KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 28.09.2012  

 

JEDAN POSLANIKOV, A.S., SAN

 

            Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Danas ćemo se, akobogda, malo opustiti uz jedan malo duži hadis koji govori o jednom od Poslanikovih, a.s., snova. A s obzirom da su Poslanikovi, a.s., snovi istiniti i da su oni dio Objave, mi ćemo ovaj hadis pažljivo poslušati, a onda ćemo o njemu dobro razmisliti.

Hadis prenosi Abdurrahman ibn Semure, r.a., koji veli da je jednog dana dok su ashabi sjedili u Medini, došao im Poslanik, a.s, i rekao da je sanjao jedan čudan san, a zatim je nastavio govoriti:

"Vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kome je došao Melek smrti da mu uzme dušu. A onda dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima, te udalji Meleka smrti od njega.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, koji je bio izložen patnjama u kaburu (mezar, grob), pa dođe njegov abdest i spasi ga od patnje.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, kojeg su opkolili šejtani, pa dođe njegov zikrullah (spominjanje Allaha) i otjera šejtane od njega.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, kojeg su opkolili i uzeli Meleki kazne. Pa dođe njegov namaz i spasi ga iz njihovih ruku.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, koji je umirao od žeđi, kad god bi se primakao mome Havdu (Poslanikov, a.s., izvor u Džennetu), bio bi spriječen i otjeran. Pa dođe njegov post mjeseca ramazana te ga napoji i ugasi mu žeđ.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako ide pored poslanika, koji su sjedili u halkama, i kad god bi se primakao nekoj od tih halki, bivao bi udaljen. Pa dođe njegov gusul (islamsko kupanje), te ga uze za ruku i dovede ga, te on sjede pored mene.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta zbunjenog, okruženog tminom i mrakom sa svih strana. Pa dođoše njegov hadždž i umra, te ga izvedoše iz mraka na svjetlo.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako se rukom štiti i zaklanja od plamena vatre i njene vrućine. Pa dođe njegova sadaka koju je dijelio, te napravi pregradu između njega i vatre i napravi mu hlad iznad glave.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako se obraća vjernicima, a oni ga ignorišu. Pa dođe njegovo čuvanje rodbinskih veza i reče: 'O vjernici, on čuva rodbinske veze, pa pričajte sa njim!' Te ljudi počeše s njim govoriti i rukovati se.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, kojeg su uhvatile Zebanije (meleki – čuvari u Džehennemu), pa dođoše njegovo naređivanje dobra i odvraćanje od zla, pa ga oteše iz njihovih ruku i dadoše ga Melekima milosti.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako kleči, a između njega i Allaha, dž.š., je zastor. Pa dođe njegov ahlak (lijepo ponašanje), uze ga za ruku i uvede ga kod Allaha, dž.š.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, a knjiga njegovih djela se približava njegovoj lijevoj ruci. Pa dođe njegov strah od Allaha, uze tu knjigu i stavi mu je u desnu ruku.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta, a tas (dio vage) njegovih dobrih djela je lagahan, pa dođoše njegova umrla djeca i pojačaše mu taj tas.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako stoji na ivici Džehennema, pa dođe njegova dova puna nade, koju je uputio Allahu, dž.š., i spasi ga, te on prijeđe.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako pada u vatru. Pa dođoše njegove suze, koje je prolio iz straha od Allaha, dž.š., i spasiše ga, te on prijeđe.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako je stao na Sirat-ćupriju (most iznad Džehennema), i ljulja se poput palmine grane na jakom vjetru. Pa dođe njegovo lijepo mišljenje o Allahu, dž.š., i učvrsti ga, te on prijeđe.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako pužući ide preko Sirat-ćuprije. Nekada poklekne i spotakne se, pa se pridrži. Onda dođe njegovo donošenje salavata na mene, pa ga uspravi i učvrsti mu noge i spasi ga.

I vidio sam čovjeka iz mog Ummeta kako dolazi pred vrata Dženneta, a ona se pred njim zatvoriše. Pa dođe njegov iskreni šehadet (svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha), te mu otvori vrata i uvede ga u Džennet.''

Braćo moja draga! Poruke iz Poslanikovog hadisa i sna su jasne – naš život na Dunjaluku nije igra i zabava, a naš život na Ahiretu neće biti san. Ako želimo ugodan život na Dunjaluku i život iz snova na Ahiretu, onda se moramo dobro potruditi.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put pa da shvatimo smisao i prolaznost našeg života na Dunjaluku. Amin.

Poslanikov san.doc
Microsoft Word Dokument 34.0 KB