KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


28 Fr: al-jum`a: 5. Safar 1436


OPOMENE I SAVJETI


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Muhammed, a.s., je rekao: ''Vjera je savjet.'' (Muslim)

Braćo moja u Islamu! Danas želim da podijelim sa vama nekoliko hadisa i izreka, odnosno, opomena i savjeta, koji nama, kao vjernicima, treba da pomognu da se bolje snađemo u ovome zbunjujućem svijetu, koga nazivamo Dunjaluk.

Poslanik, a.s., je rekao: ''Tri stvari spašavaju, tri uništavaju, tri su stepena i tri iskupa. Stvari koje spašavaju jesu: strah od Allaha i u javnosti i u tajnosti, držati se Pravog puta i u siromaštvu i u bogatstvu, te biti pravedan i u radosti i u srdžbi. Stvari koje uništavaju jesu: jaka škrtost, slijeđenje prohtijeva i visoko mišljenje o sebi. Stepeni su: širenje selama, hranjenje siromaha i klanjanje noću dok ljudi spavaju. Iskupi su: upotpuniti abdest, pružati korak ka skupovima i čekati namaz nakon namaza.''

U drugom hadisu stoji: ''Ko osvane žaleći se na probleme života, taj zaista kao da se na Gospodara svoga žali. Ko osvane tužan zbog ovosvjetskih stvari, osvanuo je ljut na Allaha. A ko se ugleda na bogataša i njegovo bogatstvo, taj je izgubio dvije trećine svoje vjere.''

Hasan el-Basrije rekao: ''Dunjaluk je san, a Ahiret java, dok je smrt nešto između toga. A mi smo kao u zamršenim snovima. Ko sa sobom svodi račun, taj se okoristio, a ko taj odnos ne razumije, propao je. Ko sagledava posljedice – uspijeva; ko se pokori svojoj strasti – zaluta; ko bude blag – prosperirat će; ko bude bogobojazan – spasit će se; ko uzme pouku – bit će prosvijetljen; ko bude prosvijetljen – razumjet će; ko razumije – saznat će. Onaj ko sazna – primijenit će znanje. Ako pogriješiš – pokaj se! Ako se pokaješ – prođi se (grijeha)! Ako ne znaš – upitaj! Ako se naljutiš – suzdrži se!''

Ebu Hamid el-Gazalije rekao: ''Vidio sam u Indžilu ovu izreku Isa, a.s.: 'Od časa kada se umrli stavi na tabut, pa dok se donese do mezara, morat će odgovoriti na četrdeset pitanja. Kao prvo pitanje Bog će postaviti ovo: 'Robe, godinama si nastojao da uljepšaš svoj vanjski izgled prema ljudima, a svom izgledu prema Meni nisi posvetio ni sahat pažnje. Ja sam svaki dan gledao u tvoje srce i govorio ti: 'Stojiš okružen svim mogućim Mojim dobrima, a radiš za drugoga, jesi li ti gluh, pa ne čuješ?' ''

Osman, r.a., je rekao: ''Ko se odrekne Dunjaluka, zavoljet će ga Allah; ko ostavi griješenje, zavoljet će ga meleki; a ko se odrekne pohlepe za onim što je u rukama muslimana, zavoljet će ga muslimani.''

Jahja b. Muaz er-Razije rekao: ''Blago onome ko ostavi Dunjaluk, prije nego što Dunjaluk njega ostavi, ko izgradi sebi mezar, prije nego što u njega uđe, i ko obraduje svoga Gospodara prije nego što Ga susretne.''

Alija, r.a., je rekao: ''Sreća jednog čovjeka se ogleda u tome da ima dobru ženu, poslušnu djecu, dobre prijatelje, te da mu opskrba bude u mjestu gdje mu je familija.''

Ebu Hamid el-Gazalije rekao: ''Sve dok ne poništiš svoje strasti, srce ti neće biti osvijetljeno svjetlom spoznaje.''

Ibn Hazm el-Endelusije rekao: ''Manjkavost ovoga svijeta se sastoji u tome što se imetak i lijep glas najčešće nađu kod onih koji ih nisu dostojni i koji ih ne zaslužuju.''

Alija, r.a., je rekao: ''Nemoj se družiti sa trojicom:

  • Pokvarenim čovjekom; jer će ti on lijepim predstaviti svoja loša djela koja čini, i bit će mu drago ako postaneš kao on. Znaj da je tvoj ulazak kod njega i izlazak od njega sramota za tebe.

  • Glupim; koji će ti se maksimalno stavljati na raspolaganje, ali ti neće biti od koristi, a nekad će htjeti da ti pomogne, ali će ti odmoći. Njegova šutnja je bolja od njegovog govora, njegova daljina je bolja od njegove blizine, njegova smrt je bolja od njegovog života.

  • Lažovom; jer ti život sa njim ne može biti od koristi. Donosit će ti tuđe priče, ali će i drugima nositi priče od tebe, a kada i istinu prozbori, neće mu se vjerovati.''

Braćo moja! Razmislimo malo o ovim savjetima i opomenama!

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nas učini dostojnim Njegove milosti. Amin.

Munebbihat 2.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB