KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

24. zu-l-ka'de 1435.H. / 19. septembar 2014.g.

VRIJEDNOSTI PRVE TREĆINE ZUL-HIDŽDŽETA


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! U četvrtak, akobogda, nastupa mjesec zul-hidždže, četvrti Časni mjesec, čija prva trećina kod Allaha, dž.š., ima posebnu vrijednost.

U vezi s tim je Poslanik, a.s., rekao: ''Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih dana,'' misleći na prvih deset dana zul-hidždžeta. Ashabi upitaše: ''Zar ni džihad na Allahovom putu (nije draži)?'' On reče: ''Čak ni džihad na Allahovom putu, osim ako čovjek krene u džihad ulažući i život i imetak, pa se ni on ni imetak ne vrate.''

To su dani u kojima Dragi Allah spušta veliku milost na Svoje robove i stavlja im na raspolaganje brojne blagodati. O tome Ebu Derda, r.a., veli: ''Postite devet dana, mnogo učite dove, molite za oprost i dijelite sadaku. Čuo sam Poslanika, a.s., da kaže: 'Teško onome ko propusti i ko sebi uskrati vrijednosti deset dana. Naročito se potrudite da postite deveti dan. U njemu su tolika dobra da ih se ne može izbrojiti.' ''

Taj deveti dan je Dan Arefata, kada hadžije borave na brdu Arefat u Mekki. Ko bude postio taj dan, bit će mu oprošteni manji grijesi i za proteklu i za narednu godinu dana.

A vezano za ovaj dan, kao i za ostale odabrane dane, Poslanik, a.s., je rekao: ''Allah je među danima odabrao četiri (...). Na prvom mjestu je petak sa jednim trenutkom u kome će Allah muslimanu, ako nešto zatraži, bilo da se radi o dun'jalučkoj ili ahiretskoj potrebi, to i dati. Drugi je dan Arefata. Kada osvane taj dan Allah se diči i ponosi pred Svojim melekima i obrati im se: 'Meleki Moji, pogledajte Moje robove koji su došli prašnjavi i zapušteni. Potrošili su dio svog imetka i izmorili se. Budite svjedoci da sam im oprostio.' Treći je dan klanja kurbana. Kada nastupi taj dan i kada čovjek izvede svoga kurbana da ga zakolje, prva kap koja kane briše sve grijehe koje je čovjek počinio. Četvrti odabrani dan je Ramazanski bajram. Pošto ljudi isposte ramazan i odu da klanjaju bajram-namaz, Uzvišeni Allah kaže melekima: 'Svaki radnik traži da bude isplaćen. Moji robovi su postili svoj mjesec i došli na bajram, očekujući svoju nagradu. Budite Mi svjedoci da sam im oprostio.' Onda glasnik zaviče: 'Muhammedov ummete, vratite se svojim kućama, vaša loša djela su zamijenjena dobrim!' ''

Prva trećina zul-hidždžeta je poznata kao vrijeme kada se obavlja hadž i kada se kolju kurbani. Mi, hvala Dragom Allahu, i ove godine imamo svoje predstavnike na hadžu. Nadam se da će nam oni biti uzor, pa da i narednih godina, akobogda, budemo imali svoje predstavnike na hadžu.

A ono o čemu treba da razmislimo ovih dana jesu kurbani. Oni se ne kolju po principu tri godine (tri kurbana) po osobi i fertig, nego, po mogućnosti, svake godine i to na Kurban-bajram.

Poslanik, a.s., je rekao: ''Koljite kurban i to činite dobrovoljno. Onome ko uzme svog kurbana kada treba da ga zakolje i okrene ga prema Kibli, rogovi, papci, krv, dlaka, vuna ili kostrijet kurbana bit će izneseni i obračunat će vam se. Krv, koja padne na zemlju, pada u Allahovu zaštitu. Malo ćete udijeliti, a steći ćete veliku nagradu.''

Braćo moja! Dragi Allah je u prvoj trećini zul-hidždžeta pružao Svoju milost i prethodnim narodima. Od tih nekih blagodati i mi možemo imati korist, naročito od prenesenih dova.

Abdullah Lejsi prenosi: ''Čuo sam da je Allah, dž.š., poklonio Musau, a.s., pet dova koje mu je Džibril dostavio u deset dana (zul-hidždžeta).

Prva od njih je: ''La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu bijedihil hajru ve huve 'ala kulli šej'in kadir.''

Druga je: ''Ešhedu en la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu ilahen vahiden ehaden sameden lem jettehiz sahibeten ve la veleda.''

Treća je: ''Ešhedu en la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu ehadun samedun lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehad.''

Četvrta je: ''Ešhedu en la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu bijedihil hajru ve huve 'ala kulli šej'in kadir.''

Peta je: ''Hasbijallahu ve kefa, semi'allahu limen de'a, lejse vera'ellahi munteha.''

Navodi se da su ove dove navedene i u Indžilu, pa su havarijjuni (učenici) pitali Isa'a, a.s., o njihovoj vrijednosti. On je rekao da je vrijednost ovih riječi i nagrada onome ko ih izgovori u deset dana (zul-hidždžeta) tolika da se ona ne može ničim izmjeriti.

Braćo moja draga! Poruka današnje hutbe glasi: ''Iskoristimo blagodati prvih deset dana zul-hidždžeta! Pojačajmo naše ibadete (noćnu nafilu, zikr, post, dove), postimo Dan Arefata i pripremimo naše kurbane (ko je u mogućnosti)!''

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam podari snage da iskoristimo blagodati prve trećine zul-hidždžeta. Amin.

Zulhidze III.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB