KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 25.03.2012

 

 

SAVJETI OSMANA IBN AFFANA, R.A.

 

            Hvala Allahu, dž.š., koji nam je dao priliku da se ugledamo u prvake ummeta – Prvu četvericu pravednih halifa. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., koji je tražio od nas da se čvrsto držimo njegovog sunneta i sunneta prve četverice halifa.

            Draga braćo! Danas ću nam navesti neke od izreka i savjeta trećeg pravednog halife Osman b. Affana Zun-Nurejna, r.a., s ciljem uzimanja pouke iz njegovih riječi i popravljanja našeg stanja.

Osman, r.a., je rekao: ''Čovječe, znaj da te Melek smrti, koji ti je određen, stalno preskače i ide prema drugom sve dok si ti na Dunjaluku, ali ipak on cilja na tebe, pa preuzmi mjere opreza i budi spreman za susret s njim. Nemoj biti gafil (nemaran) jer on neće zanemariti tebe. Znaj, čovječe, ako budeš nemaran prema sebi i nespreman, niko se drugi neće pobrinuti za tvoju dušu, osim ti sam. Ne možeš pobjeći od susreta sa Allahom pa pripremi nešto sam za sebe, i nemoj svoju dušu prepustiti drugom.''

''Žudnja za Dunjalukom, to je tama u srcu, a žudnja za Ahiretom, to je svjetlo u srcu. Ko ostavi Dunjaluk zavoljet će ga Uzvišeni Allah, ko napusti grijehe zavoljet će ga meleki, a ko se odrekne pohlepe za onim što je u rukama muslimana zavoljet će ga muslimani.''

''Omiljeno mi je troje od Dunjaluka: nahraniti gladnog, odjenuti neodjevenog i učiti Kur'an.''

''Slast ibadeta sam našao u četiri stvari: izvršavanju Allahovih farzova, klonjenju od Allahovih zabrana, naređivanju dobra tražeći nagradu od Allaha i odvraćanju ljudi od ružnih stvari bojeći se Allahove srdžbe.''

''Pet je znakova bogobojazna čovjeka: da sjedi sa onim koji će mu ojačati i usavršiti iman, da obuzdava strast i jezik, kada ga pogodi težak udarac od Dunjaluka, da to vidi kao kaznu, a kada ga pogodi mala stvar u dinu, to iskoristi i pouku uzme, da ne natrpava svoj stomak ni halal hranom bojeći se da se u to jelo nije možda umiješalo nešto od harama, da vidi sve druge ljude spašenim, a da sebe vidi kao da je već propao.''

''Mu'min preživljava šest strahova: da mu Allah, dž.š., ne oduzme dini-iman, da mu meleki ne upišu nešto čega bi se on stidio na Sudnjem Danu, da mu šejtan ne pokvari njegova dobra djela, da mu melek smrti ne uzme dušu iznenada, a on u gafletu (stanju nemara), da ga ne zabavi dunjaluk pa da zaboravi na Ahiret, da se previše ne zabavi oko porodice, pa da ga odvrate od spominjanja Allaha Uzvišenog.''

Prenosi se da je hazreti Osman, r.a., proučio ajet Allaha Uzvišenog: "...a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek..." A zatim je nastavio sa tumačenjem: ''To blago sastojalo se od jedne zlatne ploče, koja je bila ispisana u sedam redaka, a u jednom od njih je pisalo: čudim se onom ko je upoznao smrt, a opet se smije, čudim se onom ko je upoznao prolaznost Dunjaluka, a opet žudi za njim, čudim se onom ko je upoznao da je svaka stvar data u određenoj količini, a on pada u brigu kada je nestane, čudim se onom ko je svjestan polaganja računa i odgovornosti pred Allahom, a opet gomila imetak, čudim se onom ko je upoznao vatru i koja ga je opržila, a on opet grijehe čini, čudim se onom ko je Allaha upoznao s ubjeđenjem, a opet spominje drugog mimo Njega, čudim se onom ko je upoznao Džennet s ubjeđenjem, a opet traži rahatluka na Dunjaluku, čudim se onom ko je upoznao šejtana kao neprijatelja, a opet mu se pokorava.''

''Ko obavlja pet namaza u njihovom vaktu i u tome bude ustrajan, Allah će ga počastiti sa devet kerameta: Allah će ga zavoljeti, tijelo će mu biti zdravo, meleki će ga čuvati, silazit će bereket u njegovu kuću, na njegovom licu vidjet će se znak dobrih ljudi, Allah će mu srce učiniti blagim i mehkim, preći će preko sirat-ćuprije poput munje, Allah će ga sačuvati od vatre, Allah će ga uvesti u društvo onih koji nemaju straha ni tuge.''

''Deset je stvari koje propadaju kada stoje neiskorištene: učenjak za kojeg se svijet ne interesuje, znanje po kojem se ne radi, ispravno mišljenje koje se ne usvaja, oružje koje se ne upotrebljava, džamija u kojoj se ne klanja, Mushaf u kojem se ne uči, imetak koji se ne troši, konj koji se ne jaše, znanje o zuhdu (pobožnosti) kod onog koji se okrenuo Dunjaluku, dug život u kojem se čovjek nije opskrbio za putovanje u vječnost.''

Molimo Allaha, dž.š., da nam ovi halifini savjeti i izreke dadnu snage da budemo bolji muslimani. Amin!