KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

POSLANIKOV SAN

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide i sve dobre i iskrene robove.

Braćo moja u Islamu! Nalazimo se, evo, na kraju mjeseca ramazana, kada se nadamo primanju naših dobrih djela i čišćenju od grijeha. Iza nas je jedan plodan period u kome smo, putem posta, suzdržavanjem od harama i činjenjem dobrih djela, jačali naš iman, našu svijest o Allahu, dž.š., i našu volju. Sada je vrijeme da se skeniramo i da razmislimo o tome kako dalje(?). S tim u vezi, danas ćemo, akobogda, čuti jedan poduži hadis u kome Poslanik, a.s., navodi jedan svoj san.

U tom hadisu stoji da je Poslanik, a.s., često pitao ashabe: "Je li neko od vas nešto sanjao?" Pa bi onaj koji bi to htio pričao mu svoje snove. Jednoga jutra, on reče: "Noćas su mi došla dvojica posjetilaca i rekli: 'Kreni!' Pa sam pošao sa njima. Doveli su me do čovjeka koji je ležao, dok je drugi stajao pored njega držeći veliki kamen kojeg je onda bacio na njegovu glavu, te je svu razmrskao. Kamen se otkotrljao, a ovaj ga pratio, te ponovo uzeo i držao ga dok se onome glava nije potpuno vratila u prvobitno stanje, pa bi ponovio ono što je i prvi put uradio. Rekao sam: 'Subhanallah, ko su ova dvojica?' Rekoše: 'Naprijed, naprijed!'

Krenuli smo dalje, pa smo došli do čovjeka koji je ležao na leđima, a pored njega je bio drugi, koji je imao gvozdenu kuku kojom bi razderao polovicu njegova lica od početka usne sve do iza vrata i nozdrvu do iza vrata i oči do iza vrata. Potom je na drugoj strani uradio to isto. I nije ni završio sa drugom stranom, a prva bi se vratila u prvobitni oblik. Pa je to opet ponovio. Rekao sam: 'Subhanallah, ko su ova dvojica?' Rekoše mi: 'Hajde, hajde!'

Krenuli smo, pa došli do nečega što liči na peć. Iz nje su se čuli razni glasovi, pa smo se nadvirili i vidjeli mnogo golih ljudi i žena, kojima je odozdo dolazila rasplamsala vatra. Kada bi ona došla oni bi svi zapomagali. Upitao sam: 'Ko su ovi?' Rekoše: 'Hajde, hajde!'

Krenuli smo i došli do rijeke crvene kao krv, pa ugledah u rijeci čovjeka kako pliva, a pored obale je drugi sakupljao veliko kamenje, pa kada bi mu se plivač približio i otvorio usta, ovaj bi mu stavio ogroman kamen. Plivač bi se udaljio i nastavio plivati, pa kada bi se primakao obali, ovaj bi mu učinio isto što i prije. Upitao sam: 'Ko su ova dvojica?' Rekoše: 'Hajde, hajde!'

Krenuli smo i došli do čovjeka čiji prizor je bio vrlo težak, da težeg nikada nisi vidio. On je raspirivao vatru i hodao oko nje. Upitao sam: 'Ko je ovaj?' Rekoše: 'Hajde, hajde!'

Došli smo do jedne modre bašče u kojoj je bilo svih proljetnjih boja. U sredini te bašče je bio čovjek koji je bio toliko visok, da mu skoro nisam mogao ni vidjeti glavu, a oko čovjeka su bila mnoga djeca, da ih nikada više nisam vidio. Upitao sam. 'Šta je ovo?' Rekoše: 'Hajde, hajde!'

Krenuli smo i došli do velike bašče, da veću, a ni ljepšu, u životu nisam vidio. Rekli su mi: 'Uđi u nju!', pa smo ušli i došli do grada koji je bio sagrađen od zlatnih cigli. Došli smo do vrata grada i zatražili da nam otvore. Otvorila su se vrata, pa smo u njemu sreli ljude koji su bili izrazito lijepi, ali samo jedne polovice, da nikada ljepše nisam vidio, a druga polovica im je bila ružna da ružnije nisam vidio. Rekoše tim ljudima: 'Idite i zaronite u rijeku!' Rijeka je bila izvanredno čista. Otišli su i zaronili u rijeku. Kada su se vratili, ružnoća je nestala sa njihovih lica i bili su vrlo lijepi. Rekoše: 'Ovo je Dženneti Adn.' Bacio sam pogled visoko i ugledah dvorac koji je blistao od bjeline. Rekoše mi: 'Ovo je tvoje mjesto boravka!' Rekoh: 'Allah ga učinio berićetnim sa vama dvojicom, pustite me da uđem u njega!' Rekoše: 'Ne, sada ne možeš ući u njega!'

Rekoh: 'Ja sam cijelu noć gledao čudne stvari, pa mi recite šta je to!' Rekoše: 'Obavijestit ćemo te o onome što si vidio. Što se tiče čovjeka čija glava se mrskala kamenjem, to je onaj koji prihvati Kur'an, a potom ga odbaci i koji je nemaran u obavljanju propisanih namaza. Što se tiče onoga čije se lice, nozdrve i oči razdiru od usana do iza vrata, to je čovjek koji izađe iz svoje kuće pa slaže veliku laž koja dosegne nebeske visine. Što se tiče golih ljudi i žena, koji se nalaze u mjestu koje izgleda kao peć, to su oni koji čine blud. Što se tiče onoga koji pliva u rijeci i guta veliko kamenje, to je čovjek koji jede kamatu. Što se tiče onoga koji potpiruje vatru i obilazi oko nje, to je Malik, čuvar Džehennema. Što se tiče visokog čovjeka koji se nalazi u bašči, to je Ibrahim a.s., a djeca oko njega su ona koja su umrla u fitri (prije punoljetstva).' '' Ashabi tada upitaše: ''O Allahov Poslaniče, zar i djeca mušrika?'' Reče: ''Da, i ona, ako su umrla prije punoljetstva!'' ''A što se tiče skupine čija je jedna polovica izrazito lijepa, a druga izrazito ružna, to su oni ljudi koji su činili i dobra i loša djela, pa im je Allah, dž.š., prešao preko loših djela!'' (Buhari)

 

Molim Dragog Allaha da primi naš ramazanski post i ibadete i da ih upiše u naša dobra djela; da nam oprosti naše grijehe; da nas spasi od Džehennema i uvede nas u Džennet. Amin.

Poslanikov san II.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB