica sjajnih poput sunca. Sa sobom nose ćefine i balzame iz Dženneta i sjednu do njega dokle dopire pogled. Zatim dolazi Melek smrti, sjeda pored njegove glave i kaže: 'O ti dobra dušo, izađi uz Allahov oprost i zadovoljstvo!' I ona izađe kao kap iz ispijene čaše, a meleki je odmah stave u ćefine i balzam i ona zamiriše poput miska, te se onda zapute ka nebu. Kad god naiđu na skupinu meleka, oni upitaju: 'Ko je ta dobra duša?' A ovi odgovaraju: 'To je taj i taj.', nazivajući ga najljepšim imenima, kojim su ga ljudi zvali na Dunjaluku, i tako sve dok ne stignu do sedmog neba. Tada im Uzvišeni Allah kaže: 'Upišite mog roba u Illijjun, i vratite ga u zemlju! Ja sam ga stvorio od zemlje, u nju ću ga vratiti i iz nje ponovo izvesti!' Zatim se njegova duša vrati u tijelo i dolaze mu dva meleka, koji sjedaju pored njega i pitaju: 'Ko ti je Gospodar?' On odgovori: 'Allah, dž.š.' 'Koja ti je vjera?' On kaže: 'Islam.' 'Ko je onaj koji ti je poslan?' On odgovori: 'Allahov poslanik.' 'A kako znaš to?' On veli: 'Učio sam Kur'an i čvrsto u njega vjerovao.' Zatim će se čuti glas sa neba: 'Moj rob je istinu rekao, odjenite ga džennetskom odjećom i otvorite mu vrata Dženneta!' Pa mu onda dolaze lijepi mirisi iz Dženneta, kabur se proširi dokle dopire pogled i dođe mu čovjek lijepog lica, odjeće i mirisa, pa mu kaže: 'Raduj se onome što te čeka, ovo je dan koji ti je obećan!' 'A ko si ti, koji mi donosiš dobrotu?'- pita vjernik, a onaj odgovara: 'Ja sam tvoja dobra djela.' A vjernik onda kaže: 'Gospodaru moj, daj što prije Sudnji dan!'

            A nevjerniku na kraju dunjalučkog života dolaze meleki s neba, crnih lica, noseći sa sobom najgrublje platno i sjednu pored njega dokle dopire pogled, a onda dolazi Melek smrti i sjedne pored njegove glave i kaže: 'O ti zla dušo, izađi uz Allahovu srdžbu i gnjev!' Zatim mu čupaju dušu, kao greben kroz mokru vunu, a potom je stave na grubo platno, pa iz nje izađe najgori miris lešine. Zatim se upute ka nebu. Kad god naiđu na skupinu meleka, oni upitaju: 'Ko je ta zla duša?' A ovi odgovaraju: 'To je taj i taj.', nazivajući ga najgorim imenima, kojim su ga ljudi zvali na Dunjaluku, i tako sve dok ne stignu do zemaljskog neba. Potom zatraže da im se otvore nebeska vrata, ali se ona ne otvaraju.'' Potom je Poslanik, a.s., proučio ajet: ''Onima koji budu Naše ajete poricali i prema njima se budu oholo odnosili – kapije nebeske se neće otvoriti, i prije će debelo uže kroz iglene uši proći, nego što će oni u Džennet ući...'' (El-E'araf, 40.) Potom Allah, dž.š, kaže: 'Upišite ga u Sidždžin na zemlji, njegova duša bit će odbačena!' Poslanik je onda proučio ajet: '...a onaj ko Allahu širk bude činio, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili onaj koga je vjetar u daleki predio odnio.' (El-Hadždž, 31.) Potom njegova duša bude vraćena u tijelo i dođu mu dva meleka, posade ga da sjede i upitaju: 'Ko ti je Gospodar?' On odgovara: 'Ah, ne znam.' 'Koja ti je vjera?' On veli: 'Ah, ne znam.' Tada će čuti glas sa neba: 'Moj rob je slagao, obucite na njega džehennemsku odjeću i otvorite mu vrata Džehennema!' Do njega onda stigne džehennemska vrelina i žestina, a kabur mu se stijesni tako da mu rebra jedna kroz druga prođu. Potom mu dođe čovjek ružnog lica, odjeće i mirisa, koji mu veli: 'Raduj se onome što te čeka, ovo je dan koji ti je obećan!' Zli čovjek onda upita: 'Ko si ti, koji mi donosiš zlo?' A ovaj mu odgovara: 'Ja sam tvoja loša djela.' Potom zli čovjek rekne: 'Gospodaru, ne daj da bude Sudnji dan!''

            Braćo moja! Nemojte odlagati činjenje dobrih djela! Svaki dan koji prođe, ne vraća se više. Mi smo svake sekunde bliži smrti i povratku svome Gospodaru, koji nam neće dati priliku da po drugi put živimo na Dunjaluku. A smrt vreba i mladog i starog, i bolesnog i zdravog. Danas smo tu, a sutra već tamo. Dunjaluk ostaje, a mi idemo dalje sa svojim djelima. I dobrim i lošim.

            Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, na Put poslanika, iskrenih ljudi, šehida i dobrih ljudi, na Put koji vodi Allahovom zadovoljstvu i Džennetu! Amin!