KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Freitag, 20.06.14 / 14. Jhg.22. Sha'ban 1435

 

RODBINA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Bliže nam se dvije velike blagodati: godišnji odmori i mubarek ramazan, mjesec milosti. Zato je ovo dobra prilika da razmislimo o nečemu što je vrlo važno za nas, a to je održavanje rodbinskih veza. Ramazan je dobra prilika da se povežu pokidane rodbinske veze, a godišnji odmori su dobra prilika da se rodbinske veze učvrste.

U prvom ajetu sure En-Nisa' Allah Uzvišeni veli: ''I Allaha se bojte – s čijim imenom jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdije.''

Na osnovu ovog ajeta, islamski učenjaci su zaključili da je obilazak rodbine vadžib – stroga dužnost, a kidanje rodbinskih veza haram – zabranjena stvar i veliki grijeh.

U vezi s ovim se bilježi da je Alija b. Husejn, r.a., govorio svome sinu: ''Sine moj, nemoj biti kao onaj koji prekida rodbinske veze, jer je taj u Kur'anu proklet na tri mjesta''.

Na jednom od ta tri mjesta Uzvišeni Allah je rekao: ''Zar i vi ne biste, kad biste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali!? To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.'' (Muhammed, 22-23.)

Navest ćemo sada i nekoliko hadisa, koji govore o ovoj temi.

Prvo ćemo navesti hadise koji govore o blagodatima održavanja rodbinskih veza.

Ebu Ejjub el-Ensari, r.a., prenosi da je jedan čovjek došao Allahovom Poslaniku, a.s., i upitao ga: ''Poslaniče, obavijesti me o djelima koja će me, ako ih budem radio, uvesti u Džennet.'' Allahov Poslanik, a.s., mu reče: ''Obožavaj Allaha i nemoj Mu ništa pridruživati kao druga (širk), klanjaj namaz, daj zekat i održavaj rodbinske veze.'' (Buhari)

U drugom hadisu naš Poslanik, a.s., kaže: ''Ko želi da mu se produži život, da mu bude obilna nafaka (opskrba), da mu rastanak sa ovim svijetom bude lijep i da mu dova bude primljena, neka održava rodbinske veze.'' (Šu'abul-iman)

U vezi sa ovim zadnjim se prenosi da su neki ashabi, kada bi htjeli da uče zajedničku dovu a primjetili bi da među prisutnim ima onih koji kidaju rodbinske veze, tražili da se takvi udalje iz skupine, kako bi njihova dova bila primljena.

A sada ćemo navesti hadise koji govore o opasnostima kidanja rodbinskih veza.

Jedna od najvećih tih opasnosti jeste ta što su cjelokupna djela takvog čovjeka dovedena u pitanje.

Poslanik, a.s., je rekao: ''Nebesa se zatvaraju pred djelima onoga ko kida rodbinske veze.'' (Taberani)

U drugom hadisu stoji: ''Ljudska djela se izlažu svakog četvrtka navečer, ali se ne primaju od onoga koji kida rodbinske veze.'' (Ahmed)

Sljedeća opasnost kidanja rodbinski veza je vidljiva u hadisu u kome stoji da će rodbinska veza na Sudnjem danu imati jezik i bit će smještena ispod 'Arša odakle će govoriti: ''Gospodaru moj, mene su prekidali, meni je učinjen zulum (nepravda) i prema meni se nije lijepo postupalo.'', pa će joj Allah odgovoriti: ''Zar ti nije dovoljno to što ću Ja Sebi približiti onoga ko te je čuvao a da ću udaljiti onoga ko je tebe prekidao?''. (Šu'abul-iman)

Treća opasnost kidanja rodbinskih veza, koja je posljedica prve dvije, jeste najteža. Poslanik, a.s., je rekao: ''Neće ući u Džennet onaj koji bude kidao rodbinske veze.'' (Buhari)

Braćo moja! Iz raznih razloga, kao što su: pohlepa, zavist, ljubomora i slično, danas uopće nije lahko održavati rodbinske veze. Zato skoro svakog dana čujemo kako ljudi govore: ''Kako da održavam rodbinske veze kad me rodbina izbjegava?'' To, ustvari, i jeste pravo održavanje rodbinskih veza.

Poslanik, a.s., je rekao: ''Nije održavanje rodbinske veze uzvratiti onome ko je s tobom održava, nego je pravo održavanje rodbinske veze sastaviti i uspostaviti rodbinsku vezu koja je prekinuta.'' (Buhari)

U drugom hadisu Poslanik, a.s., poručuje: ''Održavaj rodbinsku vezu sa onim ko je s tobom ne želi održavati i udijeli onome ko tebi ne udjeljuje.'' (Ahmed)

Braćo moja! Mi smo narod koji je razbacan po cijeloj Zemaljskoj kugli i koji, zbog udaljenosti i posla, nije u prilici često posjećivati rodbinu. Međutim, pazite dobro, to nije razlog za kidanje rodbinskih veza, jer Poslanik kaže: ''Održavajte rodbinske veze pa makar nazivajući selam svojoj rodbini.'' (El-Kebair)

Dakle, imate telefone, internet, facebook, viber, skype i ostala čuda. Iskoristite to u korisne svrhe! Čuvajte rodbinske veze! Iskoristite blagodati čuvanja rodbinskih veza i izbjegnite opasnosti od kidanja tih veza.

 

Molim Dragog Allaha da nam podari svoju milost (rahmet), da nas uputi na Pravi put i da nam pomogne u čuvanju rodbinskih veza. Amin.

Rodbina.doc
Microsoft Word Dokument 35.0 KB