KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 17.02.2012

 

 

VRIJEDNOSTI UČENJA KUR'ANA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, koji nam je spustio najbolji govor – Kur'an, a.š. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., koji je svojom praksom dobio epitet Živi Kur'an.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima, koji čine dobra djela, donosi radosnu vijest da ih čeka velika nagrada.'' (El-Isra, 9.)

Draga moja braćo! Mi smo od našeg Gospodara dobili na poklon jednu ogromnu blagodat – KUR'AN, knjigu koja upućuje ka Istini i Pravom putu. Međutim, tu blagodat mi muslimani vrlo malo ili nimalo koristimo. Imamo vremena za razne utakmice, filmove, prazna sijela, internet i druge razonode, ali za učenje i čitanje Kur'ana, nažalost, nemamo. U današnjoj hutbi ću, akobogda, navesti nekoliko hadisa, koji govore o blagodatima druženja sa Kur'anom, sa ciljem da u nama probudim želju za tim druženjem.

Govoreći o ugledu učača Kur'ana, Poslanik, a.s., je rekao: ''Zaista, Allah ima među ljudima svoje dostojanstvenike.'' Neko upita: ''Ko su oni, Allahov Poslaniče?'' On odgovori: ''Učači Kur'ana su Njegovi dostojanstvenici i odličnici.'' Mi najčešće tražimo ugled kod ljudi, ali znajte da je ugled kod dragog Allaha bolji i vrjedniji.

Ljubav prema Kur'anu je znak ljubavi prema Allahu, dž.š. Poslanik, a.s., je rekao: ''Učite Kur'an! Allah, zaista, neće kazniti srce u kojem se on nalazi. Kur'an je gozba Allaha Uzvišenog, pa ko joj prisustvuje – siguran je, a ko voli Kur'an – neka bude radostan.''

Kur'an se može učiti na svim čistim mjestima, ali je najbolje učiti ga u svojoj kući, radi berićeta, rahatluka i sigurnosti. O tome Poslanik, a.s., veli: ''U kući u kojoj se uči Kur'an prisustvuju meleki, a udalje se šejtani i ona je prostrana za ukućane. U njoj se povećava dobro, a umanjuje zlo. Kuća u kojoj se ne uči Kur'an je stjecište šejtana, meleki iz nje bježe, ukućani u njoj tegobe osjećaju, u njoj se blagodati smanjuju i zlo povećava.''

Osim dunjalučkih blagodati, Kur'an nudi i ahiretske. O jednoj takvoj Muhammed, a.s., poručuje: ''Učite Kur'an, jer će se on zauzimati na Sudnjem danu za one koji ga budu učili.''

U drugom hadisu je rekao: ''Ko bude učio Kur'an i radio po njemu, Allah će na Sudnjem danu označiti njegove roditelje krunom, čija će svjetlost biti bolja od svjetlosti Sunca u vašim dunjalučkim kućama, pa šta mislite o takvom čovjeku.''

Učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove. Poslanik, a.s., je rekao: ''Uzvišeni Gospodar kaže: 'Onome koga zikr i učenje Kur'ana zabave od upućivanja dove Meni, dat ću više nego što dajem onima koji Me mole.' A govor Uzvišenog Allaha uzvišen je nad drugim govorom kao što je Allah uzvišen nad Svojim stvorenjima.''

Hadisa na ovu temu ima puno, a mi ćemo navesti još samo dva. Poslanik, a.s., je o nagradi za učenje Kur'ana rekao: ''Ko prouči jedan harf iz Kur'ana piše mu se dobro djelo, a nagrada za dobro djelo je desetorostruka. Ne kažem da je Eliflammim jedan harf, nego je elif harf, lam je harf i mim je harf.'' Eh, koliko harfova ima u Kur'anu!

U drugom hadisu je Muhammed, a.s., rekao: ''Allah, dž.š., je učio suru Taha i Jasin na hiljadu godina prije nego što je svijet stvorio. Kada su meleki čuli Kur'an, rekli su: 'Blago li se ummetu kojem je ovo objavljeno, blago li se grudima koje će ovo nositi, blago li se jezicima koji će ovo izgovarati.''

Braćo! Mi u našem džematu nudimo priliku svima da nauče kur'ansko pismo i tedžvid, i ja vas ovom prilikom pozivam da tu priliku iskoristite. Čuli ste danas neke od blagodati učenja Kur'ana, pa se potrudite da ih uzmete.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, pa da što više učimo Kur'an i okoristimo se njegovim blagodatima i na Dunjaluku i na Ahiretu. Amin!