KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Freitag, 04.07.14 / 14. Jhg. 7. Ramadan 1435

ADABI DOVE

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide i sve dobre i iskrene robove.

Braćo moja u Islamu! Kada smo govorili o vrijednostima posta u mjesecu ramazanu, rekli smo da je jedna od velikih blagodati ta da Dragi Allah ne odbija postačevu dovu. Sa željom da vas podstaknem na učenje dova, danas ću vam navesti nekoliko najvažnijih propisa vezanih za učenje dove, kojih se trebamo pridržavati kako bi nam dova bila ispravna i, akobogda, primljena.

Kao prvo, dova treba da se uči ponizno i tiho. Uzvišeni Allah poručuje: "Molite se Gospodaru svome ponizno i u sebi; On ne voli one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji čine dobra djela." (El-E'araf, 55-56.)

Dova mora biti iskrena. Dakle, kada nešto tražimo onda to treba da zaista i želimo, a ne da učimo dovu samo radi reda. Poslanik, a.s., je rekao: ''Allah prima samo ona djela koja su iskreno, u Njegovo ime i radi Njegovog zadovoljstva, učinjena.'' (Nesa'i)

Dovu treba upućivati i u blagostanju i u nevolji. Poslanik, a.s., je rekao: "Ko želi da mu Allah odgovori na dovu u nevolji, neka Ga moli kada je u izobilju!" (Tirmizi) Mi se, nažalost, najčešće Dragog Allaha sjetimo samo onda kada smo u problemima. Nekada je to prekasno.

Dova se upućuje sa dlanovima okrenutim prema nebu. Poslanik, a.s., nas u tom pogledu podučava: ''Kada molite Uzvišenog Gospodara za neku potrebu, dignite dlanove prema nebu, a nemojte ih okretati suprotno! A kada završite, potarite svoja lica!'' (Ebu Davud)

Vrlo važno pravilo kod dove jeste da ona mora započeti sa zahvalom Allahu, dž.š., i salavatom na Poslanika, a.s. Prenosi Fudale bin Ubejd, r.a., da je Poslanik, a.s.,  prošao pored čovjeka koji učeći dovu nije se zahvalio Allahu i nije donio salavat na Poslanika, a.s., pa je rekao njemu ili nekom drugom: ''Ovaj je požurio! Kada neko od vas moli, neka se prvo zahvali Allahu, zatim neka donese salavat na Poslanika, a.s., pa tek onda neka moli za šta hoće!'' (Tirmizi)

Da bi dova bila kabul, onda se u njoj mora tražiti samo ono što je dobro. Poslanik, a.s., je rekao: ''Sve dok čovjek moli, Allah će mu davati ono što traži ili će od njega otklanjati nevolju u istoj mjeri, sve dok ne bude molio za grijeh ili kidanje rodbinskih veza.'' (Tirmizi)

Prilikom učenja dove vjernik treba biti umjeren, to jest, ne treba da traži nešto što je neprimjereno. Abdullah bin Mugaffel, r.a., je čuo kako njegov sin moli: ''Allahu moj, daj mi bijeli dvorac u desnoj strani Dženneta!'' Pa je rekao: ''O sine, traži od Allaha Džennet, a utječi se od vatre, jer sam čuo Poslanika, a.s., kako kaže: "Doći će vrijeme kada će neki ljudi pretjerivati u dovi.'' (Ibn Madždže)

Vrlo važan uvjet da bi dova bila kabul jeste izbjegavanje grijeha. Poslanik, a.s., je rekao: ''Ljudi, uistinu je Allah dobar i prima samo dobro. Allah je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima, kada je rekao: 'O poslanici, jedite ono što je dobro i činite dobro, jer Ja znam za ono što vi radite!' I rekao je Allah: 'O vjernici, jedite ono što je dobro, sa čime sam vas opskrbio!' Potom je spomenuo čovjeka koji je nakon dugog putovanja, raščupan i prašnjav, pružio ruke prema nebu govoreći: ''Gospodaru, Gospodaru!'', a njegova hrana je haram, piće haram, odjeća od harama, sav je u haramu, pa kako će mu se odazvati?" (Muslim)

I još jedno pravilo. Prilikom učenja dove vjernik treba da bude strpljiv i ne treba da očekuje brze rezultate, jer to može biti uzrok ne primanja dove. Poslanik, a.s., je kazao: ''Dova će biti kabul sve dok čovjek ne bude požurivao govoreći: 'Molio sam, ali mi dova nije primljena!' '' (Ebu Davud)

U vezi s ovim još trebamo znati da nijedna dova nije uzaludna. Nekada Dragi Allah usliša dovu, a nekada je ne usliša, nego je sačuva za Sudnji dan ili, pak, otkloni od vjernika nevolju u vrijednosti dove. Poslanik, a.s., je o tome rekao: "Uistinu je Allah Milostiv i Plemenit i stid Ga je, kada rob podigne ruke prema Njemu, da ih vrati prazne!" (Hakim)

Braćo draga! Sjetimo se da je Uzvišeni Allah rekao: ''Reci: 'Da nije vaše dove, Allah ne bi obratio pažnju na vas.''' (El-Furkan, 77.)

Zato, učimo dove! I u dovama nemojmo misliti samo na sebe, nego se sjetimo i svojih roditelja, djece, braće i sestara, rodbine, komšija, prijatelja i svih napaćenih muslimana u svijetu.

 

Molim Dragog Allaha da na nas spusti milost Svoju i da primi dove naše. Amin.

Adabi dove.doc
Microsoft Word Dokument 43.0 KB