KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

21. rebiu-l-ahir 1435.H./21. februar 2014.g.

 

DESET PRIRODNIH STVARI

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Danas ćemo, akobogda, govoriti o jednoj od najvažnijih tema u našem životu, kojoj Islam poklanja veliku pažnju, a o kojoj mi možda i ne vodimo baš dovoljno računa, a to je ČISTOĆA. Razlog više za ovaj današnji govor jeste činjenica da je čistoća uvjet za ispravnost namaza, za našu bliskost sa Dragim Allahom i za naš lijep prijem u društvu.

Inače, Uzvišeni Allah u Kur'anu spominje dvije vrste čištoće – duhovnu i fizičku. Pa kaže: ''Allah, zaista, voli one koji se kaju i voli one koji se čiste.'' (El-Bekare, 222.)

Mi ćemo danas, akobogda, kratko govoriti o fizičkoj čistoći. U vezi s tim, Muhammed, a.s., poručuje: ''Čistoća je pola vjere, (riječi) Elhamdu lillah pune mizan (vagu), (riječi) Subhanallah i Allahu ekber pune prostor između nebesa i zemlje. Namaz je nur, sadaka je dokaz, sabur je svjetlost, a Kur'an je svjedok koji će svjedočiti za tebe ili protiv tebe. Svi ljudi rade i trude se. Pa neki će se spasiti, a neki upropastiti.'' (Muslim)

Najbolji načini za održavanje fizičke čistoće jesu kupanje i uzimanje abdesta, ali o njima ćemo, akobogda, govoriti nekom drugom prilikom. Nas danas zanima deset prirodnih stvari, koje je Poslanik, a.s., spomenuo u hadisu, a to su: skraćivanje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka, izapiranje usta i nosa, skraćivanje noktiju, pranje zglobova, otklanjanje dlaka ispod pazuha, brijanje dlaka sa stidnih mjesta i pranje vodom nakon obavljene nužde.''

Skraćivanje brkova i puštanje brade je jedno od pitanja oko koga se, nažalost, vode žestoke fikhske rasprave. Jedni tvrde da je to sunnet, jer je to prirodna stvar, koje se pridržavao i Poslanik, a.s. Drugi, iz istog razloga, kažu da je vadžib, te da je brijanje brade haram, jer predstavlja kasapljenje muškog lica i oponašanje žene. Time oni, ustvari, dovode čovjekovu vjeru u pitanje. Treći, opet, smatraju da je brijanje brade u skladu sa evropskom tradicijom Islama. Itd. Međutim, pitanje puštanja brade i skraćivanja brkova nema nikakve veze ni sa fikhom, ni sa određenim mezhebom, ni sa određenom tradicijom Islama. To jedino ima veze sa prirodom muškarca. A u prirodi muškaraca jeste da mu brkovi i brada rastu, a njegova ljepota i čistoća se ogledaju u njihovom dotjerivanju. Prema tome, muškarac koji pušta bradu i skraćuje brkove postupa u skladu sa prirodom i Sunnetom i zbog toga će biti nagrađen. A onaj koji brije bradu i brkove postupa u suprotnosti sa prirodom i time on čini grijeh, jer izražava nezadovoljstvo i nezahvalnost Dragom Allahu što mu je podario takvo tijelo.

Što se tiče upotrebe misvaka, to jest, redovnog pranja zuba, izapiranja usta i nosa, skraćivanja noktiju i pranja zglobova, tu se ponašamo u skladu sa prirodom. Jedino malo odudaraju žene, koje vole da puštaju i lakiraju nokte, bez obzira što to nije u skladu sa higijenom.

Kada je u pitanju brijanje dlaka ispod pazuha i na stidnim mjestima, gdje se, inače, najviše sakupljaju znoj i prljavština, želim da vas upozorim da je to pravilo koje važi i za muškarce i za žene, te da je Poslanik, a.s., poručio da ne smije proći više od 40 dana između dva brijanja.

Ostalo je još da spomenemo čišćenje poslije obavljene nužde. Mislim da ovdje ne postupamo potpuno u skladu sa prirodom i zato želim da skrenem pažnju na nekoliko stvari.

Vidjeli smo u hadisu da se, u skladu sa prirodom, nakon obavljene nužde, i velike i male, treba da očistimo vodom. Dakle, u našim WC-ima treba da bude dostupna voda i posuda za vodu. Ako to nije slučaj, onda bismo kada idemo u WC trebali sa sobom da ponesemo flašu vode. U slučaju da to ne možemo, onda se možemo očistiti i papirom, ali pri tome moramo dobro povesti računa da na našem tijelu i odjeći ne ostane ni trun nečistoće.

Čišćenje se obavlja lijevom rukom. Poslanik, a.s., poručuje: ''Kada neko od vas mokri, neka svoj spolni organ ne prihvata desnom rukom, neka se ne čisti desnom rukom i neka ne puše u posudu.'' (Buhari)

Prilikom obavljanja male nužde moramo paziti da na naše tijelo ili odjeću ne padne kap mokraće. A ako bi slučajno i pala, onda je moramo što prije očistiti vodom. Poslanik, a.s., je na to žestoko upozorio: ''Čistite se od urina, jer je većina kaburske kazne zbog njega.'' (Ibn Huzejme)

Da bismo to što bolje postigli, onda malu nuždu treba da obavimo čučeći ili sjedeći. Aiša, r.a., tvrdi da je Poslanik, a.s., malu nuždu obavljao isključivo čučeći. (Ahmed, Nesai, Ibn Madže i Tirmizi) Time ćemo, također, izbjeći i probleme sa prostatom, koji se javljaju upravo kao posljedica mokrenja u stojećem položaju. Dakle, izbjegavajmo pisoare i mokrimo na WC-šolji!

I na kraju ćemo spomenuti još dva pravila vezana za obavljanje nužde.

  • Poslanik, a.s., je rekao: ''Kada odete da obavite nuždu, nemojte se ni leđima ni prsima, okretati prema kibli, nego se okrenite prema istoku ili zapadu.'' (Buhari)

  • ''Kada bi Poslanik, a.s., izašao iz WC-a uzeo bi abdest.'' (Ahmed)

Braćo moja draga! Budimo kao Ensarije! Šta želim reći?

Kada je objavljen ajet: ''U njoj (Poslanikovoj džamiji) su ljudi koji vole da se čiste, a Allah voli one koji se čiste.'' (Et-Tevba, 108.), Poslanik, a.s., je rekao: ''O Ensarije, zaista je Allah, dž.š., pohvalio vaš način čišćenja, pa kako se vi to čistite?'' Oni rekoše: ''Poslaniče, kad hoćemo da klanjamo uzmemo abdest, kada smo džunupi okupamo se, a nakon obavljene nužde peremo se vodom.'' Poslanik, a.s., im tada reče: ''To je onda zbog toga, pa zato ustrajte u tome.'' (''Šuabul-iman'') Dakle, borimo se čistoćom za Allahovu ljubav!

 

Molim Dragog Allaha da nas učini od onih koji vode računa o svojoj čistoći. Amin.

Cistoca (1).doc
Microsoft Word Dokument 43.5 KB