KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KULTURA PONAŠANJA U DŽAMIJI

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! U srijedu 7. maja, po kalendaru Rijaseta IZ u BiH, obilježava se Dan džamija. Tim povodom ćemo, akobogda, kroz brojne hadise govoriti o vrijednostima džamije, o njenom značaju u našem životu, te o kulturi ponašanja prilikom dolaska u džamiju, boravka u njoj i odlaska iz nje. Naime, cilj nam je da probudimo našu svijest o važnosti što češće posjete ovoj Allahovoj, dž.š., kući i o važnosti poštivanja njene časti, jer je, po tom pitanju, trenutna situacija vrlo loša i njome nikako ne možemo biti zadovoljni. Ako, zaista, ali baš zaista, želimo spas i uspjeh na oba svijeta, onda moramo popraviti ovu situaciju.

Za početak ćemo navesti tri hadisa u kojima Poslanik, a.s., govori o vrijednostima posjete Allahovoj, dž.š., kući i klanjanja namaza u džematu.

On poručuje: ''Kad god neko ode u džamiju – ujutro ili navečer – Allah mu pripremi mjesto u Džennetu, koliko god puta ode ujutro ili navečer.'' (Muttefekun alejhi)

''Ko se kod svoje kuće očisti, a zatim ode u jednu od džamija da obavi jedan od Allahovih farzova, jednim korakom mu se oprašta grijeh, a drugim podiže stepen (u Džennetu).'' (Muslim)

''Zajednički obavljen namaz je vrjedniji od pojedinačnog namaza dvadeset i sedam puta.'' (Muttefekun alejhi)

Braćo! Eto lijepih savjeta za sve nas. Jer, svi smo mi griješnici, a svi se nadamo Džennetu.

A pošto je džamija Allahova kuća, onda se posjeta džamiji računa kao posjeta Samom Allahu, dž.š., i sastanak sa Njim.

O tome Poslanik, a.s., kaže: ''Ko uzme abdest i ode u džamiju, on je Allahu zijaret učinio, a obaveza onoga kome je zijaret učinjen je da počasti onoga koji ga je posjetio.'' (Bejheki, Taberani)

A za sastanak sa našim Stvoriteljem i Gospodarom moramo se i lijepo srediti.

Uzvišeni Allah o tome je rekao: ''O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete namaz da obavite!'' (El-E'raf, 31.)

A u vezi s tim Poslanik, a.s., veli: ''Kada neko od vas bude htio ići na džuma-namaz, neka se prethodno okupa.'' (Buhari)

Nakon što se pripremimo za susret za Gospodarom, kuću napuštamo dovom: ''Allahu moj, podari svjetlo u moje srce, moj sluh, moj vid, na moju desnu stranu, na moju lijevu stranu, iznad mene, ispod mene, ispred mene, iza mene a i mene samog obaspi nurom.'' (Buhari)

Kada čovjek tako spreman krene u džamiju, onda mora povesti računa i o svom ponašanju na putu prema džamiji. O tome Poslanik, a.s., kaže: ''Kada neko od vas lijepo i propisno uzme abdest, a zatim se zaputi ka džamiji, neka ne prepliće prste na rukama, jer je on već u namazu.'' (Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed) Dakle, čim krenemo od kuće, naš namaz je već počeo.

Po Sunnetu Muhammeda, a.s., u džamiju ulazimo desnom nogom, a izlazimo lijevom. A vezano za desnu stranu, Aiša, r.a., kazuje: ''Poslanik, s.a.v.s., je, koliko god je mogao, davao desnoj strani prednost u svakom svom poslu, i u svom čišćenju, češljanju i oblačenju odjeće.'' (Buhari)

Na ulasku u džamiju, željni Allahove milosti i oprosta, učimo dovu: ''Bismillah. Ves-selamu ala Resulillah. Allahummagfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.'' (Ibn Madže)

U prijevodu: ''U ime Allaha. Neka je selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, oprosti moje grijehe i otvori mi vrata Svoje milosti.''

Kada uđemo u džamiju sa milošću, onda tu milost dijelimo sa drugima. Nazivamo selam prisutnima i dobro pazimo da ni slučajno ne prođemo ispred klanjača, da ne povrijedimo njegov prostor gdje obavlja sedždu. Poslanik, a.s., nas upozorava na to: ''Da neko od vas sačeka stotinu godina, bolje mu je nego da prođe ispred svog brata koji klanja.'' (Ibn Hibban, Tirmizi i Ibn Madže)

Zatim klanjamo dva rekata Tehijjetu-l-mesdžida, koja nam je Poslanik, a.s., naredio. ''Kada neko od vas uđe u džamiju, neka klanja dva rekata prije nego sjedne.'' (Autori Kutubu sitte)

A nakon što klanjamo namaz, zadržat ćemo se na svom mjestu i proučiti zikr. To je onaj zikr koji mi zajedno učimo poslije namaza. Poslanik, a.s., je o tome rekao: ''Meleki se mole za svakog od vas sve dok bude na mjestu na kome je obavio svoj namaz, sve dok mu se ne desi nešto što kvari abdest. Oni govore: 'Allahu, oprosti mu grijehe! Allahu, smiluj mu se.' '' (Buhari, Muslim i dr.)

Braćo moja! Nadam se da će ovi navedeni hadisi uspjeti da opravdaju vaše gorivo koje potrošite na putu do džamije. A pošto je ovo opširna tema, mi ćemo, akobogda, naš govor nastaviti idućeg petka.

Molim Dragog Allaha da nam oprosti naše grijehe i da nam otvori vrata Svoje milosti. Amin.

Ponasanje u dzamiji.doc
Microsoft Word Dokument 35.5 KB