KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 

19.12.2014. / 27. safer 1436.

 

OHOLOST (KIBUR)


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Jedna od ružnih ljudskih osobina, koja se nipošto ne smije naći kod vjernika, jeste oholost (kibur). To je vrlo opasna osobina, koja je prokletog šejtana istjerala iz Dženneta, koja je Karuna i njegovo ogromno bogatstvo utjerala u zemlju, koja je Faraona i Hamana potopila u Crvenom moru i koja će na Sudnjem danu neke ljude ponižene uvesti u Džehennem.

Najbolju definiciju oholosti dao je Poslanik, a.s., kada je rekao: ''Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude i koliko trun oholosti.'' Neki čovek reče: ''Zaista čovek voli da mu odjeća i obuća budu lijepi.'' Na to mu Poslanik, a.s., reče: ''Zaista je Allah lijep i voli lepotu. Oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi.'' (Muslim)

Drugim riječima, oholost je uzdizanje sebe iznad ljudi i pokušaj uzdizanja sebe iznad Uzvišenog Allaha. To se javlja onda kada se u čovjeku probudi nezahvalnost. Odnosno, kada se gladni čovjek najede hljeba ili kada se siromah obogati, o čemu Uzvišeni Allah kaže: ''Zaista, čovjek se uzoholi čim se neovisnim osjeti.'' (El-Alek, 6-7.)

Poslušajmo sada, u vezi s tim, jedan poduži hadis Poslanika, a.s., koji veli:

''Allah, dž.š., je htio da iskuša trojicu Izraelćana, od kojih je jedan bio gubavac, drugi ćelavac, a treći slijep, pa im je poslao jednog meleka. Melek je došao gubavcu i upitao ga:

- Šta bi ti najviše želio? - Najviše bih želio imati lijepu boju i lijepu kožu, i da se oslobodim ovog od čega se svijet zgraža na mene - odgovori on. Melek pređe rukom preko njegova tijela, te od njega sva guba spade, i dobi lijepu boju kože. Zatim ga melek upita:

- A koji ti je imetak najdraži? - Deve – reče on. Allah mu tada dade jednu lijepu devu, koja je u stomaku nosila mladunče, a melek mu reče: Allah ti dao berićet u njoj.

Zatim je melek došao onome bez kose i upitao ga:

- Šta bi ti najviše volio? Lijepu kosu, i da se oslobodim ovog od čega se svijet zgraža na mene –odgovori on. Melek ga pomilova po glavi, te ga bolest prođe i on dobi lijepu kosu. Melek ga upita:

- A koji bi imetak najviše volio? - Krave – odgovori on. Allah mu tada dade jednu lijepu steonu kravu, a melek mu reče: Allah ti dao berićet u njoj.

Zatim melek dođe slijepcu i reče mu:

- Šta bi ti najviše želio imati? Da mi Allah vrati moj vid, kako bih ljude mogao gledati – odgovori on. Melek ga pomilova po očima i Allah mu vrati vid, a zatim ga upita:

- A koji bi imetak najviše volio? - Ovce – odgovori on. Allah mu dade jednu sjajnu ovcu, a melek mu reče: Allah ti dao berićet u njoj.

Kod sve trojice se imetak plodio i množio, pa je bivši gubavac imao punu dolinu deva, bivši ćelavac punu dolinu krava, a bivši slijepac punu dolinu ovaca.

Zatim melek u svom prijašnjem liku i obliku dođe gubavcu te mu reče:

- Ja sam čovjek bijednik, ostao sam odsječen na svom putovanju, i niko mi nije u stanju danas pomoći osim Allah, pa onda ti. Zato te molim Onim Koji ti je dao tako lijepu boju i lijepu kožu, i toliki imetak, da mi dadneš jednu devu kako bih mogao nastaviti put. On mu na to reče:

- Obaveze i izdaci su mi mnogobrojni. (Ne mogu ti pomoći.) Melek mu reče:

- Kao da te ja od nekud znam. Da ti nisi bio onaj gubavac što se svijet zgražavao na njegov izgled i bijedu, pa ti je Allah podario (zdravlje i bogastvo)? On mu tada odgovori:

- Naprotiv, ja sam ovo naslijedio od svojih predaka. Melek mu tada reče:

- Ako si mi slagao, neka te Allah vrati u ono stanje u kojem si bio.

Zatim je melek u svom prijašnjem liku i obliku došao ćelavcu i rekao mu isto ono što je rekao i gubavcu, a ovaj mu je odgovorio isto kao i prvi. Melek mu reče:

- Ako si mi slagao, neka te Allah vrati u ono stanje u kojem si bio.

Zatim je melek u svom prijašnjem liku i obliku došao slijepcu i rekao mu:

- Ja sam siromašan čovjek, i ostao sam odsječen na svom putovanju, i niko mi nije u stanju danas pomoći osim Allah, pa onda ti. Zato te molim Onim Koji ti je podario tvoj vid da mi daš jednu ovcu, kako bih se njome pomogao na svome putu. On mu odgovori:

- I ja sam bio slijep, pa mi je Allah, dž.š., vratio vid. Uzmi koliko hoćeš, a ostavi koliko hoćeš. Tako mi Allaha, neću ti se suprotstaviti što god da uzmeš u ime Allaha Svemogućeg.''

Melek mu na to reče: ''Zadrži svoj imetak! Samo si bio iskušan. Allah je zadovoljan tobom, a nije zadovoljan tvojim drugovima.'' (Muttefekun alejhi)

Braćo moja! Oholost se liječi učenjem sura Ihlas, Felek i Nas, po tri puta ujutro i navečer.

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nas zaštiti od oholosti. Amin.

Oholost.doc
Microsoft Word Dokument 39.5 KB