KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


3 Fr: al-jum`a: 8. Dhu l-Hidjdja 1435

ONAJ KOJI PRAŠTA


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Kad bi Allah ljude zbog grijeha njihovih kažnjavao, ništa živo na Zemlji ne bi ostavio, ali, On ih do roka određenog ostavlja, i kad rok njihov dođe, ni za jedan tren ga ne mogu ni odgoditi ni ubrzati.'' (En-Nahl, 61.)

Poslanik, a.s., poručuje: ''Svi su ljudi griješnici, a najbolji su oni koji se kaju.'' (Muslim)

Braćo moja u Islamu! Danas, na Dan Arefata, kada Dragi Allah oprašta sve grijehe hadžijama koje borave na Arefatu, a nama koji postimo oprašta sve manje grijehe za prošlu i narednu godinu, želim da se upoznamo sa Lijepim Allahovim imenima, koja našeg Gospodara opisuju kao Biće Koje voli da prašta.

Naš Gospodar ima 100 najljepših imena (El-Esma'ul husna). Ko ih spozna, ući će u Džennet. (Muttefekun alejhi). 99 imena su nam poznata, a stoto ime je sakriveno. Ko bi Dragog Allaha zovnuo tim imenom, On mu dovu ne bi odbio. Među tih 100 imena, čak četiri imena imaju značenje ''Onaj Koji prašta'', a to su: El-Gafur, El-Gaffar, Et-Tevvab i El-'Afuvv. Sve ljepše ime od ljepšeg.

Ime El-Gafurgovori da je naš Gospodar Biće, Koje vrata Svog oprosta uvijek drži otvorenim.

I na Dunjaluku. Poslanik, a.s., je rekao: ''Allah pruža Svoju milost noću da oprosti onome koji je griješio danju, i On pruža Svoju milost danju, da oprosti onome ko je griješio noću.'' (Muslim)

I na Ahiretu. Poslanik, a.s., je rekao: ''Allah ima 100 milosti,od kojih je samo jednu poslao među ljude, životinje, insekte i džinne, pa se oni s tom jednom milošću međusobno paze i međusobno su milostivi, tako da je njome i životinja milostiva prema svome mladunčetu! A ostavio je devedeset i devet milosti kojima će se smilovati Svojim robovima na Sudnjem danu.'' (Muttefekun alejhi)

Ime El-Gaffaropisuje našeg Gospodara kao Biće, Koje oprašta sve grijehe osim širka. A onome kome hoće On oprašta i bez traženja oprosta.

O tome On kaže: ''Reci: 'O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, zaista, mnogo prašta i On je milostiv.' '' (Ez-Zumer, 53.)

U drugom ajetu kaže: ''Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će druge grijehe onome kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim on, izmišljajući laž, čini grijeh veliki.'' (En-Nisa', 48.)

Allahovo ime Et-Tevvaboznačava našeg Gospodara kao Biće, Koje oprašta grijehe onima koji se kaju i koji traže oprost (koji čine tevbu).

U hadisi-kudsijju stoji: ''O sine Ademov, stvorio sam te Svojom rukom i odgojio Svojim oprostom, a ti Mi se suprostavljaš i griješiš Mi. Ako Mi se vratiš, oprostit ću ti. Gdje ćeš naći gospodara poput Mene? Ja sam Oprostilac i Milostivi. Robe, stvorio sam te iz ničega i dao sam ti sluh, vid, razum i srce. Robe, pokrivam te, a ti Me se ne bojiš! Opskrbljujem te, a ti Me zaboravljaš! Ko je od Mene plemenitiji? Ko me zamolio, a da mu nisam udovoljio? Ko je zakucao na Moja vrata, a da mu nisu otvorena? Zar sam Ja škrtica, pa da Moj rob prema Meni bude škrtica?''

Naš Poslanik, a.s., kome su u toku života bili oprošteni svi grijesi, jednom prilikom je rekao: ''O ljudi, obraćajte se Allahu tevbom i traženjem oprosta! Zaista, ja to uradim stotinu puta na dan.'' (Muslim)

Allahovo ime El-'Afuvvje možda najljepše od navedenih imena. Ono opisuje našeg Gospodara kao Biće, Koje oprašta grijehe na način da ih u potpunosti briše iz knjige ljudskih djela, kao da ti grijesi nikada nisu ni učinjeni. Kao vjetar kad pobriše tragove u pijesku. Tako će čovjek doći na Sudnji dan, a uopće se neće sjećati nekih grijeha. Čak šta više, ni njegovi pratioci meleki se neće sjećati tih grijeha, niti će ih Gospodar prilikom ispitivanja spominjati. Subhanallah!

O tome Uzvišeni Allah kaže: ''Kakva god vas nevolja zadesi, to je zbog grijeha koje ste zaradili, a On mnoge i obriše (oprosti).'' (Eš-Šura, 30.)

Braćo moja! Pogledajte kako divnog Gospodara imamo!

Zato se radujte i nemojte gubiti nadu u Allahovu milost i oprost! Dozivajte Ga navedenim imenima i tražite oprost! Ili kako to Kur'an kaže: ''Požurite (Bježite) ka Allahu!'' (Ez-Zarijat, 50.)

U tom smislu vam preporučujem da što češće učite sljedeću dovu: ''Allahumme inneke 'afuvvun tuhibbu'l 'afve fa'fu 'anna.'' (Allahu moj, Ti, zaista, praštaš, voliš oprost, pa nam oprosti.)

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam pruži Svoju milost i na Dunjaluku i na Ahiretu. Amin.

 

Onaj Koji prasta.doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB