KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić  

 

SELAM

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Jedna od vrlo važnih stvari u našoj vjeri jeste pozdrav. On otvara ljudska srca i razgovore i on je znak čovjekove dobre volje i želje za komunikacijom. Naše ponašanje, nažalost, pokazuje da mi nismo baš dobro upoznati sa našim islamskim pozdravom – selamom, što najbolje pokazuje naša oholost, koja se očituje našim bježanjem od selama i od rukovanja kao njegove dopune. Mislim da mi, općenito, nismo dovoljno svjesni važnosti i uloge selama u našem životu i iz tog razloga danas želim da ukratko kažem nešto o selamu.

Selam u prijevodu znači ''mir'', što govori da mi sa selamom želimo da jedni s drugima živimo u miru. To je, istovremeno, i jedno od 100 najljepših Allahovih imena. A to je i Allahov pozdrav, koga je On na Mi'radžu podario Muhammedu, a.s. i njegovom Ummetu da bi sa njim međusobno uspostavljali mir i širili ljubav. Selam će, akobogda, biti i pozdrav stanovnika Dženneta.

Dakle, naš pozdrav nije ''ćao'', ''zdravo'' niti ''merhaba'', bez obzira što su ovi pozdravi prilično prisutni kod nas. Mi naročito griješimo sa pozdravom ''merhaba'', misleći da je ova riječ islamski pozdrav, jer dolazi od Arapa, a koriste je i Turci, koji su nam donijeli Islam. Ona, u suštini, nije loša i u prijevodu znači ''dobro došao'', ali se koristi samo kod primanja gostiju u kuću i to nakon nazivanja selama.

O važnosti i značaju selama Muhammed, a.s., je izrekao veliki broj hadisa i mi ćemo danas, akobogda, čuti samo neke od njih. Jedan od najpoznatijih je slijedeći: "Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vam ukažem na nešto čime ćete se, ako budete to činili, zavoljeti? Nazivajte jedni drugima selam!" Iz ovog hadisa jasno vidimo da neće imati ni Dženneta ni imana onaj čovjek koji bude bježao od bratske ljubavi i od selama.

To, ustvari, govori da je nazivanje selama muslimanima – OBAVEZA. A kao što je obaveza nazvati selam, još je veća obaveza na njega odgovoriti. U vezi s tim Uzvišeni Allah poručuje: ''Kada budete pozdravljeni, uzvratite još ljepšim ili istim pozdravom. Allah, zaista, sve računa.'' (En-Nisa', 86.).

Navedeni ajet, također, ukazuje na vrijednost proširene forme selama, to jest, što je selam duži, veća je i nagrada za njega. U vezi s tim je i hadis u kome Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je pored Poslanika, a.s., dok je sjedio, prošao jedan čovjek koji je rekao: "Es-selamu alejkum!" Poslanik, a.s., reče: "Deset dobrih djela." Zatim je prošao drugi čovjek i rekao: "Es-selamu alejkum ve rahmetullah!", a Poslanik, a.s., reče: "Dvadeset dobrih djela." Potom je prošao treći čovjek i rekao: "Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!", a Poslanik, a.s., reče: "Trideset dobrih djela." Pa neka svako izračuna isplati li se nazivati selam.

Na kraju želim reći još dvije stvari vezane za nazivanje selama.

Prva je da se selam naziva samo muslimanima i prima se samo od muslimana. Prema tome, ako nemusliman nazove selam muslimanu, prema riječima Poslanika, a.s., musliman će odgovoriti samo: ''Ve alejkum!'', bez spominjanja riječi ''selam''. To znači da mi trebamo poželjeti nemuslimanima da budu u miru, ali ćemo to učiniti pomoću drugih riječi u kojima se ne spominje ''selam''.

I druga stvar je da selam donosi berićet u kuću. Uzvišeni Allah o tome je rekao: ''A kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite sa selamom, od Allaha propisanim, berićetli i uljudnim pozdravom.'' (En-Nur, 61.). A u vezi sa ovim je i hadis u kome Enes, r.a., prenosi da mu je Poslanik, a.s., rekao: ''Sinko, kada dolaziš svojim ukućanima, nazovi im selam, pa ćeš imati berićet i ti i tvoja familija!''

Braćo moja! Poruke sa današnje hutbe, koju smo posvetili selamu, završit ćemo hadisom u kome nas Poslanik, a.s., poziva: ''O ljudi, nazivajte jedni drugima selam, hranite gladne, pomažite svoju rodbinu i klanjajte navečer dok ostali svijet spava – pa ćete ući u Džennet sa selamom.''

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da nam oprosti naše grijehe i da nas uz riječi selama uvede u Vječni mir. Amin.

Selam.doc
Microsoft Word Dokument 33.5 KB