KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 17.03.2012

 

BISMILLA

           

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu!

            Draga braćo u Islamu! Mi živimo u svijetu, koji na svaki način iz našeg života i iz našeg rječnika želi da izbriše ime ''Allah''. Ako malo obratimo pažnju, vidjet ćemo da mu to polazi za rukom i da su naše svakodnevne najfrekventnije riječi: štres, rad, umor, plata, kredit, stan, kuća, zins (kamata), šparanje i sl. Vrlo rijetko se neko sjeti da spomene Allaha i vrlo rijetko su, oni koji govore da je i rad ibadet, svjesni da bez Bismille i spominjanja Allaha, rad nije ibadet. Tim povodom danas želim da nas podsjetim na važnost jedne rečenice od koje ovisi sav naš rad i uspjeh, i od koje ovise sva naša dobra djela, a to je Bismilla.

Govoreći o Bismilli, Poslanik, a.s., je rekao: ''Kada bi sva stabla na zemlji bila pera, a more tinta, pa kada bi se sva ta pera umakala u tintu i pisala značenje Bismille, prije bi se tinta istrošila nego što bi se zapisalo značenje Bismille, pa čak i kad bi je pisali i meleki i džinni, bili bi nemoćni ispisati značenje ovog ajeta.''

Prema tome, mi ćemo danas vrlo kratko govoriti o Bismilli, odnosno, samo ćemo malo zahvatiti iz mora njene mudrosti.

Navodi se da kada je Uzvišeni Allah prvi put objavio Bismillu, da je Džibrila, koji je nosio Bismillu pratilo 1000 meleka iz počasti prema njoj i njene veličine, a da su, kada je Bismilla bila napisana, iz počasti prema njoj svi džini pali na sedždu Allahu, dž.š.

Bismilla se nalazi na početku svake sure u Kur'anu, osim sure Et-Tevba, jer se u njoj govori o ratovanju, a u ratu nema milosti. S druge strane, u suri En-Neml Bismilla je spomenuta dva puta, tako da se u Kur'anu Bismilla spominje ukupno 114 puta.

Bismilla ima pet riječi i u prijevodu znači: ''U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.'' To su riječi, koje svi učimo već prvog dana u mektebu i koje izgovaramo prije svakog dobrog i korisnog djela. Tim riječima mi poručujemo: ''Ovo djelo ja počinjem sa sjećanjem na Allaha, Koji je Milostiv prema svim svojim robovima, i dobrim i lošim, i Koji će biti Samilostan prema vjernicima na Sudnjem danu.''

             Bismilla sadrži 19 harfova, a toliko ima i čuvara Džehennema (zebanija), pa onaj ko bude stalno učio Bismillu u svim prilikama, Allah će ga sačuvati od zebanija. I uvijek kad izgovori Bismillu, džennetski poslužitelji govore: ''Ja Rabbi, ovaj tvoj rob uči Bismillahir-rahmanir-rahim, pa ga sačuvaj od vatre i uvedi ga u Džennet.''

Kada je na Isra-i Miradžu Poslanik, a.s., ušao u Dženet, vidio je četiri rijeke. Prva je bila bistra, druga od mlijeka, treća od vina, a četvrta od meda. Poslanik, a.s., je upitao Džibrila odakle izviru te rijeke, a on mu odgovori da zna da one uviru u vrelo Kewser, a da ne zna odakle izviru i da to pitanje može uputiti svome Gospodaru. Allah, dž.š., je tada poslao meleka koji je rekao Poslaniku, a.s., da zatvori oči. Nakon što ih je ponovo otvorio, Poslanik, a.s., se našao ispred jednog stabla na kome je bila kupola od bijelog bisera, vrata od zelenog jakuta, a brava od crvenog zlata. Kupola je toliko velika da kada bi se svi džinni i ljudi sakupili na njoj, bili bi kao jedna ptica na vrhu nekog brda. Melek ga upita zašto ne uđe u kupolu, a Poslanik, a.s., mu odgovori da nema ključa. Melek mu tada reče da je ključ kod njega, a to je Bismilla. Nakon što je Poslanik, a.s., proučio Bismillu, vrata su se otvorila i kada je ušao, vidio je da one četiri rijeke izviru sa četiri strane kupole. Preko cijele kupole je napisana Bismilla. Prva Rijeka izvire iz harfa ''mim'' iz riječi ''Bismillah'', druga iz harfa ''ha'' iz iste riječi. Treća rijeka izvire iz harfa ''mim'' iz riječi ''Rahman'', a četvrta iz harfa ''mim'' iz riječi ''Rahim''. Tada mu je Allah Uzvišeni rekao: ''O Muhammede, ko god Me se od tvoga ummeta sjeti i spomene Me ovim imenima, napit će se sa ovih rijeka.''

            Osim navedenih Ahiretskih blagodati Bismilla nudi i i Dunjalučke, a to su berićet i sigurnost. Navodi se u hadisima da ona štiti čovjeka od nesreća i belaja. A u jednom hadisu Poslanik, a.s., je rekao da kada čovjek uđe u kuću bez Bismille, onda šejtan vikne svojim jaranima: ''Hodite, našli smo sebi konaka.'' A kada još čovjek počne jesti hranu bez Bismille, onda šejtan vikne svojoj raji: ''Hodite, evo imamo i večeru.'' Također je Poslanik, a.s., rekao da kada čovjek prije spolnog odnosa ne izgovori Bismillu, onda i šejtan učestvuje u tom odnosu.

            Braćo! Blagodati Bismille su neprebrojne. Danas smo čuli samo mali broj njih i mislim da nam je za početak dovoljno. I zbog svega navedenog vas pozivam: Učite što češće Bismillu i udaljite šejtana od sebe, od svoje porodice i od svoje imovine. Isto tako, nastojte da i vaše porodice što češće je izgovaraju. Napominjite im naglas, sve dok sami ne počnu da je uče.

            Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, pa da što češće učimo Bismillu i da nam podari sve njene blagodati i na Dunjaluku i na Ahiretu! Amin!