KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

10. redžeb 1435.H. / 09. maj 2014.g.

KULTURA PONAŠANJA U DŽAMIJI (2. DIO)

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Danas ćemo, akobogda, nastaviti naš govor o jednoj vrlo važnoj temi, a to je kultura ponašanja u džamiji. Zašto je ona važna za nas? Zato što mi dolazimo u džamiju da bismo stekli Allahov bereket i milost i da bismo kod sebe izgradili takvaluk (Bogobojaznost).

U vezi s tim se prenosi da je Ebu Derda, r.a., rekao svome sinu: ''Neka ti džamija bude kuća! Zaista sam čuo Allahovog Poslanika, a.s., kada kaže: 'Džamije su kuće bogobojaznih. Kome džamija bude kuća, Allah mu je zagarantovao Svoju milost i prelazak preko Sirat-ćuprije.' '' (Taberani i Bezzar)

Dakle, Poslanik, a.s., nas poziva da džamiju, Allahovu kuću, doživimo kao svoju vlastitu. Međutim, on nam istovremeno poručuje i to da se u džamiji ne možemo ponašati baš kao u svojoj kući, odnosno, da postoje određena pravila ponašanja, kojih se moramo držati, ako ne želimo da, umjesto bereketa i milosti, dobijemo Allahovu kaznu. A nama ne treba veća kazna od one da nas Dragi Allah udalji od džamije i da nas ošine po novčaniku.

Jedno od tih pravila, koje moramo poštovati, jeste da jezik treba da koristimo samo za ibadet. O tome Poslanik, a.s., veli: ''U vremenu pred nastupanje Smaka svijeta, pojavit će se narod koji će sjediti u džamijama u halkama, a čiji će predmet razgovora biti Dunjaluk. Nemojte sjediti sa takvima! Allah se takvima neće smilovati.'' (Ibn Hibban, Hakim i Taberani)

Razmislimo sada malo o tome koliko smo mi daleko ili blizu nastupanja Smaka svijeta!

Prema tome, razgovor o tome ko šta prodaje, gdje se šta može kupiti, koliko je neko odradio prekovremenih sati, za koga treba glasati na izborima i tome slično, odvija se izvan džamijskog prostora, to jest, u dvorištu ili kafeteriji. A u džamiji treba čini sljedeće jezičke stvari:

  • učiti Kur'an,

  • zikriti, samostalno ili u džematu,

  • ponavljati za mujezinom riječi ezana i druge zikrove,

  • baviti se vjerskim naukama i vjerskim pitanjima (držati predavanja i kurseve),

  • govoriti samo ono što je dobro i lijepo,

  • po potrebi samo šutjeti.

A, s obzirom da je džamija Allahova kuća, onda moramo povesti računa i o visini tona naših glasova. Dakle, sljedeće pravilo glasi da je u džamiji zabranjeno podizanje glasova.

U vezi s tim Saib b. Jezid, r.a., kaže: ''Bio sam u Poslanikovoj, a.s., džamiji kad me neko pogodi kamenčićem. Okrenuh se i vidjeh da je to Omer, r.a., koji mi reče: 'Idi i dovedi mi onu dvojicu ljudi!' Otišao sam i doveo ih. On ih upita: 'Odakle ste vi?' Oni rekoše: 'Iz Taifa.' A Omer im reče: 'Da ste odavde ja bih vam zadao bol, zbog dizanja glasova u Poslanikovoj, a.s., džamiji.' ''

Naravno, zabrana podizanja glasa važi za sve džamije, a ona se ne odnosi samo na prazan i beskoristan govor ili razgovor, nego čak i na učenje Kur'ana, zikra i dova.

U vezi s tim Uzvišeni Allah poručuje: ''Ne podiži previše glas učeći Kur'an u namazu!'' (El-Isra', 110.)

Na drugom mjestu kaže: ''Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onima koji dobra djela čine.'' (El-E'raf, 55-56.)

Jedna od tih dova jeste i riječ ''Amin'', koju je po predaji Vaila, r.a., Poslanik, a.s., u namazu učio u sebi, a prema navodu Imama Taberija tako su činili i većina ashaba i tabi'ina.

I na kraju ćemo spomenuti još jedno vrlo važno pravilo, a to je popunjavanje, ravnanje i zbijanje safova prilikom klanjanja (farzova ili nafila) u džematu.

Poslanik, a.s., je poručio: ''Izravnajte vaše safove, jer je ravnanje safova jedan od elemenata ispravnosti namaza.'' (Buhari)

U drugom hadisu veli: ''Zbijte safove, približite se jedan drugom i međusobno izravnajte vaša ramena i vratove! Tako mi Allaha, ja vidim šejtana kao crno janje kako se kroz praznine safova uvlači među vas.'' (Ibn Hibban)

Prema tome, ako ne budemo popunjavali i ravnali safove, ispravnost našeg namaza u džematu će doći pod znak pitanja, a ako ne budemo zbijali ramena i budemo pravili praznine između nas, prokleti šejtan će poljuljati naše redove i naše međusobne bliske odnose. Zato nemojte bježati od vaše braće, koja žele da vam se bratski približe i da se svojim nogama i ramenima zbiju sa vama u safu!

Braćo moja! S obzirom na važnost ove teme, mi ćemo govor o njoj nastaviti i završiti idućeg petka, akobogda.

 

Molim Dragog Allaha da nas učini od onih koji džamiju doživljavaju kao svoju kuću. Amin.

Ponasanje u dzamiji II.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB