KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

30. rebiu-l-evvel 1435.H./31. januar 2014.g.

 

KORISTI ZIKRA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Čovjek je stvoren iz ljubavi i on za ljubav živi i umire. Mnogi ljudi, nažalost, svoju ljubav traže i grade na pogrešnim osnovama. To možemo primjetiti po njihovom govoru, jer čovjek po svojoj prirodi najviše spominje ono što najviše voli. A mnogi danas vole samo ono što je prolazno: pare, auta, alkohol, provode i tuđe žene.

Prava ljubav treba da se traži i gradi na ljubavi prema Dragom Allahu, a ona se najbolje pokazuje kroz česti zikrullah (spominjanje Allaha, dž.š.). Naravno, to je ljubav za koju vrijedi živjeti i umrijeti, jer je ona vječna i sigurno će biti uzvraćena i popraćena Allahovom milošću, pažnjom, uputom i bereketom.

U vezi s tim Uzvišeni Allah poručuje i poziva: ''O vjernici, Allaha puno spominjite i jutrom i večeri Ga veličajte! On vas blagosilja, a i Njegovi meleki, da bi vas izveo iz mraka na svjetlo. A prema vjernicima je On Samilostan.'' (El-Ahzab, 41-43.)

Ovim ajetom nas Dragi Allah poziva da mu što više zikr činimo, pri čemu posebno potcrtava jutarnji i večernji zikr. Zašto? Zato što je to vrijeme kada je čovjek sam, kada su mu misli čiste i neopterećene, kada ga niko i ništa ne odvraća od izražavanja bliskosti sa njegovim Gospodarom.

Naravno, to ne znači da mi ne smijemo i u toku cijelog dana, kada smo u firmi, na putu, sa porodicom, na sijelu i slično, Allaha Dragog spominjati. Čak šta više, na Sudnjem danu ćemo se kajati za svaki trenutak našeg života koji smo proveli bez zikra, kada budemo vidjeli veličinu nagrade koju će dobiti zakiri.

Zato, da bismo se što manje kajali, poslušajmo savjet našeg Poslanika Muhammeda, a.s. Njega su jednom prilikom upitali: ''Koja su djela najvrjednija?'' On reče: ''Da preseliš na Ahiret, a da ti jezik bude vlažan od zikra.'' (Ibn Hibban, El-Bejheki i Et-Taberani)

Braćo moja lijepa! Zadatak današnje hutbe jeste da nam da podsticaj da ubuduće što češće činimo zikr. S tom namjerom, danas nećemo spominjati posebne vrijednosti određenih zikrova (subhanallah, subhanallahi ve bi hamdihi i dr.), nego ćemo općenito spomenuti (30-ak) koristi zikra:

 • Zikr je djelo koje Dragi Allah najviše voli, te tako on predstavlja put ka postizanju Allahovog, dž.š., zadovoljstva.

 • On otklanja brigu i tugu iz srca.

 • Ubrizgava u srce radost, zadovoljstvo i sreću, a svjetlom prekriva lice zakira.

 • Jača srce i tijelo, te pribavlja nafaku.

 • Obasipa zakira ljepotom, prijatnošću i privlačnošću i čini ga omiljenim i voljenim u društvu.

 • Daje zakiru stalnu kontrolu i svijest nad sobom, tako da čini zikr Allahu, kao da Ga vidi.

 • Čini zakira svjesnijim u vraćanju Allahu, tako da je njegovo pokajanje intenzivnije u odnosu na one koji ne čine zikr.

 • Zikr približava čovjeka Allahu i otvara mu vrata istinske spoznaje.

 • Zikr održava srce živim i bez zikra srce bi postalo mrtvo, kao riba izvan vode.

 • Spominjanje Allaha briše grijehe i neutralizira njihove štetne posljedice.

 • Zikrom se otklanja otuđenost i hladnoća u odnosima između roba i njegovog Gospodara.

 • Kada čovjek zikri u rahatluku, rezultate tog zikra će najbolje vidjeti onda kad upadne u tešku situaciju.

 • Spominjanje Allaha spašava čovjeka od Allahove kazne, jer je zikr, sa kojim dolaze i meleki, uzrok spuštanja Allahove, dž.š., milosti.

 • Čineći zikr, čovjek aktivira svoj jezik u onome što je korisno, a čuva ga od onoga što je štetno, kao što je npr. ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, bestidan govor i slično.

 • Česti zikr je garancija zakiru da neće stradati i da neće biti tužan na Sudnjem danu.

 • Spominjanje Allaha u osami, kada se jave suze, rezultirat će ulaskom u Allahov hlad na Dan kada će Sunce pržiti i kada drugog hlada osim Allahovog neće biti.

 • Stalnim zikrom čovjek dobija više blagodati, nego što bi dobio čineći dovu.

 • Stalno sjećanje na Allaha odstranjuje od čovjeka zaboravnost i samozaborav.

 • Zikr je svjetlo zakiru na Dunjaluku, u kaburu i tokom prelaska Sirat ćuprije.

 • Spominjanje Allaha odstranjuje iz srca duhovne greške i nedostatke.

 • Zikr se po vrijednosti stavlja u istu ravan sa oslobađanjem zarobljenika, udjeljivanjem sredstava na Allahovom putu i džihadom.

 • Zikr otklanja grubost iz srca i predstavlja najbolji lijek za srce i njegove bolesti.

 • Uzvišeni Allah se hvali i ponosi Svojim zakirima pred melekima.

 • Onaj ko bude stalno Allaha spominjao ući će u Džennet nasmijan.

 • Zikr olakšava poteškoće u životu i čini ih podnošljivijim.

 • Zikr zakiru daje i pojačava snagu.

 • Spominjanje Allaha predstavlja zaštitu od Džehennema.

 • Meleki traže oprost za zakira.

 • Stalno spominjanje Allaha čini čovjeka sigurnim od licemjerstva, jer licemjer ne može izdržati puno zikra.

 • Zikr daje veću slast nego bilo koje drugo dobro djelo i zato su halke zikra uspoređene sa džennetskim baščama.

 • Zikr od zakira tjera i udaljava prokletog šejtana.

Braćo draga! Nadam se da će nas ove blagodati zikra, koje su izvedene iz ajeta i hadisa, podstaći da ubuduće Dragog Allaha više spominjemo. Pri tome nemojmo zaboraviti da je namaz najveći zikr.

 

Molim Dragog Allaha da nas učini od onih koji će Ga često spominjati, i stojeći i sjedeći i ležeći, i koji će tako steći Allahovu ljubav, milost, bereket i Džennet. Amin.

Zikr II.doc
Microsoft Word Dokument 40.0 KB