KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

18. džumade-l-uhra 1435.H. / 18. april 2014.g.

KAKO STEĆI BOGATSTVO?

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Ono što je kod vas prolazno je, a ono što je kod Allaha vječno je.'' (En-Nahl, 96.) Ovim ajetom Uzvišeni Allah potvrđuje da postoje dvije vrste bogatstva – vječno i prolazno. On time ne zabranjuje sticanje prolaznog bogatstva, ali preporučuje ljudima da više povedu računa o sticanju vječnog. Jer, u vječnom bogatstvu će se vječno uživati, a prolazno bogatstvo se gubi odlaskom sa ovog svijeta.

U vezi s tim Dragi Allah poručuje: ''A doći ćete Nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, a dobra koja smo vam darovali ostavit ćete iza leđa.'' (El-En'am, 94.)

Braćo moja u Islamu! Mi smo nedavno govorili o tome kako ćemo steći ahiretsko vječno bogatstvo. Vidjeli smo da njega stičemo na Dunjaluku, a da ćemo ga vidjeti tek na Ahiretu. Međutim, s obzirom da mi živimo na Dunjaluku, mi moramo steći i određeno dunjalučko bogatstvo. Razlog više jeste činjenica da mi ne možemo steći ahiretsko bogatstvo ako prethodno ne steknemo dunjalučko. Danas ćemo, akobogda, govoriti o tome kako ćemo steći dunjalučko prolazno bogatstvo.

Prvo pravilo kod sticanja bogatstva jeste RAD. Bez rada nema bogatstva. U Islamu ne važi parola: ''Bolje je džaba sjediti nego džaba raditi!'' i u Islamu nema izreke: ''Ne isplati se raditi.'' Čovjek radi, a od bogatstva će imati onoliko koliko mu Dragi Allah bude odredio.

Dakle, danguba je haram, jer je rad farz! Uzvišeni poručuje: ''I reci: 'Radite! Allah će rad vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas On o onome što ste radili obavijestiti.' " (Et-Tevba, 105.)

Drugo pravilo kod sticanja bogatstva jeste da posao i zarada budu HALAL. Dakle, Islam ne ograničava zaradu, ali traži da ona bude halal. Poslanik, a.s., je kazao da će jedan od predznaka Smaka svijeta biti taj da ljudi neće voditi računa o tome da li je njihova zarada halal ili haram. Sada ćemo navesti neke vrste poslova koji su haram. To će nam pomoći da tačno odredimo status našeg bogatstva i da otprilike odredimo koliko nam je još ostalo do Smaka svijeta.

Najčešći haram poslovi, kojima se ljudi bave, jesu oni koji imaju veze sa sljedećim haramima: alkohol, svinjetina i drugo haram meso, kamata, droga, kocka, prostitucija i ubistvo. Iz svega ovoga, ulema je u Darul-harbu (nešerijatskim državama) fetvom odobrila muslimanima privremeni rad (u nuždi) u radnjama koje posluju sa alkoholom i svinjetinom.

Zatim, u haram poslove se ubrajaju čak i halal poslovi, ako u njima čovjek pretjeruje. Uzvišeni Allah, u vezi sa pretjerivanjem, poručuje: ''Nemojte pretjerivati, jer Allah zaista ne voli one koji pretjeruju.'' (El-En'am, 141.)

Dakle, ako čovjek zbog prekovremenog rada bude toliko umoran da se ne može posvetiti prvenstveno svome Gospodaru (namaz), a onda i svojoj porodici, onda se, bez obzira što je u suštini halal, taj posao ubraja u haram.

Zašto je važno da izbjegavamo haram poslove i haram zaradu?Zato što će tu zaradu Dragi Allah kad-tad uništiti! Pazite! To pravilo važi i za halal imetak, ako se sa njim pomiješa haram. A najčešći haram imetak, koga mi miješamo sa našim halalom, jeste novac koji smo zadržali jer nismo dali zekjat i novac od dobivene kamate koji koristimo za svoje potrebe. Dakle, nemojte biti kao onaj mljekardžija, koji je dodavao vodu u mlijeko i onda to prodavao kao čisto mlijeko, kome je na putu na Hadž majmun ugrabio vrećicu sa novcem, a zatim pola novca bacio u vodu!

Treće pravilo kod sticanja bogatstva jeste ulaganje. Novac mora da kruži. Poslovica kaže: ''Ako zrak ne kruži, on se usmrdi.'' Zato nas Uzvišeni Allah u Hadisi kudsiju poziva: ''Moj robe, udijeli, pa ću ti udijeliti!'' (Muttefekun alejhi)

Naravno, kada ulažemo imetak, onda moramo znati u šta ulažemo. Da li je to halal ili haram, da li je to korisno ili štetno. Ako uložimo novac u stan, auto, djecu, džamiju, put i slično, onda ćemo i imati te blagodati, odnosno, imat ćemo bogatstvo.

U vezi s tim još treba da znamo i to da su ključevi uspjeha kod ulaganja povjerenje u Allaha, dž.š., i spremnost na rizik. Uzvišeni Allah je rekao: ''Ako Allahu draga srca zajam date, on će vam imetak udvostručiti i oprostit će vam. Allah cijeni ulaganje i blag je.'' (Et-Tegabun, 17.) S druge strane, stara poslovica kaže: ''Ko riskira, profitira.''

Međutim, ako ne budemo imali povjerenja u Allaha, dž.š., ako ne budemo riskirali i ulagali svoj imetak, odnosno, ako budemo samo šparali novac u banci, tada će ga pojesti inflacija i nasljednici, a mi od navedenih blagodati nećemo imati ništa.

Braćo moja draga! Evo, sada znamo koja su to pravila kod sticanja dunjalučkog bogatstva. Zato vas pozivam! Neka nam u buduće svakog dana pred očima budu Allahove, dž.š. riječi: ''Nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.'' (En-Neml, 77.)

 

Molim Dragog Allaha da nas Uputi na Pravi put. Amin.

Bogatstvo.doc
Microsoft Word Dokument 41.0 KB