KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

29.11.2019. / 02. rebiu-l-ahir 1441.

 

ZEMLJOTRES JE I MILOST I KAZNA

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah u Časnom Kur'anu poručuje: ''A zar su sigurni oni koji ružne podmuklosti snuju da ih Allah neće u zemlju utjerati ili da im neće, odakle ne mogu ni pomisliti, kazna doći, ili da ih neće na putovanjima njihovim kazniti – oni neće umaći! Ili da ih neće malo po malo kažnjavati? Ali, Gospodar vaš je doista blag i milostiv.'' (En-Nahl, 45-47.).

Braćo moja u Dini Islamu! 99. sura u Kur'anu nosi naziv Ez-Zilzal (Veliki zemljotres). Dobila je naziv po velikom događaju, koji će se desiti, a to je veliki potres koji će pogoditi Zemlju i tako najaviti početak Smaka svijeta. Koliko je velik taj zemljotres i koliko će strašan biti, govori nam sura El-Hadždž na samom početku:

''O ljudi, bojte se Gospodara svoga! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kada ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.''

Braćo moja! Nema dana a da Zemlju ne pogađaju potresi, manji ili veći, samo što mi većinu njih ne osjetimo ili za njih uopće i ne čujemo. S te strane bismo možda i mogli reći da možemo mirno da spavamo jer se većina zemljotresa, za koje čujemo, uglavnom dešavaju daleko od nas. Međutim, s druge strane, ono što bi trebalo da nas zabrine i probudi jeste činjenica da se broj zemljotresa povećao, što je Poslanik, s.a.v.s., najavio kao predznak dolaska Smaka svijeta. Ovosedmični zemljotres koji je potresao Albaniju, koji je srušio veliki broj zgrada i usmrtio veliki broj građana, nije bio samo jedan potres, već preko 300 potresa.

Znanstveno rečeno, zemljotresi su tektonska pomjeranja tla, koja se dešavaju onda kada afrička ploča prijeđe svoju granicu i podvuče se pod podzemni euroazijski masiv. Međutim, istinski ili vjerski rečeno, zemljotresi su posljedice ljudskih grijeha te Allahove riječi ''Budi!'', kojom on želi da malo prodrma i probudi Svoje robove griješnike.

Da budemo načisto, ni jedan čovjek, ma koliko ibadet činio, nije bezgriješan, ali su najbolji griješnici oni koji se kaju. A da je zemljotres posljedica naših grijeha, dovoljno govori činjenica da je u vrijeme hilafeta hzr. Omera, r.a., zemljotres potrefio Medinu, u kojoj su živjeli ashabi, najbolja generacija ljudi. Hzr. Omer im je tada rekao: "Ovo je zbog grijeha koje ste počinili. I ako se Medina još samo jednom potrese, ja u njoj više neću živjeti.''

Prema tome, ma koliko neko od nas sebi umislio da je dobar i blizak Dragom Allahu, nikada ne može biti siguran da danas ili sutra neće doživjeti zemljotres. Stara poznata narodna izreka kaže: ''Uz suho i sirovo gori.'' Zato je naša majka hzr. Aiša, r.a., za zemljotres rekla da je on "pouka i milost vjernicima, a kazna i Allahova srdžba nevjernicima."

Dakle, koliko god mi željeli da griješimo, isto toliko naš Gospodar želi da nam se smiluje i grijehe nam oprosti. Naš Poslanik, s.a.v.s., je rekao da nema noći a da more ne traži od Allaha da potopi ljude i meleki to požuruju, ali im Allah, dž.š., odgovara: "Moje robove prepustite Meni!" Tj. neka ih, ne bi li se pokajali i vratili na Pravi put.

Nekada je čovjeku potrebna samo jedna riječ ili gesta, pa da pogriješi. A isto tako, nekada mu je potrebna samo jedna riječ ili gesta pa da prihvati vjeru ili da se vrati na Pravi put. Prisjetimo se Ibrahima, a.s., koji je jedanput ugostio čovjeka koji nije bio vjernik. Kad su sjeli da jedu, Ibrahim je proučio bismillu, a gost nije, pa mu je Ibrahim, a.s., uskratio gostoprimstvo, jer se gost izjasnio kao nevjernik. Nakon što je čovjek otišao, Allah je objavio Ibrahimu, a.s.: "Ibrahime, ti si ga prvi put sreo i odmah si mu uskratio jelo zato što je nevjernik, a Ja ga hranim šezdeset godina iako mi je nepokoran." Tada je Ibrahim, a.s., požurio i stigao onog čovjeka, te ga vratio u kuću i nahranio. Kada ga je čovjek upitao šta se desilo i zašto je tako postupio, Ibrahim, a.s., mu je prenio šta mu je Uzvišeni Allah objavio. Tada je čovjek prihvatio Islam.

Braćo moja! Mi smo uspjeli napraviti kompjuter, auto, robota i mnoge druge stvari, čak smo uspjeli i u svemir otići i po Mjesecu gaziti, ali nismo uspjeli napraviti izum kojim ćemo zemljotres zaustaviti ili spriječiti. Prema tome, mi smo ljudi slabašna bića ili kako to kaže hzr. Alija, r.a.: "Jadni čovjek, mušica mu zadaje problem i bol, obični kašalj ga zamalo udavi i ubije, a od vlastitog znoja se usmrdi." Zato se vratimo Gospodaru svome dok još imamo vremena! On nas čeka.

 

Molim Dragog Allaha da nam se smiluje i da nas ne iskušava onim što ne možemo podnijeti. Amin.

Zemljotres.doc
Microsoft Word Dokument 39.0 KB