KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Freitag, 06.06.14 / 14. Jhg.8. Sha'ban 1435

 

HUTBA HAZRETI ALIJE, R.A.

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Hvala Dragom Allahu, iza nas je još jedna uspješna godišnjica džemata, u kojoj smo uz svoje drage goste i kroz različite sadržaje imali priliku da se osvježimo i da počnemo sa duhovnim pripremama za dolazak mubarek mjeseca ramazana.

Sada je vrijeme da sagledamo rezultate. Posjetom kermezu smo zadovoljni. Zadovoljni smo i programom, koji je bio dobar i odvio se po planu. Zadovoljni smo i onom grupicom džematlija, koja je na svojim leđima iznijela cijelu organizaciju godišnjice. I zadovoljni smo registrovanim glasačima za izbore u manjem entitetu.

Ono čime nismo zadovoljni jeste pouka koju smo izvukli, a to je da nas poplave u BiH nisu ničemu naučile. Drugim riječima, naše duše su još uvijek robovi Dunjaluka i materije.

Kako drugačije objasniti prisustvo SAMO dvadesetak ljudi na projekciji (filma) užasa u Istočnoj Bosni?; dvadesetak omladinaca na predavanju, koje je održao čovjek iz Beča?; dvadesetak žena na predavanju za žene?; dvadesetak ljudi na duhovnoj večeri – večeri Kur'ana?; dvadesetak ljudi na mevludu, na kome je naš hor, u novom sastavu, imao svoj prvi nastup nakon duže pauze? Dakle, duhovna katastrofa. Ljudi, ovo ne sluti na dobro i ovo se mora mijenjati!

Iz tog razloga ćemo mi danas, akobogda, nastaviti sa našim duhovnim pripremama za dolazak mubarek mjeseca ramazana. Poslušat ćemo jednu hutbu našeg mudrog Alije, r.a.

Nakon zahvale Allahu, dž.š., i salavata na Poslanika, a.s., h. Alija, r.a., je rekao:

''Uzvišeni Allah je objavio Kur'an, koji upućuje istini. U njemu je objašnjeno svako dobro i zlo. Prihvatite se dobra, a klonite se zla. Kod Allaha veću čast ima musliman od bilo koje islamske svetinje. U Islamu se posebna pažnja poklanja iskrenosti i jedinstvu vjernika, a istinski vjernik je onaj od čijeg zla i ruku su zaštićeni svi ljudi. Budite Allahu iskreno pokorni i ne budite neposlušni. Ako dobro sretnete, prihvatite ga, a od lošeg se udaljite. Ne zaboravite da ste bili manjina, nemoćni na Zemlji, pa vas je Allah uzdigao i moć vam dao.

O Allahovi robovi, ne dozvolite da vas ljepote ovog svijeta zavedu, jer je ovaj svijet kuća belaja, a poznat je po svojoj prolaznosti i opasan sa varkama svojim.

Onaj ko pusti suzu radi Allaha, Džehennemu će biti zabranjeno njegovo tijelo.

O ljudi, ne budite kao oni koji žele vječni svijet bez djela i oni koji odgađaju tevbu živeći u pustim nadama i željama.

Ne budite kao oni koji, kad govore o ovome svijetu, izgledaju kao pobožnjaci, a svojom praksom su pohlepni umišljenici. Kad im se dijeli, ne mogu se zasititi, a kad im se uskraćuje, nezadovoljni su. Naređuju dobro, a sami ga ne provode. Zabranjuju drugima zlo, a sami ga se ne klone. Vole dobre ljude bez želje da se u njih ugledaju. Mrze silnike i griješnike, a i sami su takvi. Kad dođu do imetka, nered čine, pri bolesti su tužni, a nakon ozdravljenja nezahvalni. Ako ih iskušenje snađe, nemaju sabura. Ponašaju se kao da prijetnja smrti nije njima upućena.

O vi koji ste zaronili u tmine, između kojih je zastor, te ne izvlačite pouke, istinu vam govorim. Spasit će se onaj ko spozna sebe. A ko je u brigama i bude upropašten, upropastio se svojim rukama.

Uzvišeni Allah je rekao: ''O vjernici, čuvajte sebe i svoju porodicu od vatre.''

O ljudi, znajte da su oni prije vas uništeni zbog činjenja velikih grijeha. Odvraćajte od zla kako vas ne bi snašlo ono što se dogodilo onima prije vas. Djeca i imetak su plodovi ovog svijeta, a iskrenost i dobra djela su plodovi vječnog svijeta.

Mnogo je onih kojima Allah dariva blagodat svoju do roka određenog, iako oni griješe prema Njemu. Mnogo je onih koji se zavaravaju zato što Allah prikriva njihova loša djela i onih koji su zavedeni lijepim govorom o njima.

O čovječe, šta te hrabri u griješenju tvome, šta te zavarava u pogledu Gospodara tvoga? Šta je uzrok, pa si zadovoljan uništavanjem sebe? Zar nemaš lijeka za svoju bolest, kao što ga drugi imaju? Kad vidiš nekog izloženog vrelini sunca, pokrivaš ga sjenom, kad vidiš nekog pogođenog tugom, koja nanosi bol njegovom tijelu, plačeš iz sažaljenja prema njemu. A šta te onda čini ravnodušnim nad tvojom bolešću? Šta te čini bezosjećajnim u tvojim patnjama? I šta te tješi od plakanja nad tvojom dušom, iako ti je ona najdragocjenija?

Budi pokoran Allahu i voli sjećanje na Njega. Predoči sebi da bježiš od Njega dok ti se On primiče, On te zove Svome oprostu i svojom dobrotom skriva tvoje pogreške.

Opskrbi se za svoje putovanje, motri svjetlo svoga izbavljenja i pripremi brze jahalice.''

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put – put samospoznaje. Amin!

Alijina hutba.doc
Microsoft Word Dokument 33.0 KB