KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 20.01.2012

 

DŽUMA-NAMAZ – VELIKI FARZ

 

Hvala Allahu, dž.š, Gospodaru svih svjetova, Koji je jedino vjeru Islam priznao i lahkom je učinio! Neka su salavat i selam na milostivog Poslanika Muhammeda, a.s., koji nam je vjeru Islam prenio i njene propise objasnio!

Uzvišeni Allah poručuje: ''O vjernici, kada se u petak za džumu ezan oglasi, požurite da namaz obavite i poslove ostavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se namaz obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahove blagodati tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli ono što želite.'' (El-Džumu'a, 9-10.)

DMB! Jedina ispravna vjera je Islam, čija se snaga ogleda u jedinstvu muslimana, koje se, opet, najbolje vidi petkom kada muslimani dolaze na Džumu-namaz.

U navedenim ajetima Uzvišeni Allah nas upozorava da je Džuma-namaz jedna od strogih obaveza, Fard-ajn, svakom punoljetnom i pametnom muškarcu muslimanu i da je svaki posao u vrijeme klanjanja Džume-namaza HARAM, kao i novac koji se tada stekne, te da bi za berićetom trebalo ustati odmah iza Džuma-namaza.

No: ''Propisi na jednu stranu, a mogućnosti na drugu.'' – uvijek veli Bošnjo i završava priču. Međutim, priča se sa time ne završava. Dokle god Bošnjo ima jezik, ova priča se ne može na ovaj način završiti.

Naime, činjenica je da mi živimo u društvu, koje omogućava slobodne dane vikenda jevrejima i kršćanima, kako bi oni mogli da obave svoja sedmična okupljanja i molitve, ali da to pravo nije pruženo i muslimanima, koji se zato moraju izboriti za svoj sedmični namaz i okupljanje petkom. Kako to muslimani mogu da učine? Očigledno je da muslimani to ne mogu ostvariti kroz pozitivno pravo (zakone), s toga oni to svoje pravo moraju tražiti direktno u firmi, odnosno, tražit će od šefa da im dadne odgovarajuću smjenu kako bi mogli doći na Džumu. Ako to ne uspiju, tražit će da ranije odu kući petkom uz mogućnost nadoknade propuštenih sati drugog dana. Ako ni to ne uspiju, pokušat će dogovoriti da im pauza bude u vrijeme Džume-namaza, kako bi mogli stići u džamiju i obaviti barem džumanske farzove. Ako ni to ne uspiju, probat će isposlovati da ne rade petkom, a da te sate odrade u subotu. Ako ni ovo ne upali, onda sa muslimana spada odgovornost zbog neklanjanja Džume, pri čemu su dužni dati sadaku kao nadoknadu, a grijeh na sebe preuzima poslodavac.

Naravno, ako čovjek ne pokuša navedene varijante dobivanja termina za Džumu ili neće namjerno na dođe na Džumu, onda mora snositi posljedice. Poslanik, a.s., je rekao da onome ko, bez opravdanja, tri džume zaredom propusti, Allah će srce zapečatiti. A Allah pečati srca samo nevjernicima i licemjerima, koji će, inače, vječno u vatri gorjeti.

Čak je Poslanik, a.s., htio da im džehennem bude i na Dunjaluku, rekavši da je pomišljao da odredi nekoga da ga zamijeni u džamiji, a da on ode da zapali kuće onima, koji nisu došli na Džumu.

DMB! Mi smo na Zapadu, pod izgovorom da ne živimo u islamskom šerijatskom svijetu, stekli naviku da izostavljamo farzove i da tražimo opravdanja za te izostanke. Međutim, ta opravdanja možda kod ljudi piju vodu, ali kod Allaha ne, a pogotovo neće važiti na Sudnjem danu. Iz navedenih riječi Poslanika, a.s., vidjeli smo da je Džuma jako ozbiljna obaveza i da su posljedice izbjegavanja Džume velike. Zato vas iz srca opominjem, ne tražite opravdanja za neizvršavanje farzova! Povedite računa o svojim farzovima, a posebno o Džumi-namazu. Također ću vas zamoliti da ovu poruku prenesite i svojim kolegama, očevima, braći i sinovima. I znajte da se propuštena Džuma nikada ne može naklanjati niti nadoknaditi.

DMB! Da zaključimo: Džuma-namaz je stroga obaveza, koja se obavlja isključivo u džematu i to jednom sedmično. Svaki punoljetni muškarac se mora pobrinuti da dođe na taj namaz. Ako iz opravdanog razloga ne može doći, mora se iskupiti sadakom, a za neopravdana tri uzastopna nedolaska, prestaje biti musliman i, prema tome, uništavaju mu se sva dobra djela, dok mu je zarada u periodu klanjanja Džume-namaza Haram, kao što mu je haram i sve ono što tim novcem kupi sebi ili svojoj porodici.

            Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da nam probudi svijest o obaveznosti izvršavanja farzova i da nam oprosti prethodne propuste i grijehe. Amin!