KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

04. džumade-l-uhra 1435.H. / 04. april 2014.g.

  

OPOMENE (MUNEBBIHAT)

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Danas ćemo se, akobogda, malo opustiti uz opomene, koje je u svojoj knjizi ''Munebbihat'' sakupio Ibn Hadžer el-'Askalani. Za vas sam danas odabrao nekoliko izreka ili hadisa, koji sadrže po deset opomena. Molim vas, obratite pažnju! Neke od opomena ćete, možda, po prvi put u životu čuti, a neke će vam, možda, slediti krv u venama. Slušajte pažljivo! Nemojte pokušavati da ih upamtite! Samo razmišljajte o njima dok ih budem navodio!

Prenosi se da je Omer, r.a., rekao: ''Deset stvari nema vrijednost bez drugih deset stvari: 1. Nema pameti bez pobožnosti, 2. Nema dobra bez nauke, 3. Nema uspjeha bez bogobojaznosti, 4. Nema vlasti bez pravde, 5. Nema ugleda bez lijepog odgoja, 6. Nema sreće i veselja bez prave sigurnosti, 7. Nema bogatstva bez darežljivosti, 8. Nema siromaštva ako se zadovoljno sa onim što se ima, 9. Nema veličine bez poniznosti i 10. Nema uspjeha u borbi na Allahovom putu bez Njegove pomoći i upute.''

Prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao: ''Deseterica od ovog ummeta su nevjernici, a misle da su vjernici: 1. Ubica koji bespravno ubije nekoga, 2. Sihirbaz, 3. Osoba koja zna da ga žena vara, a on to zanemari, 4. Onaj koji ne daje propisani zekat na imovinu, 5. Onaj koji pije alkoholna pića, 6. Osoba koja je dužna da obavi hadž, a tu dužnost ne izvrši, 7. Osoba koja sije smutnju, 8. Osoba koja prodaje oružje neprijateljskoj strani, 9. Onaj koji seksualno opći sa ženom u analni otvor i 10. Onaj koji za ženu uzme onu koja mu je po Islamu zabranjena.

Nevjernik je onaj koji smatra da su pobrojana djela dozvoljena.''

Prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao: ''Čovjek neće biti vjernik ni na nebu ni na zemlji dok ne bude darežljiv, a neće biti darežljiv dok ne bude musliman, a neće biti musliman dok ne budu muslimani mirni od njegovih ruku i jezika, i neće biti musliman dok ne bude učen, a neće biti učen dok ne bude postupao po svome znanju, a neće postupati po svome znanju dok ne bude pobožan, a neće biti pobožan sve dok se ne bude čuvao onoga što je zabranjeno, a neće se kloniti zabranjenog dok ne bude ponizan, a neće biti ponizan dok ne bude upoznao samoga sebe, a neće upoznati samoga sebe sve dok ne bude pametan u govoru.''

Prenosi se da je neki mudrac rekao: ''Deset svojstava Uzvišeni Allah mrzi kod deset osoba: 1. Škrtost kod bogatih ljudi, 2. Oholost kod siromašnih, 3. Pohlepnost kod učenih, 4. Malo stida kod žena, 5. Zaljubljenost u Dunjaluk kod starih ljudi, 6. Lijenost kod mladića, 7. Nasilje kod vladara, 8. Kukavičluk kod ratnika, 9. Samoljubivost kod pobožnjaka i 10. Lažno pokazivanje kod onih koji ibadet čine.''

Prenosi se da je Enes b. Malik, r.a., rekao: ''Uistinu, zemlja svakim danom doziva sa deset sljedećih poziva: 1. Sine Ademov, živiš na mojoj površini, a tvoje je boravište u mojoj utrobi, 2. Griješiš na mojoj površini, a bit ćeš kažnjen u mojoj utrobi, 3. Smiješ se na mojoj površini, a plakat ćeš u mojoj utrobi, 4. Veseliš se na mojoj površini, a bit ćeš tužan u mojoj utrobi, 5. Sakupljaš imetak na mojoj površini, a kajat ćeš se u mojoj utrobi, 6. Jedeš zabranjeno na mojoj površini, a tebe će jesti crvi u mojoj utrobi, 7. Oholo i nadmeno hodaš po mojoj površini, a bit ćeš ponižen u mojoj utrobi, 8. Veselo hodaš po mojoj površini, a bit ćeš zabrinut u mojoj utrobi, 9. Hodaš po svjetlu na mojoj površini, a bit ćeš u tami u mojoj utrobi i 10. Hodaš u društvu po mojoj površini, a bit ćeš sam u mojoj utrobi.''

Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a, da je Poslanik, a.s., rekao: ''Deset vrsta ljudi iz mog ummeta neće ući u Džennet ako se ne pokaju, a to su: El-Kalla', El-Džejuf, El-Kattat, Ed-Debub, Ed-Dejjus, Sahibu'l-'artabeti, Sahibu'l-kubeti, El-'Utull, Ez-Zenim i El-Akku bi validejh.'' Ashabi ga upitaše ko su ti ljudi, a on reče: ''El-Kalla' je onaj koji se dodvorava onima koji vladaju i upravljaju, El-Džejuf je onaj koji pljačka kabure, El-Kattat je onaj koji lažno prenosi vijesti, Ed-Debub je onaj koji u svojoj kući okuplja djevojke radi bluda, Ed-Dejjus je onaj koji ne mari za onim šta mu supruga radi, Sahibu'l-'artabeti je onaj koji udara u bubanj, Sahibu'l-kubeti je onaj koji svira uz tamburu, El-Utull je onaj koji ne oprašta pogrešku i ne prima izvinjenje, Ez-Zenim je onaj koga je rodio bludnik, koji sjedi na putu i ogovara ljude i El-Akku bi validejh je onaj koji je neposlušan roditeljima.''

Prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao: ''Od deset osoba Allah, dž.š., neće primiti namaz: 1. Od čovjeka koji u namazu ne uči Kur'an, 2. Od čovjeka koji ne daje zekat, 3. Od čovjeka koji imami ljudima, a oni ga mrze, 4. Od roba koji je pobjegao od svoga vlasnika, 5. Od čovjeka koji je notorni alkoholičar, 6. Od žene koja prenoći, a njen muž je ljut na nju, 7. Od žene koja namaz obavlja bez mahrame, 8. Od čovjeka koji uzima kamatu, 9. Od vladara nasilnika i 10. Od čovjeka koga namaz ne odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Njemu se neće ništa kod Allaha, dž.š. uvećati, nego će biti udaljen od Njegove milosti.''

Braćo draga! Nadam se da ćemo nakon ovih opomena imati malo drugačiji pogled na našu vjeru i da ćemo, akobogda, popraviti svoje stanje.

 

Allahu moj, Gospodaru naš, nemoj nas kazniti zbog onoga što iz neznanja ili bez namjere učinimo, oprosti nam grijehe naše i budi prema nama milostiv na Sudnjem danu. Amin.

Munebbihat.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB