KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

17.10.2014. / 23. zu-l-hidždže 1435.

 

ANARHIJA = TIRANIJA


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Poslanik, a.s., je rekao: ''Pred Kijametski dan pojavit će se mnogo ubistava, ali ne ubistva nevjernika, nego ubistva između mojih sljedbenika, tako da će čovjek sresti svoga brata i ubiti ga. Od većine ljudi toga vremena bit će oduzeta pamet, slijedit će one koji su maloumni i većina će misliti da su u pravu, a oni neće biti u pravu.'' (Ibn Madže, Ahmed i dr.)

Braćo moja u Islamu! Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka sa namjerom da ga učini Svojim namjesnikom (halifom), čija je zadaća da uspostavlja red na Zemlji. S obzirom da je za tu zadaću čovjeku potrebna država, u kojoj će uspostaviti pravednu vlast (hilafet), Dragi Allah mu je dao šerijat (zakon) i dao mu je Poslanika, koji će mu objasniti zakonske odredbe. Poslanik je ujedno i prvi glavni halifa (imam). Nakon njegove smrti, glavnog halifu biraju ljudi. A kada ga izaberu, onda ga moraju poštovati. U suprotnom, zavladat će anarhija, odnosno, tiranija.

Braćo moja! U islamskom svijetu vlada anarhija, koja se nije pojavila tek 1924. godine sa ukidanjem osmanlijskog hilafeta. Ona se pojavila mnogo prije, ubistvom trećeg pravednog halife, Osmana b. Affana, r.a. (656. g.). Tada je hilafet preuzeo četvrti pravedni halifa Alija, r.a., koji je pokušao da ponovo uvede red u islamski svijet. Međutim, rezultat je bio katastrofalan: pojavili su se prvi bratoubilački ratovi između muslimana, poznati kao Bitka oko deve i Bitka na Siffinu; hilafet je bio uzurpiran od strane Muavije; a na Aliju, r.a., je izvršen atentat, nakon čega je on umro.

Prije nego što je ispustio svoju mubarek dušu, Alija, r.a., je okupljenim muslimanima ostavio jednu oporuku, u kojoj im je uputio nekoliko savjeta o tome kako treba da se ponašaju u vremenu anarhije.

U toj oporuci se kaže: "Ovo je oporuka Alije sina Ebu Talibovog. Oporučujem da nema boga osim Allaha, a Muhammed, a.s., je Njegov rob i Njegov Poslanik. Allah je po Svome Poslaniku poslao Uputu i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar to ne bilo pravo mnogobošcima.

A zatim, 'Klanjanje moje, obredi moji, život moj i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema ravnoga. To mi je naređeno i ja sam prvi musliman'.

Čvrsto se Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!

Čuvajte rodbinske veze, da bi vam Allah olakšao polaganja računa.  

Allaha mi, Allah je uz jetime i nemojte im se izrugivati i udarati ih.  

Allaha mi, Allah je sa vašim komšijama i oni su oporuka vašeg Poslanika, a.s., koji nije prestajao da nam ih spominje dok nismo pomislili da će komšije imati pravo na naslijeđe.

Allaha mi, Allah je uz Kur'an, pa neka vas ne preteknu drugi u postupanju po Kur'anu.

Allaha mi, Allah vas gleda dok ste u džamijama u namazu, pa ih zato ne ostavljajte praznim, jer ako su prazne, neće biti ni nadgledane.

Allaha mi, Allah pomaže u borbi na Njegovom putu kada založite živote svoje i imetke svoje.

Allaha mi, Allah je uz zekat, koji gasi Gospodarevu srdžbu.

Allaha mi, Allah podržava onoga ko odbrani Poslanika, a.s., pa ne dozvolite nipošto napad na njega u vašem prisustvu.

Allaha mi, Allah je uz bijednika i siromaha, pa ih pozovite da im podijelite ono što je kod vas.

Allaha mi, Allah je uz vaše podanike.

Namaz! Namaz!

Ne bojte se u ime Allaha ničijeg prijekora. Govorite lijepe riječi, kao što vam je to Allah naredio. Ne ostavljajte naređivanje dobra, a odvraćanje od zla, pa da vam vladari postanu najgori od vas, zatim ćete Allaha moliti, a dove vam neće biti uslišane.

Dužnost vam je da se pazite i potpomažete, da ne izbjegavate jedan drugoga, da ne prekidate međusobne odnose i da se ne razjedinjujete. Pomažite jedni druge u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. Bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. Allah vas čuvao, o, Poslanikovo, a.s., potomstvo, i čuvao vas kao što je čuvao Svoga Poslanika. Molim Allaha da vam pomogne! Neka je na vas selam i milost Allahova!"

Braćo moja! Ovoj anarhiji će jednog dana doći kraj. To će se, akobogda, desiti povratkom Isa, a.s., na Zemlju, i tada će hilafet ponovo biti uspostavljen. Nadamo se da će se to desiti uskoro, za koju godinu, jer svijet neće još dugo moći da trpi ovu tiraniju.

Zato se strpimo još malo i budimo ono što se od nas traži! Budimo Allahove halife na Zemlji!

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam podari snage da izdržimo teška iskušenja, koja su zadesila islamski svijet. Amin.

Anarhija.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB