KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Freitag, 12.09.14 / 14. Jhg.18. Dhul-Q'ada 1435

BRAČNE SMETNJE


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide i sve dobre i iskrene Allahove robove.

Braćo moja u Islamu! U ovom vremenu poremećenih vrijednosti, kada se zbog mentalnih poremećaja sve češće sklapaju istospolni brakovi ili se iz raznih interesa ili straha od obaveza sve češće živi vanbračnim životom, govoriti o smetnjama za sklapanje ''normalnog'' braka nekome možda zvuči apsurdno. Međutim, te smetnje ipak postoje i mi o njima moramo govoriti. Naročito iz razloga što mnogi od nas ne znaju za te smetnje i ne vode računa o njima kada žele da sklope brak.

Jedna od smetnji za sklapanje braka jesu rodbinske veze.

Uzvišeni Allah je rekao: ''Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših (tetke), i sestre matera vaših (tetke), i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile (minimum pet puta u dobi do vaše dvije godine), i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših (punice), i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose – ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh – i žene vaših rođenih sinova (snahe), i da sastavite (oženite istovremeno) dvije sestre – što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je.'' (En-Nisa', 23.)

U drugom ajetu Uzvišeni Allah produžuje spisak rodbine sa kojom je zabranjeno sklapati brak, navodeći pri tome da je brak sa tom rodbinom dozvoljen samo Poslaniku, a.s.

''O Vjerovjesniče, Mi smo ti dopustili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove, i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri daidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile, i ženu-vjernicu koja sebe pokloni Vjerovjesniku, ako se Vjerovjesnik hoće njome oženiti, i to samo tebi, a ne ostalim vjernicima.'' (El-Ahzab, 50.)

Braćo moja! Kada pogledamo navedene spiskove rodbine, zapazit ćemo da neki muslimani iz raznih interesa sklapaju ovu vrstu zabranjenog braka. Neki od njih se ''vade'' na slučaj da je Poslanik, a.s., dozvolio svojoj kćeri Fatimi da se uda za amidžića Aliju.

Međutim, kao što smo vidjeli u drugom ajetu, Poslanik, a.s., i njegova porodica (Ehli Bejt) su imali poseban status kod Allaha, dž.š., i njima su neke zabranjene stvari bile dozvoljene. Fatima i Alija su bili dio Ehli Bejta i zato se njihov rodbinski brak ne može uzeti kao pravilo.

Sljedeća bračna smetnja je vezana za ono u čemu neki ljudi, a naročito omladina, uživaju i što nazivaju slobodnim ili predbračnim intimnim odnosima. Te odnose, koji uništavaju sreću i budućnost, Islam naziva pravim imenom – BLUD i u vezi s njim izriče zabranu.

Uzvišeni Allah poručuje: ''Bludnik se treba ženiti samo bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica treba biti poželjna samo bludniku ili mnogobošcu. Oni su zabranjeni vjernicima.'' (En-Nur, 3.)

Sljedeća zabrana, koja je posebno zanimljiva ovdje na mješovitom Zapadu, vezana je za sklapanje braka sa mnogobošcima (onima koji čine širk), kao što su, na primjer, kršćani koji vjeruju u trojstvo, židovi koji obožavaju Uzejra, hindusi, budisti i njima slični.

Uzvišeni Allah je rekao: ''Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja-vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao.'' (El-Bekare, 221.)

U vezi sa ovom jeste i zabrana udaje muslimanke za nemuslimana, pri čemu se dopušta muslimanu da oženi sljedbenicu knjige (kršćanku ili židovku), naravno, pod uslovom da one vjeruju u samo Jednog Boga – Allaha, dž.š., i da su čestite (da nisu bludnice).

O tome Uzvišeni Allah veli: ''I čestite vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im vjenčane darove njihove dadete sa namjerom da se njima oženite, a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate.'' (El-Maide, 5.)

Možda se neko pita: ''Gdje se ovdje spominje zabrana udaje muslimanke za nemuslimana?'' Prema Kijasu (analogiji), četvrtom izvoru šerijatskog prava, upravo izostanak navođenja te zabrane ukazuje da zabrana postoji, jer Uzvišeni Allah uvijek precizira zabranu ili dozvolu. S druge strane, tu zabranu potvrđuju i praksa ashaba (to jest, Sunnet) i saglasnost uleme (Idžma'), kao drugi i treći izvor šerijatskog prava.

Pored navedenih, navest ćemo još jednu privremenu zabranu, koja je kod nas vrlo rijetka, a to je zabrana da se ponovo sklopi brak između dvije osobe, koje su se rastavile trećim (neopozivim) razvodom.

Dragi Allah u vezi s tim poručuje: ''A ako je opet (tj. treći put) pusti, onda mu se ne može vratiti dok se za drugoga muža ne uda. Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugome vrate, ako misle da će Allahove propise izvršavati.'' (El-Bekare, 230.)

Braćo moja! Kršenje Allahovih, dž.š., zabrana, među kojima su i ove današnje, ubraja se u velike grijehe, koji čovjeku donose mnoge i društvene, a i duševne probleme i na ovome, a i na budućem svijetu. Zato, povedimo računa o njima! Pogotovo, neka o njima povede računa naša omladina!

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nas sačuva od velikih grijeha. Amin.

Bracne smetnje.doc
Microsoft Word Dokument 38.0 KB