KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

27. džumade-l-ula 1435.H. / 28. mart 2014.g.

  

DAREŽLJIVOST

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah je objavio: ''...I namaz klanjajte, i zekat udjeljujte, i draga srca Allahu zajam dajte! A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti! Allah, zaista, prašta i milostiv je.'' (El-Muzzemmil, 20.)

Braćo moja u Islamu! Jedna od najljepših osobina čovjeka, koja podiže njegov ugled kod Allaha, dž.š., i ljudi, jeste darežljivost. A jedna od najgorih osobina čovjeka, koja ga ponižava i nanosi mu štetu, jeste škrtost.

Darežljiv čovjek je drag čak i svome neprijatelju, a škrtica je mrzak čak i rođenoj majci.

Braćo! Darežljivost je ukras vjernika, a ona podrazumijeva dvije stvari: poklanjanje svoga života Allahu, dž.š., i poklanjanje pažnje Allahovim stvorenjima u ime Allaha, dž.š.

I dok Uzvišeni Allah nije ovisan o našoj darežljivosti, mi i ostala stvorenja, koja je Dragi Allah stvorio sa različitim sposobnostima i potrebama, jesmo ovisni o Allahovoj, dž.š., i o našoj međusobnoj darežljivosti.

Prema tome, darežljivost je čin milosti, a kad ne bi bilo milosti, sve bi propalo.

I ovaj naš dragi džemat i ova naša lijepa džamija jesu čin naše milosti. A kad bismo mi bili škrti i srca kamenog, to jest, kad ne bismo za džamiju i džemat darovali dio svog imetka, truda i vremena, onda oni ne bi ni postojali ili bi propali, a tada nas i našu djecu ništa ne bi moglo zaštititi od čudovišta zvanog ASIMILACIJA.

Zato vas pozivam, braćo draga! Budite darežljivi i milostivi, a nemojte biti škrti i poniženi! Neka nam s tim u vezi, slučaj dvojice ashaba posluži kao primjer i ideja za razmišljanje.

Naime, ovaj događaj je vezan za dvojicu ljudi, kojima je zbog darežljivosti još u toku dunjalučkog života obećan Džennet. To su prva dvojica pravednih halifa, Ebu Bekr i Omer, r.a.

Omer, r.a., pripovijeda: ''Jednog dana je Poslanik, a.s., tražio donacije. U meni se pojavila želja da nadmašim Ebu Bekra, koji je u svakom dobrom djelu bio bolji od mene. Donio sam pola svoga bogatstva i prišao Poslaniku, a.s., te rekao da je to pola moga imetka, a da sam drugu polovicu ostavio svojoj porodici. Ebu Bekr je tada ušao sa vrećom zlata i stavio je pred noge Poslaniku, a.s. Poslanik, a.s., ga upita koji je to dio njegovog imetka, a on odgovori: 'CIJELI'. Poslanik, a.s., pogleda u mene, a zatim upita Ebu Bekra: 'A šta si ostavio svojoj djeci?' Ebu Bekr odgovori: 'Ostavio sam im Allaha i Njegovog Poslanika.'

Nakon tog događaja niko danima više nije vidio Ebu Bekra. Čak se nije pojavljivao ni u džamiji. Osjećajući prazninu zbog njegovog odsustva Poslanik, a.s., upita ashabe šta je sa Ebu Bekrom. Ashabi rekoše da je Ebu Bekr dao sav svoj imetak i da nema ništa osim jednog komada tkanine koji je dijelio sa svojom suprugomoblačeći ga naizmjenično radi namaza. Tada Poslanik, a.s., posla Bilala, r.a., da ode kući njegove kćerke Fatime, r.a., i da je upita ima li ona kakvog viška platna pa da to odnese Ebu Bekru kako bi on došao u džamiju. Sve što je Fatima imala bilo je jedno platno od kozje dlake. Kada je Ebu Bekr omotao to oko svog struka bilo je prekratko, pa je prišio nekoliko palminih listova na to kako bi se pokrio i onda je krenuo u džamiju.

Prije nego što je on stigao, Džebrail je došao Poslaniku, a.s., obučen isto kao Ebu Bekr. Poslanik, a.s., reče Džebrailu da ga nikad nije vidio obučenog na tako čudan način, a Džebrail mu odgovori da su toga dana svi meleki na nebesima bili tako obučeni u čast Ebu Bekra, odanog, darežljivog i vjernog. A zatim mu reče da Uzvišeni Allah šalje svoje blagoslove i selame Ebu Bekru sa porukom Poslaniku, a.s.: 'Reci Ebu Bekru da je Gospodar njegov zadovoljan njime, ako je on zadovoljan svojim Gospodarom.' Kada je Ebu Bekr došao pred Poslanika, a.s., i čuo dobre vijesti, poskočio je, zahvalio se Dragom Allahu i rekao: 'Uistinu sam zadovoljan svojim Gospodarom.' I od silne sreće okrenuo se tri puta oko sebe.''

Braćo moja! Poruka današnje hutbe je vrlo jasna i ona je sadržana u sljedećem ajetu: ''Neka ne misle oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja Svoga daje da je to dobro za njih; ne, to je loše za njih. Na Sudnjem danu će im ono čime su škrtarili biti obješeno o vrat. A Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.'' (Ali Imran, 180.)

 

Allahu moj, Gospodaru naš, proživi nas u skupini Svojih dobrih robova. Amin.

Darezljivost.doc
Microsoft Word Dokument 35.5 KB