KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 10.02.2012

 

ČLANARINA

 

            Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu!

Uzvišeni Allah poručuje: ''Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nemojte se razjedinjavati!'' (Ali Imran, 103.)

            Draga moja braćo! Navedeni ajet, koga smo više puta navodili u hutbama, jer nosi više poruka, između ostalog govori i o jednom od najvećih farzova svakom muslimanu, a to je biti član muslimanske zajednice, odnosno, džemata. Biti član džemata podrazumijeva aktivno učestvovanje u svim aktivnostima džemata, a jedna od tih, koja nas danas posebno zanima, jeste plaćanje članarine.

            Plaćanje članarine je jedno goruće pitanje kako u našoj lijepoj Bosni, tako i ovdje u dijaspori. Ljudi masovno izbjegavaju plaćanje članarine ili čekaju početak naredne godine da bi uplatili za godinu prije, kao da će nešto ušparati, ili kasne sa plaćanjem i po nekoliko godina. Iz tog razloga danas želim da kažem nekoliko rečenica o važnosti plaćanja članarine i ulozi koju ona ima u našim životima.

Plaćanje članarine omogućava postojanje džamije i pristup svim ibadetima, koji se u njoj obavljaju (dnevnim namazima, džumama, bajramima, teravijama, predavanjima, mevludima, učenju sufare i Kur'ana, održavanju mektepske nastave, šerijatskim vjenčanjima, dženazama i drugim aktivnostima). Osim što omogućava pristup ovim ibadetima, članarina omogućava džematu da ima imama, onoga koji predvodi ljude u tim ibadetima. Dakle, bez članarine nema ni džamije, ni ibadeta, ni imama, pa time ni islama.

Obično kada se spomene članarina, ljudi pomisle na smrt, odnosno, treba da budem član da bi mi se mogla klanjati dženaza i obavio ukop u muslimansko mezarje. Naravno da to članarina omogućava, ali ne samo to. Članarina omogućava sve aspekte vjerskog života u džematu svima nama živima, a pogotovo našoj djeci i ona ne treba da bude samo ulaganje u smrt, nego ulaganje u život. Ako budemo ulagali samo u smrt, umrijet će i islam i sutra nas neće imati ko ukopati i klanjati nam dženazu. Iz istog razloga treba voditi računa da i naša djeca, koja su završila školu i našla posao, budu zasebni članovi džemata, bez obzira na to da li žive u istoj kući sa nama ili ne, i bez obzira na to jesu li samci ili u braku.

Braćo! Plaćanjem članarine mi novac ne dajemo drugome, nego samima sebi. Poslanik, a.s., je rekao: ''Čovjeku pripada samo ono što podijeli.'' Dakle, sav će imetak poslije naše smrti raskućiti nasljednici, osim onoga što podijelimo. To što podijelimo nosimo sa sobom pred Dragog Allaha. A razlog više za plaćanje članarine jeste što naši ljudi koji plaćaju članarinu, taj iznos mogu da dobiju nazad kod mjesnog finanzamta.

Još jedna od posebnosti plaćanja članarine jeste da ona u nama rađa svijest o vjerskoj i nacionalnj pripadnosti. Poslanik, a.s., je rekao: ''Ko se ne brine za opće potrebe muslimana, on nama i ne pripada." Naši preci, djedovi i očevi su znali gdje pripadaju i u vrlo teškim vremenima su se borili i islam sačuvali, a zatim ga nama predali sa ciljem i željom da ga i mi sačuvamo i predamo našoj djeci u amanet.

Dragi moji! Vi ste upoznati da, prema odluci Rijaseta, vaša članarina uplaćena ovdje, važi i u našoj lijepoj Bosni. Naravno da treba, koliko se može, pomoći i našim tamošnjim džematima, ali nama je prioritet ovaj džemat. Sa članstvom u ovom džematu mi, istovremeno, podržavamo i rad Islamske zajedice u Austriji, koja se bori za prava muslimana u svim aspektima života. Na taj način mi učestvujemo u čuvanju islama, koji ove godine obilježava stotinu godina života u Ustavu Republike Austrije.

Visina članarine je simbolična za naše uvjete života. Mi smo odredili minimalne visine plaćanja, kako za aktivne radnike, tako i za penzionere. Vi, naravno, ne morate gledati isključivo na taj minimum, nego možete dati i više, pogotovo oni među vama čije su penzije veće od nečijih plata.

Braćo moja! Mi na Dunjaluku imamo različita zanimanja, želje i prohtjeve, ali nam je svima zajednička Ahiretska želja, a to je spas u Džennetu. Da bismo do Dženneta stigli od nas se ne traži odricanje od Dunjaluka, nego ulaganje od Dunjaluka za Ahiret. Članarina u džematu predstavlja jedan dio tog ulaganja.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put pa da shvatimo da je članstvo u džematu borba za islam i briga o nama i našoj djeci i da je to djelo kojem ćemo se, akobogda, na Ahiretu silno obradovati! Amin!