KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

09. rebiu-l-evvel 1435.H. / 10. januar 2014.g.

 

PONOVO O KAMATI

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Na početku smo nove godine, a to je vrijeme kada Banke isplaćuju svojim štedišama njihove kamatne obroke. To je dobra prilika da ponovo progovorimo o kamati, jer je vrijeme pokazalo da neke naše džematlije nisu dobro razumjele ono što smo prije govorili o kamati. Međutim, mi danas nećemo ponovo govoriti o tome šta je to kamata i šta to tjera ljude da žderu kamatu, nećemo ponavljati argumente o tome da je kamata haram i koji je jedini primjer dozvoljenog kamatnog poslovanja, jer to već znamo. Ko je zaboravio, ili nije dobro razumio, neka ponovo pročita prethodnu hutbu o kamati, a mi danas idemo dalje. Malo ćemo se više zadržati na komentaru jednog hadisa i dva ajeta, koje smo prošli put samo kratko spomenuli, a cilj nam je da još malkice prodrmamo našu svijest o ovom haramu i da razmislimo o rješenju ovoga problema.

Počet ćemo sa hadisom. Poslanik, a.s., je rekao: ''Doći će vrijeme kada će ljudi jesti kamatu.'' Ashabi upitaše: ''Zar će svi to raditi?'' Poslanik, a.s., reče: ''Ko je ne bude jeo, bit će zapahnut njenom prašinom.'' U drugoj predaji stoji: ''Spasit će se onaj koga samo zapahne njena prašina.''

Navedeni hadis, ustvari, govori o jednom predznaku Smaka svijeta, koji je eskalirao u 20. stoljeću i time nas upozorio na blizinu pojave Smaka svijeta. On govori o tome da će ljudi živjetu u takvom vremenu i u takvim okolnostima da će se skoro svi koristiti kamatom, a onaj mali broj njih koji se ne bude koristio kamatom, bit će prinuđen da podrži taj sistem, to jest, primat će platu ili socijalu i štedjeti novac u banci, te vršiti transakcije putem kartica. Prema hadisu, njih će Dragi Allah zbog prinuđenosti osloboditi grijeha.

Braćo draga, kao što znate, mi smo sudionici ovog predznaka Smaka svijeta, i zato vas pozivam – neka ovaj hadis bude podstrek nama da se okanimo kamate i da se potrudimo da budemo od onih koji će biti spašeni.

S tim u vezi vas upozoravam na postupak jedne grupe ljudi koji uzimaju kamatu. Oni smatraju da su, po logici procenata, kamata i trgovina isti oblici poslovanja. Po njihovom mišljenju, kada trgovac kupi robu jeftinije i proda je skuplje, te tako stekne određeni procenat, isto kao kada čovjek špara u banci, odnosno, posudi svoj novac banci i na kraju godine od toga dobije procenat. Da li vama to izgleda isto? Trgovac kupuje halal i prodaje halal i trguje stvarnim vrijednostima, a banka uzima kamatu i daje kamatu i barata, ustvari, nestvarnim vrijednostima. Da li je vama to isto?! Naravno da nije isto. Zato je trgovina dozvoljena, a kamata zabranjena.

O tome govori Dragi Allah u Kur'anu, pri čemu žestoko upozorava one koji žderu kamatu i koji je poistovjećuju sa trgovinom: ''Oni koji jedu kamatu dići će se kao što će se diže onaj koga je šejtan dodirom izbezumio. To je zato što su govorili: 'Kamata je isto što i trgovina.' A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova – pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao i njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to ponovo učine – bit će stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unapređuje sadaku. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.'' (El-Bekare, 275-276.)

Dakle, čovjek nije išao u mekteb, nije znao za džamiju, nije slušao predavanja, nije čitao knjige, bio je u džahilijjetu i nije znao da je žderanje kamate haram. Kasnije je pročitao knjigu ili je došao u džamiju i saznao da je žderanje kamate haram, došao je sebi, pokajao se i odlučio da više nikad ne uzme kamatu. To nije strašno. Njegov postupak je ispravan, a imetak koji je prije toga stekao sa kamatom je halal.

Međutim, drugi čovjek je, nakon što je saznao da je žderanje kamate haram, ipak nastavio da je ždere. Njega Dragi Allah naziva nevjernikom i obećava mu na Dunjaluku propast imetka koji je zaradio kamatom, a na Ahiretu neslavno buđenje i vječno prženje u Džehennemu.

A zašto nam to treba?! Dragi Allah nam je dozvolio lijepe stvari i uputio nas na djela kojima ćemo, sa halalom, steći sve ono što nam je potrebno u životu. Zašto onda dopuštamo da nas pohlepa odvede u haram i u totalnu propast na oba svijeta?

Na kraju, braćo moja, dozvolite mi da vam dam jedan prijedlog! Pošto većina vas drži novac u banci i dobija za to određeni iznos kamate, i pošto taj iznos ne smijete ostaviti banci, onda taj iznos uzmite i podijelite ga u dobrotvorne svrhe. Ako niste sigurni kome ćete dati taj iznos, onda vam predlažem da taj novac donesete u naš džemat, a džemat će onda taj novac proslijediti onima kojima je to potrebno. Naime, mi svake sedmice putem pošte dobivamo po nekoliko zahtjeva za pomoć, ali zbog džematskog kredita nismo u stanju svima pomoći. A ako se bojite da će vas neko tračati zbog davanja kamate u džemat ili da će, na osnovu iznosa kamate, početi računati kolika je vaša štednja, onda u uplatnici jednostavno samo navedite da je to kamata i izostavite svoje ime. Eto!

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, Put onih kojima je darovao Svoje blagodati, a ne na put Vatre, kojim idu oni koji žderu kamatu. Amin.

Kamata+II+(1).doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB