KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

    

 

10. džumade-l-uhra 1440.H. /15. februar 2019.g.

 

GAUDEAMUS! (RADUJMO SE!)

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom poručuje: ''Zar ljudi misle da će biti ostavljeni na miru ako kažu: 'Mi vjerujemo.' i da neće iskušani biti? Mi smo iskušavali i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu." (El-Ankebut, 2-3.)

Braćo moja u Dini Islamu! Svako vrijeme nosi svoje breme. Donosi sa sobom svoja iskušenja, kroz koja ljudi, htjeli to oni ili ne, moraju proći. Sve generacije prije nas, počevši od Adema, a.s., i njegovog izlaska iz Dženneta, su prolazile kroz iskušenja. Tragove tih iskušenja, koja nisu bila nimalo lahka, mi danas nalazimo u Kur'anu, ali i u ruševinama starih gradova. Ona su primjer nama, jer i mi, nadajući se Džennetu, prolazimo kroz ta ista ili slična iskušenja.

Uzvišeni Allah o tome veli: ''Zar mislite da ćete ući u Džennet, a da ne iskusite ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli: 'Kad će već jednom Allahova pomoć!?' Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!'' (El-Bekare, 214.)

Braćo moja! Naš Gospodar nas iskušava i u dobru i u zlu, iako mi računamo da smo u iskušenju samo onda kada nas zadesi zlo. A svako iskušenje, bilo ono malo ili veliko, za nas je teško. I svako iskušenje, bilo ono kratko ili dugo, nas čini jačim. Svako iskušenje, ma koliko nam se učinilo da smo u njemu izgubili, nama donosi Allahovu milost i Njegove brojne blagodati.

O tome Uzvišeni Allah kaže: ''Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imetke, živote i ljetine, a ti obraduj strpljive. One koji, kada ih zadesi kakva nevolja, samo kažu: 'Mi smo Allahovi i mi se Njemu vraćamo.' Njih čekaju Allahove blagodati i milost. I oni su na Pravome putu.'' (El-Bekare, 155-157.)

Zato, braćo moja! Kada nas Uzvišeni Allah iskuša, nemojmo reći: ''Šta sam ja Bogu kriv? Što mi ovo dade? Što me ovo zadesi?'' Već recimo: ''Mi smo Allahovi i mi se Njemu vraćamo.'' I zahvalimo se Svome Gospodaru što nas se sjetio i što nam želi dobro, malo stisnimo zube, ponekad i knedlu progutajmo, i izdržimo dok ne stignu Allahova milost, olakšanje i nagrada. A oni će sigurno doći, jer je to Allahov zakon, a Allahov zakon niko ne može promijeniti.

I zato se radujmo, jer kako kaže naš Pejgamber, s.a.v.s.: ''Veličina nagrade je srazmjerna veličini iskušenja.'' (Tirmizi, hadis hasen) Dakle, što je veće iskušenje, veća je i nagrada.

Radujmo se, jer je Uzvišeni Allah Zaštitnik vjernika i On vjernike nikada neće kazniti. On samo nevjernike kažnjava, a vjernike iskušava kako bi ih nagradio, kako bi im grijehe oprostio i kako bi ih na visoke položaje u Džennetu postavio.

Radujmo se, jer kroz težinu iskušenja mi možemo da ispitamo jačinu svog imana.

S tim u vezi se prenosi da su Poslanika, a.s., upitali: ''Koji su ljudi na najvećem iskušenju?'' A on odgovori: ''Poslanici, zatim oni slični njima, zatim oni slični njima. Čovjek će biti iskušavan prema stepenu svog imana, pa čiji iman bude slab – bit će iskušavan prema jačini imana, a čiji iman bude čvrst – bit će iskušavan prema čvrstoći imana. Čovjeka će pogađati razne nevolje sve dok ne bude hodao po zemlji čist od grijeha.'' (Tirmizi, hadis sahih)

Braćo moja! Osim kao pojedinci, mi bivamo iskušavani i kao zajednica – kao porodica, kao familija, kao džemat, kao narod, kao vjerska zajednica i kao ummet.

Ovaj nedavni ispad, koji je Ministarstvo obrazovanja Austrije napravilo u vezi sa nazivom naše vjere u školskim svjedočanstvima (Zeugnis), je samo jedno u nizu iskušenja kroz koja mi, kao članovi Islamske zajednice Austrije, prolazimo. Kao što vam je poznato, Ministarstvo je naredilo upravama škola da u svjedočanstvima, umjesto Islam, napišu IGGÖ (Islamska zajednica Austrije), čime našu vjeru svode na vjersku zajednicu, odnosno, pokušavaju od naše vjere da naprave sektu. To je nedopustivo i s toga pozivam sve roditelje, čija su djeca dobila svjedočanstva u kojima umjesto ''Islam'' piše ''IGGÖ'', da naredne sedmice školskim upravama podnesu žalbu i da zatraže nova svjedočanstva u kojima će pisati ''Islam''. Islamska zajednica Austrije trenutno ispituje okolnosti, i u slučaju da se ne izdaju nova svjedočanstva sa ispravkom, posegnut će za tužbom protiv države Austrije zbog uvrede časti i nepravde, koja je nanesena muslimanima.

 

Na kraju, Dragom Allahu se zahvaljujemo na svim iskušenjima! Samo Njemu robujemo i samo Njega molimo da uvijek bude uz nas, a nikad protiv nas. Amin.

Iskusenje.doc
Microsoft Word Dokument 45.5 KB