KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

23. rebiu-l-evvel 1435.H. / 24. januar 2014.g.

 

AŠK

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Danas ćemo, akobogda, vrlo kratko govoriti o nečemu najvrjednijem i najljepšem što postoji, o onome što daje smisao postojanju Univerzuma i svih ostalih bića, o onome što spaja ljudska srca, o onome što ulema naziva desetim ogrankom imana, a to je ljubav prema Dragom Allahu – AŠK!

Šta je to ašk? Je li to bilo kakav izliv emocija, koji mi vrlo često činimo jedni prema drugima? Ne! To je čista i bezinteresna, odnosno, iskrena ljubav čovjeka prema svome Gospodaru. Tu ljubav je ponajbolje opisao Ali ibn el-Muveffak, kada je rekao: ''Moj Allahu, ako znaš da Ti robujem iz straha od Tvoje Vatre, onda me kazni njome! Ako znaš da Ti robujem iz želje i čežnje za Tvojim Džennetom, onda mi ga zabrani! A ako znaš da Ti robujem samo iz ljubavi i čežnje za Tvojim plemenitim licem, onda mi dozvoli da Ga samo jednom vidim, pa onda radi sa mnom šta god hoćeš.''

Braćo draga! Kada čovjek dostigne ovaj stepen ljubavi prema svom Milom Gospodaru, onda može reći da je postao AŠIK i tada sa sigurnošću može reći da je i njegova ljubav prema roditeljima, bračnom drugu, djeci, bratu, sestri, prijatelju i svim drugim ljudima – ISKRENA.

Kako se postiže ta ljubav? Sigurno ne samo riječima! Da li je dovoljan znak tvoje ljubavi prema supruzi, ako joj samo kažeš: ''Volim te!''?! Ne, ona očekuje tvoju pažnju, kao što i ti očekuješ njenu. Ona očekuje tvoj blagi osmijeh, topli zagrljaj, lijepu riječ, podršku u životu, pa i poneku ružu, sitni poklon i slično. Dakle, potrebna su djela. Nije toliko bitno koliko ima tih djela. Bitno je da ih ima i da su ona iskrena.

Došao je jednom prilikom jedan beduin i upitao Poslanika, a.s.: ''Kada će Sudnji dan?'' Poslanik ga upita: ''A šta si pripremio za njega?'' Beduin reče: ''Nemam puno djela, ali volim Allaha i Njegovog Poslanika.'' Poslanik mu reče: ''Ti ćeš biti sa onima koje voliš.'' (Muslim)

Dakle, nemoj biti kao onaj koji kaže: ''Ja imam čistu dušu. Nikome nažao ne činim. Samo, eto, ne klanjam i ne postim.'' Ne budi kao taj koji samo Allahu nažao čini! Nego kaži i pokaži da voliš svoga Gospodara! S tim u vezi poslušaj savjet, koji ti On daje u jednom Hadisi-Kudsiju: ''Ko se neprijateljski ponaša prema Mome evliji, Ja ću mu najaviti rat. Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, onda Ja budem njegov sluh, kojim on sluša, njegov vid, kojim on gleda, njegove ruke, kojima on radi, njegove noge kojima on putuje. Ako šta zatraži, to mu dadnem, a ako zatraži Moju zaštitu, Ja ga odmah zaštitim." (Buhari)

Ponajbolji komentar ovog Hadisi-Kudsija dao je Ebu Jezid el-Bistami, koga su jednom prilikom upitali koje su to odlike onoga koji voli Allaha i odlike onoga koga Allah voli, pa je on rekao: ''Ko voli Allaha, on je zaokupljen ibadetom Njemu, čineći sedždi i ruku'u. Pa kad to više ne bude u stanju, osvježi se spominjanjem Allaha jezikom i zahvalom. Pa kad ni to više ne bude u stanju, osvježi se spominjanjem Allaha svojim srcem i biva obuzet razmišljanjem. A koga Allah voli, On mu podari darežljivost poput mora, nježnost poput Sunca i poniznost poput Zemlje.''

Braćo moja! Na osnovu do sad rečenog, želim vas upozoriti na činjenicu da ima ljudi koji lažu da vole Dragog Allaha. Kako ćemo ih prepoznati? Iako oni obavljaju ibadete i tvrde da vole Dragog Allaha, oni ipak nisu darežljivi, nisu nježni i ponizni, i oni ne vole ljude. Odnosno, oni vole samo sebea to je vrlo opasno. S tim u vezi se prenosi da su se ashabi požalili Poslaniku, a.s., na jednu ženu koja redovno obavlja sve ibadete, ali svojim jezikom bihuzuri svoje komšije. Poslanik, a.s., je rekao: ''Kod nje nema nikakvog dobra. Ona će biti stanovnica u Vatri.'' (Buhari)

Dakle, najbolji znak da čovjek voli Allaha, dž.š., jeste lijepo ponašanje (ahlak), to jest, lijep odnos prema svim živim bićima, koje je Dragi Allah stvorio. Poslanik, a.s., je imao najljepše ponašanje (El-Kalem, 4.), pa zato onaj koji želi da bude ašik, onda treba da oponaša najvećeg ašika – Muhammeda, a.s., odnosno, treba da posluša naredbu svog Voljenog, koji kaže: ''Reci (Muhammede): 'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!' – A Allah prašta i samilostan je.'' (Ali Imran, 31.)

Braćo moja u Dini Islamu! Da bismo slijedili i oponašali Muhammeda, a.s., onda treba prvo da ga upoznamo, a da bismo ga upoznali, onda treba da čitamo hadiske zbirke i da primjenjujemo u životu ono što pročitamo. Neka nam ovi dani Rebiu-l-evvela, kada se sjećamo rođenja Muhammeda, a.s., budu podsticaj da počnemo sa čitanjem i primjenom hadisa!

I na kraju da sumiramo ovu današnju hutbu o ašku. Dobro obratite pažnju! Cijela hutba može stati u samo jednu rečenicu, koju je izgovorio Zun-Nun el-Misri, kada su ga upitali u čemu se ogleda ljubav prema Allahu, dž.š. On je rekao: ''Ljubav prema Allahu se ogleda u tome da voliš ono što Allah voli i prezireš ono što Allah prezire, da činiš dobro radi Allaha, da odbaciš sve što te odvraća od Allaha, da se radi Allaha ničijeg prijekora ne bojiš, da budeš blag prema vjernicima, a oštar prema nevjernicima i da u vjeri slijediš sunnet Allahovog Poslanika, a.s.''

Neka nam ova rečenica bude vodič kroz život!

 

Molim Dragog Allaha da nas učini od onih koji Njega vole i koje On voli. Amin.

Ljubav prema Dragom Allahu.doc
Microsoft Word Dokument 41.0 KB