KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 01.06.2012

 

ISPOVIJEST ŠEJTANA – 2. DIO

 

 

Hvala Allahu, dž.š. Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Danas ćemo završiti temu, koju smo započeli prošlog petka, a to je ispovijest prokletog Iblisa pred Muhammedom, a.s., i njegovim ashabima (i Ummetom) o tome kako on, prokleti, zavodi ljude, pa oni onda idu sa njim putem prema propasti.

Iblis reče: ''O Muhammede, zaista će tvoji sljedbenici odgađati sa namazom, sahat po sahat. Kad god tvoj sljedbenik hoće da klanja ja mu pristupim i zabluđujem ga govoreći mu: 'Ima još vremena, završi započeti posao pa onda klanjaj.' Ja to sve radim dok ne uspijem odvratiti tvog sljedbenika da klanja namaz na vrijeme. Ako me ipak tvoj sljedbenik savlada onda ga pustim dok ne stupi u namaz, a onda ga navraćam da se obazire lijevo i desno u namazu, pa kad to učini, ja ga onda pomilujem po licu i ljubim ga među oči i tad mu reknem: 'Već si učinio nešto što ništa ne vrijedi.' Ti znaš, Muhammede, da oni koji se okreću u namazu desno i lijevo da ih Allah takvim namazom udari po glavi. Pa ako se ne obazire u džematskom namazu, ja ga tu ostavim i sačekam dok ne počne sam klanjati. Tad mu ja naredim da žuri s klanjanjem, da se brzo spušta i diže u namazu, kao horoz kad kljuca zrna. Pa, ako me tvoj sljedbenik i tu pobjedi, ja ga ponovo čekam da stupi u namaz u džematu. Tad mu stavim uzdu kao konju, pa mu dižem glavu prije njegova imama, i spuštam prije njegova imama. Ti znaš, Muhammede, da koji tako čini, da mu je namaz pokvaren i da mu Allah njegovu glavu toga časa pretvara u magareću glavu i tako može da ostane do Kijameta. Ako me i tu pobjedi, ja mu onda naređujem da se igra i zabavlja u namazu pucketajući prstima. Pa ako me i tu pobjedi, onda mu ja pušem u njegov nos, da bi on zijevao za vrijeme namaza, a onda moj šejtan uđe u njegovu unutrašnjost, i na taj način se povećava njegova ljubav za dunjalukom, pa on postaje pokoran meni. Pa, gdje je onda sreća, o Muhammede, za tvoj ummet? Ja isto tako, o Muhammede, odvraćam siromašne od namaza. Ja im govorim da nisu dužni klanjati namaz, te da su to dužni samo oni kojima je Allah dao bogatstvo. I bolesnicima govorim da nisu dužni klanjati, i da je to dužan samo onaj ko je zdrav. Kad ozdraviš, onda naklanjaj ono što si propustio. Tako ja navraćam bolesnike da umru u nevjerstvu. Ako koji umre, a ostavi namaz u svojoj bolesti, susrest će se sa Allahom, a Allah će biti ljut na njega. O Muhammede, ako sam ti išta slagao i prevario te, molim Allaha da me pretvori u pepeo.''

Pejgamber upita Iblisa: 'Da li si ikad išta molio svoga Gospodara Allaha, dž.š.?' A Iblis tada reče: 'Ja sam molio svoga Gospodara za deset stvari i to :

1. Da me učini sudrugom u imetku i porodu sinova Ademovih, pa mi je to dao. O tome govore Allahove riječi: ''O Iblisu, budi sudionik njihov u imetku i djeci. Obećaj im što god hoćeš. A sve što šejtan obeća to je prevara.'' Molio sam da mi bude hrana svako jelo u kojem su zamješani kamata i ostali harami. Molio sam ga da slobodno koristim imovinu kada ta imovina nije stečena Bismillom.

2. Molio sam Ga da učestvujem u spolnom općenju sa svakim onim koji priđe svojoj ženi bez Bismille. Djeca rođena iz takvog odnosa su meni pokorna i poslušna.

3. Molio sam Ga da jašem na jahaćim životinjama i drugim prevozima sa onim koji putuju tražeći haram. O tome govore Allahove riječi u Njegovoj knjizi: ''Idi sa njima, i kad se voze i kada idu pješice.''

4. Molio sam Ga da mi dadne kuću za stalni boravak, pa mi je dao kupališta, plaže i toalete, gdje se otkriva ono što treba pokriti, te razna bunjišta gdje se istresaju smeće i otpatci.

