KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 13.01.2012

 

ALLAHOVO UŽE SPASA

 

Hvala Allahu, dž.š., Vladaru svih svjetova, koji sve stvara, održava i rastvara! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve one koji se čvrsto Allahovog užeta drže!

Uzvišeni Allah poručuje: ''O vjernici, Allaha se bojte, i neka svako gleda šta će za Ahiret pripremiti! I, opet, Allaha se bojte! Allah, zaista, ima vijesti o onome što vi radite. I nemojte biti kao oni koji su zaboravili na Allaha, pa ih je On samima sebi prepustio. To su veliki griješnici.'' (El-Hašr, 18-19.)

Braćo! Mi živimo u vremenu u kome mnogi ljudi hodaju zbunjeni, i u kome su prepušteni samima sebi, a da i ne znaju zašto je to tako i kako mogu izaći iz te situacije.

Mi živimo u izopačenom svijetu, u kome su skoro sve stvari napravljene: da bi nam oduzimale naše dragocjeno vrijeme, da bi upravljale našim životima, da bi nam nametale mišljenja drugih, da bi nam odvraćale pažnju od važnih stvari, da bi nam poljuljale našu stabilnost u vjeri, da bi nam dokazale da, neuzubillah, nema Boga, i da su halal i moral nešto što je zastarjelo, a da su haram i nemoral nešto što je super i moderno.

Mi sve dublje zalazimo u vrijeme za koje je Poslanik, a.s., rekao da će u njemu biti teško čuvati svoju vjeru i da će ona biti kao žiška, ako je držiš u ruci – prži te, a ako je ispustiš – ugasi se. Ovo je vrijeme kada ljudi sve više tonu u živo blato Dunjaluka, i što je još gore, oni to niti osjećaju niti traže spasa. U čemu je spas?

Spas je u hvatanju za Allahovo, dž.š., uže. Onaj ko se uhvati za to uže, Allah će ga izvući na sigurno. A to je uže napravljeno od namaza i šehadeta. Istina jeste, kako kaže Poslanik, a.s., da će onaj ko kaže: ''LA ILAHE ILLALLAH'', ući u Džennet, ali mi se nalazimo u vremenu kada muslimani masovno svojim djelima negiraju te riječi. Istina jeste, kako kaže Poslanik, a.s., da onaj kome budu ispravni namazi – bit će ispravna i ostala djela, ali danas samo 5% muslimana klanja sve propisane namaze.

Dragi moji! Neka danas svako od nas dobro pogleda – dokle je upao u dunjalučko živo blato i neka dobro provjeri da li se, i koliko čvrsto, uhvatio za Allahovo uže, jer pred nama su vremena u kojima će mnogi ljudi potpuno potonuti, a bit će i onih koji su se uhvatili za uže spasa, ali će ga kasnije ispustiti. Zato danas dobro razmislite o svome stanju i o tome kako ćete se ponašati u buduće!

Braćo moja! Mi smo u stalnome ratu. Pogledajte samo ovaj naš mihrab. To je (na arapskom jeziku) mjesto u kome se vodi rat. Mi vodimo rat protiv svoga nefsa (svoga JA), ali i protiv našeg najvećeg neprijatelja – prokletog šejtana. On želi da propadnemo, a mi se borimo da opstanemo. On ima svoje vojske, a mi, da bismo pobijedili, moramo imati Allaha, dž.š. Kako ćemo Ga imati? Tako što ćemo Ga priznati šehadetom i što ćemo održavati sa Njim vezu svakog dana barem pet puta.

Arapska riječ za namaz jeste SALAT, a u njenoj osnovi je riječ SILETUN, što znači VEZA. Prema tome, vjernik se preko redovnih namaza veže za svoga Gospodara, i ta veza postaje neraskidivi dio njegovog života. Vjernik tako živi pod budnom pažnjom Onoga Koji nikada niti drijema niti spava.

Da bi to čovjek uspio, mora se potruditi da čuva svoj džemat, odnosno, da što češće uđe u džamiju, jer je u njoj mihrab, ali, također, mora se potruditi da i u svojoj kući napravi aktivan ''mihrab'', odnosno, da klanja i u svojoj kući i da se pobrine da taj ''mihrab'' koriste i njegova žena i njegova djeca.

Znajte dobro, braćo moja u Islamu, da svi naši namazi putuju prvo prema jednom centru – Ka'bi, pa tek onda se uzdižu ka Allahu, dž.š. Sva naša pozitivna energija od namaza se sakuplja na jednom mjestu i dok putuje ka tom mjestu, ona razbija barikade koje je sa negativnom energijom podigla vojska šejtana i ljudi. Koliko će naš rat protiv njih biti uspješan – zavisi od količine i kvaliteta naših namaza, odnosno, zavisi samo od nas. ''A Allah je na strani vjernika.'' (El-Enfal, 19.)

Zato, braćo moja, čuvajte svoj namaz i svoj šehadet i čvrsto se Allahovog užeta i džemata držite! Također, pobrinite se da to učine i vaše porodice, jer ste vi, kako kaže Poslanik, a.s., odgovorni za njih.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam pomogne da na ovim prostorima pobijedimo svoje dušmane i sačuvamo žišku Islama. Amin!