KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

SA ČIME KUR'AN POREDI NEVJERNIKE?

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! U vrijeme Musaovog, a.s., boravka u Palestini, u plemenu Ken'an je živio čovjek po imenu Bel'am. On je kod Musa'a, a.s., prihvatio Islam, i postao veliki vjernik, koji je čak i najveće Allahovo ime znao, te mu je Allah, dž.š., na osnovu tog imena primao sve dove.

Jednom prilikom je kod njega došao njegov narod tražeći od njega da uputi dovu za uništenje Musa'a, a.s. On im reče: "Teško vama, kako ću se moliti za njegovo uništenje kada je on Allahov Poslanik?! A uz to, uz njega su i meleki i vjernici, pa kako da uputim dovu protiv njih, a ja znam ono što vi ne znate!"

Oni su bili uporni, ubjeđujući ga da više neće biti poslanika i da mora obavezno učiniti ono što oni od njega traže, pa se Bel'am predomislio i podlegao iskušenju. Uzjahao je na magarca i uputio se na brdo, koje se zvalo Husban. Ubrzo je magarac posrnuo, a Bel'am sjaha i poče ga udarati, sve dok nije ustao, pa ga ponovo uzjaha. Išli su opet kratko, pa magarac ponovo posrnu, te Bel'am sjaha i ponovo ga izudara. Magarac progovori: "Teško tebi Bel'ame, kuda si pošao? Zar ne vidiš meleke ispred mene, koji me sprječavaju da idem naprijed? Zar ti ideš da moliš protiv Allahovog Poslanika i vjernika?" Bel'am se razljuti, te nastavi udarati magarca sve dok ovaj nije ustao, te ga ponovo uzjaha i krenuše dalje.

Allah je dao da put do vrha brda bude slobodan, tako da su stigli do mjesta sa kojeg su mogli da vide logor u kojem je bio Musa, a.s., sa svojim sljedbenicima. On je potom počeo da uči dove, ali što god bi proučio protiv Musa'a, a.s., to bi zadesilo njegov narod.

Narod mu reče: "Bel'ame, ti učiš dove za Musa'a, a protiv nas!" On odgovori: "To je izvan moje volje, to je odredba moga Gospodara!" Pa mu je jezik ispao i produžio se, tako da je dosezao do njegovih prsa. On tada reče: "Od mene je sada otišao i Dunjaluk i Ahiret, pa mi nije ostalo ništa osim spletki i zavjera!" Pa je nastavio sa spletkarenjem.

Rekao je svome narodu da, ako žele da unište sinove Israilove, onda to treba da učine putem bluda, to jest, da nagizdaju svoje žene i da ih ponude sinovima Israilovim. Nakon što su to sinovi Israilovi prihvatili, Allah je na njih poslao kugu od koje je umrlo 70.000 ljudi (sinova Israilovih).

O ovom događaju se govori u Kur'anu: "I kaži im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio pa ga je šejtan dostigao, i on je zalutao. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovom svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo. Njegov slučaj je kao primjer psa: ako ga potjeraš on isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš on opet dahće. Takvi su ljudi koji Naše dokaze smatraju lažnim; zato kazuj događaje da bi oni razmislili." (El-E'raf, 175-176.)

Braćo moja! Ovi ajeti, koji opisuju nevjernike kao pse, koji vazda dahću, ne govore samo o Bel'amu i njegovom narodu, nego općenito o svima onima, koji se bore protiv Allaha, dž.š., i Njegove vjere Islama, pa makar oni sebe nazivali i muslimanima.

Braćo draga! Napadi na Islam rastu iz dana u dan. Ova 2014. godina je bila posebno teška za muslimane. Bojim se da je ona samo zagrijavanje za ono što tek dolazi. Taj strah vidim na licima svih vjernika. Zato, u ovom trenutku i sa ovog mjesta, želim da vam donesem jednu radosnu i svijetlu vijest.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Oni žele da ustima svojim ugase Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, pa makar to ne bilo pravo nevjernicima. On je poslao Poslanika Svoga sa Uputom i pravom vjerom da bi je uzdigao iznad ostalih vjera, pa makar to ne bilo pravo mnogobošcima.'' (Et-Tevba, 32-33.)

Braćo moja dinska! Allahova vjera će sigurno pobijediti! Sa nama ili bez nas, nebitno. Ali je bolje za nas da ta pobjeda bude sa nama. Zato vas pozivam, budite muslimani na svakom mjestu i u svako vrijeme! Nemojte se stidjeti svoje vjere Islama i svoga pozdrava selama!

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da nam se smiluje i oprosti naše grijehe i da nam pomogne protiv neprijatelja Islama. Amin.

Pas kao primjer nevjernika.doc
Microsoft Word Dokument 34.5 KB