KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 09.03.2012

 

TRGOVINA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Trgovina je jedno od velikih umijeća, od kojih zavisi kako život pojedinca, tako i cijelog društva. Mi obično kada razgovaramo ili razmišljamo o trgovini, svu stvar svodimo na dva pravila: ''Kupi što jeftinije.'' i ''Prodaj što skuplje.'' I to je, naravno, sva mudrost vezana za trgovinu.

Međutim, tu se radi o niskobudžetnoj i prolaznoj trgovini, gdje ljudi trguju sa ljudima. Ono o čemu mali broj nas razmišlja i u čemu učestvuje jeste jedna bolja trgovina, sa većim i vječnim uspjehom, a to je trgovanje sa našim Gospodarom. To možda nekome na prvi mah zvuči bogohulno, ali poslušajmo šta o tome govori naš Gospodar.

On poručuje: ''Allah kupuje od vjernika njihove živote i imetke u zamjenu za Džennet. Oni će se boriti na Allahovom putu, pa i ubijati i ginuti. Istinito je Njegovo obećanje koje je dao u Tevratu, Indžilu i Kur'anu. A ko je od Allaha dosljedniji u održavanju obećanja?! Zato se radujte trgovini koju ćete ostvariti sa Njim! A to je veliki uspjeh.'' (Et-Tevbe, 111.)

Braćo! U ovom ajetu jasno vidimo da nas naš Gospodar poziva da trgujemo sa Njim, da se borimo i ulažemo imetke na Njegovom putu. Boriti se na Njegovom putu ne znači samo uzeti sablju i jurišati u džihad, nego se maksimalno truditi i svoj život pokloniti svome Gospodaru, odnosno, biti kurban vjeri Islamu.

A nagrada je dvostruka. Na Ahiretu je osiguran Džennet, a na Dunjaluku je osiguran imetak. O ovoj drugoj nagradi Uzvišeni Allah poručuje: ''Oni koji udjeljuju svoje imetke na Allahovom putu, slični su onome koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je široke ruke i sve zna.'' (El-Bekare, 261.)

Dragi moji! Zar to nije prava trgovina i zar se ne isplati trgovati sa svojim Gospodarom? Onaj ko trguje sa svojim Gospodarom može biti samo na dobitku.

Zašto danas govorimo o trgovini? Vi ste svi bili pozvani na skupštinu džemata, koja je bila zakazana za prošlu nedjelju (4. marta). Na nju se odazvalo, nažalost, tek nešto oko četrdeset ljudi (oko 15% članova džemata). Tih četrdeset ljudi su na skupštini dali svoju saglasnost za pokretanje akcije trgovanja sa Gospodarom.

Naime, o čemu se radi? Vi svi znate da ove lijepe prostorije u kojima boravimo i održavamo vjerske obaveze i zajednička druženja, u stvarnosti nisu naše, jer pred sobom imamo veliki kredit, veliku svotu, koju svi zajedno moramo isplatiti. I tek kada isplatimo zadnji cent ova džamija će, akobogda, biti u našem vlasništvu.

Razlog više za akciju jeste velika svota, koju dajemo na ime kamate, a o kamati je Uzvišeni Allah rekao: ''Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio je kamatu.'' (El-Bekare, 275.) I ne samo da je zabranio uzimanje kamate, nego i davanje i posredovanje i svaki drugi oblik dodira sa kamatom. Ako želimo imati džamiju, Allahovu kuću, onda je trebamo osloboditi od harama, odnosno, od dodira sa kamatom.

Naravno, vi ćete reći da mi živimo u takvim uvjetima gdje je svako prinuđen da uzme kredit i da plaća kamatu. To je tačno, i na to vrijeme ukazuje Poslanik Muhammed, a.s., u jednom hadisu: ''Doći će vrijeme kada među ljudima neće biti nikoga ko se ne koristi kamatom.'' Neko upita: ''Allahov Poslaniče, zar će se svi koristiti kamatom?'' On odgovori: ''Onaj ko se ne bude koristio kamatom, bit će posut njenom prašinom.'' Dakle, svi će imati dodira sa kamatnim sistemom, bilo da uzima kamatu ili je plaća, bilo da posreduje kod sklapanja takvih ugovora ili, pak, da jednostavno ima otvoren račun u banci koja posluje sa kamatom ili tome slično. Naravno, stepen grijeha zavisi od situacije, ali je istina je da smo svi mi, pod prisilom ili ne, uključeni u kamatni sistem i imamo svoje izgovore za to.

Međutim, da li imamo izgovor za našu džamiju. Prije šest godina, kada je kupljena džamija, kada je bilo 100 članova džemata, da je svako dao po 2.000 eura, džamija bi bila isplaćena i ne bi se morao dizati kredit i plaćati kamata. To nije urađeno. Danas kada imamo preko 200 članova, svako od nas bi trebao da dadne samo po 1.000 eura i džamija će biti isplaćena i nećemo više morati plaćati kredit. To je nova prilika, koju ne želimo propustiti.

Akcija je već počela. Mi ćemo, akobogda, u grupama od 3-4 čovjeka posjetiti svakog našeg džematliju i ponuditi mu trgovinski ugovor sa Allahom, dž.š. Oni, koji žele da nam olakšaju i ubrzaju akciju, mogu već danas poslije džume-namaza potpisati saglasnost za učestvovanje u akciji. Svako mora, bez obzira da li želi ili ne želi učestvovati u akciji dati svoj odgovor: ''Ja sam za.'' ili ''Ja sam protiv.'' i tu svoju izjavu potpisati.

DMB! Ja vas pozivam da iskoristite ovu priliku, koja je pred vama, i da počnete trgovati sa svojim Gospodarom i da se onda radujete uspjehu koji ćete imati od te trgovine i na Dunjaluku i na Ahiretu.

Molim Dragog Allaha da nas uputi stazama koje vode do džennetskih radosti i druženja sa Njim u okrilju Njegove milosti! Amin!