KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 14.09.2012  

  

VAŽNOST STICANJA ZNANJA

 

            Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

            Braćo moja u Islamu! Nalazimo se na početku nove školske i mektepske godine. To je prilika da se podsjetimo na 17. ogranak imana, a to je sticanja znanja.

            Važnost sticanja znanja je naglašena već u prvoj riječi objave Kur'ana – ''Uči!''. Dakle, naš Gospodar od nas traži da čitamo, da učimo, da istražujemo nauke, da proširujemo svoje znanje. Slijedeći tu naredbu, prvi muslimani su krenuli putem sticanja znanja i, kao što je poznato, oni su postavili temelje svih nauka. To je danas velika čast za nas muslimane, ali i veliki teret, jer se mi ne možemo kititi uspjesima svojih predaka. Nama je bitno to šta i koliko mi možemo naučiti i učiniti za ovaj svijet.

Drugi dio naredbe govori o tome da učenje mora biti u ime našeg Gospodara. Samo u tom slučaju to će znanje biti korisno i neće biti zloupotrijebljeno. Međutim, ako stičemo znanje samo da bismo završili školu, koju po zakonu moramo završiti ili samo da bismo dobili najviše ocjene, za koje će nas neko pohvaliti i nagraditi ili samo da bismo dobili diplomu, na osnovu koje ćemo dobiti posao i tome slično, onda od tog znanja nema koristi i onda će sav novac i svo vrijeme koje je uloženo u sticanje tog znanja biti bačeno u vodu.

Sljedeće što je bitno znati vezano za sticanje znanja jeste da se ono ne stiče samo tokom školovanja, nego tokom cijelog života. Ebu Hanife, r.a., je rekao: ''Onaj ko kaže da je stekao dovoljno znanja i da ne mora više da uči, taj je najveći neznalica''. Isto tako su upitali jednog velikana: ''Kad bi ti znao da će ti večeras doći melek smrti da ti uzme dušu, kako bi ti proveo taj dan?'' On je odgovorio: ''Cijeli bih dan proveo u učenju.''

Prema tome, učenje u struci ne prestaje sa završenom školom. Čovjek se uvijek mora nadograđivati, baš kao i sistem na kompjuteru. Isto tako, učenje o našoj vjeri ne prestaje sa završenim mektebom. Vjera Islam je sistem našeg života i ona predstavlja jedno široko polje korisnih informacija, koje mi moramo kupiti i primjenjivati.

I koliko god da nam je bitno znanje u struci, još nam je bitnije znanje o našoj vjeri. Oni koji imaju znanje o vjeri, u Kur'anu i Sunnetu su nazvani imenom ''el-'Ulema'' (učenjaci). Njihovo poznavanje Islama ih čini poniznim, tako da ih Uzvišeni Allah opisuje riječima: ''Zaista se Allaha boje njegovi učeni robovi (ulema).'' (El-Fatir, 28.) A Allahov Poslanik, a.s., ih naziva svojim nasljednicima: ''Učenjaci su nasljednici Allahovih poslanika, a poslanici nisu u nasljedstvo ostavili ni dinare ni dirheme, nego su ostavili znanje, pa ko se toga prihvati, prihvatio se onoga što je najvrednije.''

Znanje o našoj vjeri je veliki dar od Allaha, dž.š., koji se dobiva učenjem i trudom. A da bi podstakao ljude na to učenje i trud, Dragi Allah je rekao: ''Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.'' (El-Mudžadela, 11.)

S druge strane, Poslanik, a.s., je pozvao ljude da uče o svojoj vjeri ukazavši na visok stepen koji imaju učenjaci. On je rekao: ''Vrijednost učenog u odnosu na pobožnjaka je kao moja vrijednost u odnosu na najnižeg od vas.'' Zamislite samo tu razliku! U drugom hadisu je rekao: ''Nema boljeg ibadeta od poznavanja vjerskih propisa. Jedan učenjak je teži šejtanu od hiljadu pobožnjaka.'' Zašto je to tako? Zato što učenjak podučava druge, a nije povodljiv i zna svoj put, pa se šejtan satra da ga skrene sa Pravog puta, ali ne uspijeva u tome. Dok se pobožnjak njiše onako kako pušu vjetrovi – danas je sufija, a sutra vehabija, danas je hanefija, a sutra Šafija. Nema znanja, pa se priklanja svemu onome što čuje. Čas je tamo – čas je vamo, pa je lahak plijen za šejtana.

Zato, braćo moja! Učite o svojoj vjeri i podučavajte svoju djecu islamskim propisima. U tom smislu mekteb nije dovoljan. Mi se nalazimo u jednom veoma teškom periodu Ahiri zemana (u zadnjim godinama pred Smak svijeta), gdje nam samo znanje o našoj vjeri i primjena tog znanja mogu pomoći da opstanemo i da se spasimo.

Onaj ko kod kuće nema literature o Islamu, može je nabaviti kod nas u džamiji. Literatura je danas dostupna svakome i to je jedan od predznaka Sudnjeg dana. Međutim, jedan od predznaka Sudnjeg dana jeste i pojava neznanja, bez obzira na veliki broj knjiga. To je zato što ljudi ili neće da čitaju ili neće da primjenjuju ono što pročitaju ili čitaju pogrešnu literaturu. Zaista, s pravom možemo reći da mi danas živimo u vremenu neznanja. Zato vas pozivam, nabavite (prave) knjige i učite! Svi redom. I to što naučite – primjenjujte!

Molim Dragog Allaha da nas sačuva od kaburske i džehennemske kazne, i da nas sačuva od iskušenja u životu i smrti i iskušenja lažnog mesiha Dedžala. Amin.

Vaznost sticanja znanja.doc
Microsoft Word Dokument 36.0 KB