KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 07.12.2012   

     

KOJI SU TVOJI PRIORITETI?!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Allahov poslanik Muhammed, a.s., je rekao: ''Požurite sa činjenjem dobrih djela! Jer, doći će vrijeme smutnje koje će biti kao tamna noć, u kome će čovjek osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik, ili omrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik i prodavat će svoju vjeru radi postizanja nečega od Dunjaluka.''

Braćo moja u Islamu! Navedeni hadis, koji govori o jednom od predznaka Sudnjeg dana, vrlo jasno opisuje današnje stanje u svijetu i govori o jednoj od velikih opasnosti, koja se nadvila kako nad pojedincima, tako i nad džematima. Naime, kod nekih ljudi su poremećeni sistem vrijednosti i lista prioriteta, što je kod tih ljudi izazvalo veliku zbunjenost, te gubitak uvida u stvarnost i pogleda u budućnost.

Iz tog razloga danas želim navesti nekoliko naših najvažnijih prioriteta, kako bismo o njima razmislili i pokušali popraviti stanje u svojoj porodici i svom džematu.

Ono što je za početak najvažnije reći vezano za prioritete jeste da se oni baziraju na izboru. Između dvije ili više stvari čovjek treba da izabere ono što je za njega najvažnije, najbolje, najvrijednije, najsigurnije i sve ostalo naj – naj.

Naravno, tu je najvažnije pitanje izbor životnog cilja, o čemu smo prošlog puta govorili. Čovjek treba da odluči da li mu je prioritet Dunjaluk ili Ahiret? Ako izabere Dunjaluk – izgubit će Ahiret. Ako izabere Ahiret – dobit će i Dunjaluk i Ahiret. A ako ne uspije da odredi šta mu je prioritet – izgubit će i Dunjaluk i Ahiret. Prema tome, ovo je najvažniji čovjekov izbor i od njega zavisi i izbor svih ostalih prioriteta. Zato vas još jednom pozivam, dok još nije kasno, izaberite Ahiret kao životni cilj (prioritet)!

Da li ste izabrali Ahiret, najbolje će pokazati vaša djela. Vidjeli smo u hadisu da nas Poslanik, a.s., poziva da požurimo sa dobrim djelima. Tu sada treba donijeti odluku da se dadne prioritet trajnim djelima u odnosu na povremena. Poslanik, a.s., je rekao: ''Allahu je najdraže ono djelo koje je trajno, pa i ako je malo.'' Npr., Dragom Allahu je draže da mi pomalo, ali redovno, dajemo sadaku, nego da jednom damo puno, a onda počnemo bježati od sergije. Draže Mu je da svake noći klanjamo dva rekata nafile, nego da jednom klanjamo 100 rekata, a onda se uspavamo. Islam je vjera svježine i kretanja!

Zatim, prioritet treba dati djelima čija je vrijednost veća. Npr., prema hadisima Poslanika, a.s., zikr je bolji od džihada. Džihad je bolji od 70 godina klanjanja nafile. Ko poziva na dobro, imat će nagradu za to kao i nagradu svih onih koji to dobro djelo budu činili. Itd.

Također, prioritet treba dati djelima koja spadaju u trajnu sadaku, za koja će čovjek imati nagradu i nakon smrti, sve dok se ljudi, džini ili životinje budu koristili blagodatima tih djela. Npr., širenje znanja, odgoj hairli djeteta, izgradnja džamije, česme ili puta, kalemljenje voćki, vakufljenje zemlje, stana ili kuće i ts.

A u vezi sa djelima još treba znati da farzovi imaju prioritet u odnosu na vadžibe, sunnete i nafile. Npr., ima ljudi koji dođu na Bajram (vadžib), a nisu klanjali sabah (farz). Ima ljudi koji daju sadaku (sunnet), a ne daju zekat (farz). Ima ljudi koji obavljaju hadž-nafilu, umjesto da taj novac daju za opću korist muslimana (farz).

I na kraju navest ćemo još jedan prioritet, koji je za naš džemat najvažniji, a to je davanje prednosti interesima džemata u odnosu na interese pojedinca. Jer, pojedinac ne može opstati i na Ahiretu se nema čemu nadati, bez džemata. Iz tog razloga je Poslanik, a.s., kada je došao u Medinu prvo napravio džamiju, pa tek onda svoju kuću.

Šta to bukvalno znači za naš džemat? To znači nekoliko teških i, za neke ljude, neprihvatljivih stvari, a to su: da vežemo svoj život za džemat i džamiju, da nam džamijski kredit bude preči od naših kredita za stan, da nam druženje u džamiji (barem vikendom) bude preče od buljenja u TV kod kuće, da od svih sekcija, koje pohađaju naša djeca, sekcija mekteba bude najvažnija, da naša omladina umjesto po kafanama i disko-klubovima druži se u našim džamijskim prostorijama i da nam džematske aktivnosti budu preče od naših ličnih prekovremenih aktivnosti. Zvuči nelogično?

Braćo moja draga! Čuli smo evo koji su to naši najvažniji prioriteti, koji bi trebalo da nam pomognu da se bolje snađemo na Dunjaluku i da se što bolje pripremimo za Ahiret. Na nama je sada obaveza da razmislimo o tome šta mi, ustvari, želimo od života i hoćemo li prihvatiti prioritete koje nam nudi naša vjera Islam.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam podari snage da prepoznamo i prihvatimo naše prave životne prioritete. Amin.

Prioriteti.doc
Microsoft Word Dokument 34.0 KB

Kommentar schreiben

Kommentare: 0