5. Molio sam Ga da mi dadne mjesto gdje ću sakupljati ljude, pa mi je dao pijace, kafane i čaršije.

6. Molio sam ga da mi dadne jednu knjigu sa kojom ću pozivati Ademove sinove mome putu, pa mi je dao pjesmu.

7. Molio sam Ga da mi dadne ezan sa kojim ću pozivati svijet, pa mi je dao frulu, svirale, svirku i muziku.

8. Molio sam Ga da mi dadne nekoga da liježe u postelju sa mnom, pa mi je dao pijanicu. Svaki onaj koji legne pijan u postelju neka zna da sam ga ja zagrilo, nek se ne brine.

9. Molio sam Ga da mi dadne pomoćnika u mome poslu, pa mi je dao ljude koji se pouzdavaju u svoju moć, uticaj, imovinu i svoju ličnu volju.

10. Molio sam ga da mi dadne braću i prijatelje pa mi je dao one koji traže imetak u griješenju, kao što kaže Allah u svom ajetu: ''Zaista su rasipnici šejtanova braća.'' Nakon ovog Muhammed, a.s., reče: 'Da mi nije potvrde od strane Allahove knjige, ne bih ti vjerovao.' A Iblis mu tada odgovori: 'Muhammede, ja sam molio Svevišnjeg Allaha da vidim i gledam Ademove sinove, a da oni mene ne vide pa mi je to dao. Također, dao mi je da mogu hodati i prolaziti kroz njihove krvne sudove poput krvi, pa ja po njima kružim i vitlam kako god hoću. Meni je Allah rekao: ''Eto ti što si tražio.'' Ja se time ponosim do Sudnjeg dana. Sa mnom, o Muhammede, ima više svijeta nego sa tobom. Većina potomstva Ademova biće uz mene do Kijametskog dana. O Muhammede, ja imam svoje jedno dijete kojem sam dao ime Tama, koje se navali na oči svijetu da bi ih uspavalo od noćnog namaza. Da nije tog šejtana, ne bi bilo ljudi koji bi otišli na spavanje a da prije toga ne klanjaju jaciju. Isto tako, ja imam jedno dijete koje se zove Kuhejl koji zavarava, zamazuje surmom oči ljudima koji sjede sa ulemom, te za vrijeme džume namaza i predavanja, kunjaju i zaspu. O Muhammede, koja god žena izađe na ulicu bez propisane odjeće, jedan od šejtana zajaše joj straga, a drugi joj se uvuče u njedra, pa je gledaocima hvali i uljepšava i govori joj: 'Otkrij se, otkrij se, pokaži ukrase svoje.' Pa kad to učini, onda su šejtani završili svoj posao. O Muhammede, ja ne mogu nikog lično zavesti, ali ja stalno došaptavam razne loše želje, poslove i misli, bodreći na loša djela i prikazujući ih lijepim i privlačnim. Kad bi zabluđivanje bilo u mojoj ruci, onda ja ne bih nikog ostavio na Zemlji da kaže: 'La ilahe illelah', ne bih dopustio da iko posti i klanja. Kao što ti nisi vlasnik imana, nisam ni ja vlasnik zabluđivanaja. Kad bi iman bio u tvojoj ruci ti nikoga ne bi učinio kafirom.' Tada mu Muhammed, a.s., reče: 'O oče gorčine, bi li se ti pokajao i povratio Svevišnjem Allahu a ja ti garantujem Džennet?' Iblis odgovori: 'O Božiji Poslaniče, emer je izrečen a kalem je osušen o svemu što će biti do Sudnjeg dana. Hvala Onome ko je tebe učinio prvakom svih Poslanika i upravnikom džennetlija, Koji te je odlikovao i odabrao, a Koji je mene učinio predvodnikom džehennemlija. Ja sam proganjani nesretnik. Ovo je moja posljednja ispovijest tebi i posljednje moje riječi koje su istina. Neka Allah blagoslovi salavatom Muhammeda, Pejgambera majčinske naravi, njegov rod i ummet. Selam svim Poslanicima. Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.''

            Braćo moja, nadam se da će nam ova Iblisova ispovijest biti podstrek da razmislimo o našem stanju i našim postupcima, i da ćemo se onda udaljiti od loših djela i krenuti Pravim putem.

Molim Dragog Allaha da nam na tom putu bude Pomoćnik! Amin!

 

Ispovijest sejtana 2.doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB