KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

06. džumade-l-ula 1435.H. / 07. mart 2014.g.

 

NADA U DUG ŽIVOT

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Svjedoci smo da ljudi oko nas, i stariji i mlađi, svakog dana umiru i da sve više umiru brzom smrću (moždani i srčani udar). To što oni umiru jeste opomena nama da ćemo i mi doći na red, a to što umiru brzom smrću jeste ispunjenje Poslanikovog, a.s., predskazanja: "Zaista je jedan od predznaka Sudnjeg dana pojava iznenadne smrti." (Et-Taberani) Iz ovih razloga danas želim da nas opomenem i podsjetim na Allahove, dž.š., riječi: ''Život na ovom svijetu je samo igra i zabava, a pravi život je tamo – na AhiretuKad bi oni samo znali.'' (El-Ankebut, 64.)

Braćo! Život na Dunjaluku je, ustvari, samo duže spavanje ispunjeno lijepim i ružnim snovima. Kada umremo i legnemo u mezar, tada se, ustvari, budimo i tek tada počinjemo živjeti pravim životom, u kome više nikada nećemo spavati. A kakav će biti taj naš život, zavisi upravo od toga kako mi kreiramo naše snove. U vezi s tim Alija, r.a., je rekao: ''Ovaj svijet prolazi, a onaj dolazi. Svaki od njih ima svoje sinove. Budite sinovi onog, a ne ovog svijeta. Danas je dan za djela, a ne za polaganje računa. Sutra je dan za polaganje računa, a ne za djela.''

Naravno, sve ovo zvuči lijepo i bajno. I kada razmišljamo o ovim stvarima, u nama se tada budi želja da odjednom damo sve što imamo i da odmah uđemo u Džennet. Međutim, čim prestanemo razmišljati o ovim stvarima, javlja se jedan problem. Uzvišeni Allah o tome kaže: ''O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istinita, pa zato ne dajte da vas život na ovom svijetu zaslijepi i da vas šejtan u Allaha pokoleba.'' (Fatir, 5.)

Dakle, kod nas se javlja ideja da je ovaj san zvani ''Dunjaluk'', ustvari, Džennet i da u njemu treba da živimo (uživamo). U čovjeku se pri tome budi lažna nada da će dugo živjeti i zato se on potpuno predaje užicima. I onda, odjednom, on umre, to jest, probudi se i počne se kajati, ali tada je za kajanje prekasno (nažalost).

Eh, da nam se ne bi desilo to kajanje, ja želim da nas navrijeme upozorim da je svakome od nas njegova smrti i početak pravog života vrlo blizu. Poslušajmo sada kako je ovu činjenicu slikovito objasnio naš Poslanik, a.s. On je jednom prilikom na zemlji povukao crtu i rekao: ''Ovo je čovjek.'' Zatim je pored nje povukao drugu crtu i rekao: ''Ovo je njegova smrt.'' Zatim je povukao još jednu crtu daleko od prethodne i rekao: ''Ovo je nada, pa dok se on nada (u dug život) dođe mu ona bliža.'' (Buhari)

U tom smislu želim da vas upozorim na činjenicu da mi svake noći umiremo, i da se veliki broj ljudi nakon te smrti više nikada ne vraća na Dunjaluk. O tome Uzvišeni Allah kaže: ''Allah uzima duše u času njihove smrti, a i od onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a šalje nazad one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju.'' (Ez-Zumer, 42.)

Braćo moja! Uzvišeni Allah nas poziva da svakog dana razmišljamo o smrti i o pravom životu. Da bih nas još više podstakao na to razmišljanje, navest ću vam još tri slučaja (savjeta).

Ibn Omer, r.a., je rekao: ''Kada osvaneš, ne očekuj da ćeš dočekati večer, a kad zanoćiš, ne očekuj da ćeš dočekati jutro. Uzmi od svoga zdravlja i ostavi za bolest, a od svog života ostavi za smrt.'' Vrlo poučno.

Za njega se veže i sljedeća predaja: ''Allahov Poslanik, a.s., me je uzeo za rame i rekao mi: 'Budi na ovom svijetu kao da si stranac ili prolaznik.' '' (Buhari) Da li se mi osjećamo tako?

Kaže se da su se jednom prilikom susrela tri učenjaka, pa su upitali jednog od njih: ''Čemu se ti nadaš?'' On odgovori: ''Nikada ne dođe novi mjesec, a da ne pomislim da ću u njemu umrijeti.'' Zatim su upitali drugog čemu se on nada, a on reče: ''Nikada ne dođe nova sedmica, a da ne pomislim da ću u njoj umrijeti.'' Zatim su trećeg upitali čemu se on nada, pa on odgovori: ''Kako se mogu nadati nečemu što nije u mojoj, nego u tuđoj ruci?''

Braćo moja! Poruka današnje hutbe je kratka i jasna: Lijepo spavajte, ali pazite šta sanjate!

 

Allahu moj, Gospodaru naš, Ti si naš Zaštitnik i na Dunjaluku i na Ahiretu, učini da umremo kao muslimani i pridruži nas Svojim dobrim robovima. Amin.

Nada u dug zivot.doc
Microsoft Word Dokument 33.5 KB