KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

21 Fr: al-jum`a: 28. Muharram 1436


BROJEVI U KUR'ANU


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Današnja hutba za mene ima poseban značaj, jer predstavlja jedan svojevrstan jubilej. Allahu Dragom hvala, danas predvodim 150. džumu-namaz u ovom džematu i, ukupno, 512. džumu-namaz u svom dosadašnjem životu i radu. Tim povodom danas želim da se, barem djelomično, upoznamo sa jednom vrlo zanimljivom dimenzijom Kur'ana, a to su brojevi.

U Kur’anu, koji ima 6236 ajeta, koji su raspoređeni na 600 stranica, odnosno, u 30 džuzeva i 60 hizbova, spominje se, u različitim slučajevima i kombinacijama, 30 različitih brojeva. Mi ćemo sada navesti nekoliko njihovih primjera:

Uzvišeni Allah je samo 1.

Da bi se sklopio neki ugovor potrebna su 2 svjedoka. 2 mjeseca uzastopno mora postiti onaj koji nenamjerno ubije vjernika i pri tome ne bude mogao da plati krvarinu.

3 dana mora postiti onaj koji namjerno prekrši svoju zakletvu. Razvedena žena mora čekati 3 mjeseca (iddet), da bi se ponovo mogla udati.

Da bi se neko osudio za blud, potrebno je svjedočenje 4 svjedoka. Iddet udovice traje 4 mjeseca i 10 dana. Četiri su časna mjeseca.

Kada osoba bez svjedoka optužuje svog bračnog druga za blud, mora se 4x zakleti da je vidio taj čin, pri čemu 5.x mora prizvati na sebe Allahovo prokletstvo, ako je to što govori – laž.

Uzvišeni Allah je nebesa i Zemlju stvorio u 6 vremenskih razdoblja.

I stvorio je 7 nebesa. I 7 vrata Džehennema. Objavio je 7 ajeta, koji se ponavljaju (Fatihu).

Allahovo kažnjavanje Hudovog, a.s., naroda Ad vjetrom je trajalo 7 noći i 8 dana.

Musa, a.s., je Faraonu donio 9 dokaza (mu'džiza).

10 dana mora postiti onaj koji obavi temettu' hadždž, bez klanja kurbana.

Jusuf, a.s., je sanjao da mu je sedždu učinilo 11 zvijezda.

Godina ima 12 mjeseci.

Nad Džehennemom bdije 19 meleka čuvara.

Uz Allahovu pomoć, 20 jakih vjernika može dobiti bitku protiv 200 nevjernika, a 1000 slabijih vjernika može ostvariti pobjedu nas 2000 nevjernika.

Broj mjeseci, koji majka treba da provede u trudnoći i dojenju djeteta jeste 30.

40 dana je Musa, a.s., proveo u ibadetu i postu na Sinajskoj Gori, čekajući da mu Dragi Allah objavi Tevrat. 40 godina su sinovi Islailovi lutali pustinjom za kaznu što su odbili da uđu u Obećanu zemlju. Da bi čovjek dostigao punu zrelost, potrebno je da napuni 40 godina.

Broj 50 se koristi u kombinaciji sa brojem 1000, pri čemu označava broj godina koje je Nuh, a.s., proveo u pozivanju svoga naroda prije Potopa. 1000 – 50 = 950.

Onaj koji počini zihar (koji kaže svojoj ženi da mu je ona kao rođena majka), za kaznu će, ako ne bude mogao postiti dva mjeseca uzastopno, nahraniti 60 siromaha.

70 aršina će biti dugi lanci, kojima će nevjernici biti vezani u Džehennemu.

80 udaraca bičem je kazna za potvoru.

Kada su dva parničara došli kod Davuda, a.s., da im presudi, jedan je rekao da ima 99 ovaca.

Da bi pokazao kako oživljava mrtve, Uzvišeni Allah je usmrtio Uzejra, a.s., a zatim ga je nakon 100 godina ponovo oživio. 100 udaraca bičem je kazna za blud.

Broj 300 se koristi u kombinaciji sa brojem 9, čime se dobiva broj godina koje su mladići proveli u Pećini. 300 + 9 = 309.

Jedan dan kod Allaha, dž.š., traje koliko naših 1000 godina.

Uzvišeni Allah je kao pomoć vjernicima u Bici na Bedru poslao 3000 meleka i najavio da će im u buduće, ako budu strpljivi i poslušni, poslati u pomoć i 5000 meleka.

Meleki putuju ka svome Gospodaru u danu koji traje koliko naših 50.000 godina.

100.000 ljudi je imala Niniva, grad kome je poslan Junus, a.s. To je jedini primjer grada u povijesti, čiji su svi stanovnici (100 %) bili vjernici.

Ono što je još zanimljivo vezano za brojeve u Kur'anu jeste omjer spominjanja određenih riječi. Npr. mjesec se spominje 12x, dan 365x, namaz 5x itd. Zatim, Dunjaluk se spominje na 115 mjesta, isto kao i Ahiret; život se spominje na 145 mjesta, isto kao i smrt; meleki se spominju na 88 mjesta, isto kao i šejtani; muškarac se spominje na 24 mjesta, isto kao i žena itd.

Također, treba znati i to da i sami harfovi imaju svoje brojčane vrijednosti, što otvara mogućnost za razna istraživanja u različitim naukama. Na primjer, u Kur'anu, koji govori i o prošlosti i o budućnosti, putem brojčane vrijednosti harfova jedan historičar je u suri el-Isra' (Benu Israil), otkrio datum nastanka prve Izraelske države, datum uništenja te države, datum drugog uspostavljanja te države i datum drugog uništenja te države, koji se, akobogda, uskoro očekuje.

Braćo moja! Nadam se da će nam ove navedene činjenice pojačati naš iman i da će nas podstaći da više čitamo i istražujemo Allahove, dž.š., poruke u Kur'anu.

 

Molim Dragog Allaha da učini da nam Kur'an bude svjetlo u našim srcima i vodič u našim djelima, drug na Dunjaluku, a šefadžija i štit od Vatre na Sudnjem danu. Amin.

Brojevi.doc
Microsoft Word Dokument 40.5 KB