KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

Freitag, 10.10.14 / 14. Jhg. 16. Dhul-Hijjah 1435

 

ŠIRK – NAJGORI GRIJEH


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Muaz b. Džebel, r.a., prenosi: ''Jahao sam na magarcu iza Poslanika, a.s., i on mi reče: 'Da li znaš šta je Allahovo pravo (hakk) kod Njegovih robova, a šta je pravo Allahovih robova kod Allaha?' Rekao sam: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.' A on reče: 'Allahovo pravo kod Njegovih robova jeste da Mu oni ibadete i da Mu ne čine širk, a pravo Allahovih robova kod Allaha jeste da On ne kazni onoga ko Mu ne čini širk.' '' (Muttefekun alejhi)

Braćo moja u Islamu! Danas ćemo, akobogda, govoriti o najvećem i najgorem grijehu, koga Uzvišeni Allah neće oprostiti bez tevbe (pokajanja) i za koga On u Kur'anu kaže: ''Zaista je širk velika nepravda." (Lukman, 13.)

Šta je to širk? Širk je smatranje da neko ili nešto ima istu moć kao Uzvišeni Allah. To predstavlja iznošenje velike laži na Gospodara svih svjetova i povlači za sobom žestoke sankcije.

Postoje dvije vrste širka. Veliki i mali širk.

Veliki širk podrazumijeva da čovjek svjesno i očito pripisuje Uzvišenom Allahu druga. Navest ćemo sada nekoliko njegovih oblika.

Jedan od njih jeste davanje prednosti nečemu u odnosu na Allaha, dž.š. Na primjer, davati prednost svome mišljenju u odnosu na Allahov govor. Pa tako ima ljudi koji, bez obzira na što Kur'an zabranjuje korištenje kamate, ipak je koriste i to pravdaju riječima: ''Ma pusti ti Kur'an! Ja mislim da je kamata samo oblik trgovine.'' Ovdje se radi o obožavanju sebe, to jest, svog nefsa.

Sljedeći oblik širka jeste klasično nevjerstvo, to jest, primitivno obožavanje kipova i drugih božanstava, ljudskih ili životinjskih. A tu se ubraja i kršćansko vjerovanje u sveto trojstvo.

Zatim, tu je i moderno nevjerstvo, to jest, obožavanje novca, žene, djece, titule, radnog mjesta, pjevača itd. Tu želim posebno skrenuti pažnju na jednu čestu pojavu u našem džematu, a to je nekontrolisano korištenje riječi ''Ja obožavam.'' (Obožavam neku vrstu hrane, svoju ženu, djecu, muziku ili pjevača i tome slično). Dakle, samo se Uzvišeni Allah može obožavati.

Zatim, jedan od vrlo prisutnih oblika širka, a koji se rađa iz zavisti, jeste sihr. On predstavlja čovjekovo petljanje u Božije određenje (Kader). To podrazumijeva da čovjek čini određena odvratna djela, koja služe kao znak obožavanja prokletog šejtana, za što onda on u zamjenu dobiva šejtanove usluge, s ciljem nanošenja štete vjeri i ljudima.

I svakako, vrlo ubitačan oblik širka jeste obraćanje Allahu, dž.š., preko posrednika, odnosno, kult mrtvaca. To podrazumijeva da čovjek ode na turbe i onda zatraži od nekog mrtvaca da u njegovo ime prouči dovu Uzvišenom Allahu.

Druga, ništa manje opasna vrsta, jeste mali ili skriveni širk. On podrazumijeva da čovjek čini dobra djela, ali ih svjesno čini u nečije drugo ime, a ne u ime Uzvišenog Allaha.

To je ono kada čovjek dolazi u džamiju, bori se na Allahovom putu ili dijeli sadaku samo zato da bi ga drugi vidjeli; uči lijepo Kur'an samo zato da bi mu drugi rekli kako ima lijep glas; pomaže drugima ili radi za džemat, ali samo zato da bi ga drugi pohvalili i tome slično. To su djela u kojima nema iskrenosti, koja su zasnovana na pogrešnom nijetu i koja će, kao takva, sigurno propasti.

U vezi s tim je Poslanik, a.s., jednom prilikom rekao ashabima: ''Najviše čega se za vas bojim jeste mali širk.'' Ashabi ga upitaše: ''A šta je to mali širk, Allahov Poslaniče?'' On odgovori: ''Licemjerstvo (pretvaranje), jer Allah će na Sudnjem danu, kada bude nagrađivao Svoje robove, reći licemjerima, onima koji su se pretvarali: 'Idite kod onih radi kojih ste se na Dunjaluku prikazivali u svojim djelima i vidite hoće li vas oni nagraditi?' '' (Ahmed)

U drugom hadisu Poslanik, a.s., je rekao:

''Postoji širk koji je skriveniji od mravljeg hoda po kamenu u tamnoj noći. Najniži stepen tog širka jeste da ti bude draga neka sitna nepravda, a da ti bude mrska neka sitna pravda. Čini li vjeru išta drugo do li ljubav prema onome što je dobro i mržnja prema onome što je loše?''

Braćo moja! Kazna za širk ne može biti gora. Uzvišeni Allah je rekao:

''Ko Allahu čini širk, Allah će mu zabraniti ulazak u Džennet i boravište njegovo će Džehennem biti. A nasilnicima niko neće pomoći.'' (El-Ma'ida, 72.)

Zato, braćo draga, čuvajmo se širkaKako ćemo to učiniti?

Vrlo jednostavno! Moramo poraditi na svojoj svijesti o Allahu, dž.š., odnosno, moramo poraditi na svom imanu. U tome će nam, akobogda, pomoći i jedna dova.

Poslanik, a.s., veli: ''(...) Ujutro i navečer izgovarajte: 'Allahumme inni e'uzu bike min en ušrike bike šej'en ve ene e'alemu ve estagfiruke lima la e'alemu.' ''(Allahu moj, molim Te da me zaštitiš od toga da Ti svjesno činim širk, i molim Te da mi oprostiš ono što učinim iz neznanja.) (Ahmed)

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nas sačuva od širka. Amin.

Najveci grijeh.doc
Microsoft Word Dokument 45.5 KB