KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

27.09.2019. / 28. muharrem 1441.

 

IMAMO LI IZBORA?

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom poručuje: ''On čini ono što On hoće.'' (El-Burudž, 16.) I poručuje: ''Vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće.'' (El-Insan, 30.)

Braćo moja u Dini Islamu! Kada čitamo prijevod ova dva ajeta, ne možemo a da ne priznamo apsolutnu Allahovu volju i da se pri tome ne zapitamo – kakva je naša volja? S druge strane, kada čujemo neke ljude kako govore: ''Šta ćeš, tako je?! Ne može se protiv sudbine.'' (A sudbina mu da oženi tu i tu ženu, da završi tu i tu školu, da radi u toj i toj firmi, da živi u toj i toj zemlji...), ne možemo a da se ne zapitamo – šta je to, ustvari, sudbina? I da li mi, uopće, imamo pravo na slobodan izbor? Smatram da su ovo vrlo važna pitanja za naš život i da za njih treba da imamo ispravne odgovore.

Allahova volja je apsolutna i o tome nema nikakve rasprave. Međutim, kakva je naša volja, ako ćemo mi htjeti samo ono što Allah hoće? Naša volja je slobodna, ali ograničena. Kad ne bi bilo tako, onda naše postojanje i djelovanje na Dunjaluku, naše proživljenje i polaganje računa na Sudnjem danu, te naša nagrada ili kazna, uopće ne ni imale ni svrhe ni smisla. Vi ste danas imali slobodnu volju da dođete u džamiju na džumu. Mogli ste rahat da ne dođete. To je vaša volja. Imali ste pravo da odete ili ne odete na posao, u trgovinu, na doručak, na kahvu... Isto tako, imali ste pravo da popijete alkohol, da odete u kockarnicu, da ubijete čovjeka, da učinite blud... ili da to ne učinite. Sve ovo nabrojano nije uvjetovano Allahovom željom, nego vašom. Nije Allah kriv ako ti učiniš grijeh. Međutim, ti ne možeš ništa uraditi dok ti Allah ne dadne snagu za to i dok u prirodi ne stvori zakon koji će ti omogućiti da nešto učiniš, pa bilo to dobro ili zlo. Prema tome, pravilo glasi: Sve se stvari dešavaju u skladu sa Allahovom voljom, ali ne i sa Allahovim zadovoljstvom. Dakle, Allah nije zadovoljan ako ti učiniš grijeh, ali ti je ipak dao mogućnost da ga učiniš. Pa ako ga učiniš, onda ćeš za njega i odgovarati. Možeš kako hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš!

U dubokoj vezi sa tim jeste i pitanje naše sudbine i slobode našeg izbora. Naime, slušajući hadise o tome kako je Uzvišeni Allah već unaprijed odredio šta će se desiti, kako je u Matičnoj knjizi Levhi Mahfuzu zapisano sve šta se desilo i šta će se desiti, te kako je Pero podignuto a tinta se osušila, pred nama se, normalno, stvara slika o tome kako mi živimo samo zato da bismo ispunili Božiji plan i da je svaki naš potez u životu prožet sudbinom. Međutim, šta je sudbina? Sudbina je ono na što ne možemo uticati i što ne možemo promijeniti. Time je, ustvari, ona vrlo vezana za naš slobodni izbor. Toliko vezana da je nekada vrlo teško razlučiti šta je, ustvari, naša sudbina a šta naš slobodni izbor. Nije naša sudbina da oženimo tu i tu ženu, da završimo tu i tu školu, da radimo u toj i toj firmi, da živimo u toj i toj zemlji... To je naš slobodni izbor.

Naša sudbina jeste da se rodimo u toj i toj porodici, da nam se rodi muško ili žensko dijete ili da uopće nemamo djece, da doživimo ili izbjegnemo udes ili smrt, da živimo onoliko koliko nam Allah odredi, da planiramo sebi veliku nafaku a da dobijemo samo onoliko koliko Allah hoće...

Poenta u svemu tome jeste da Uzvišeni Allah sve zna i da je u skladu sa Svojim znanjem zapisao šta će se sve desiti. Unaprijed je znao kako ćemo mi u određenim situacijama reagovati, pa nam je u skladu sa tim i sudbinu odredio. Međutim, mi moramo dobro znati da ''Allah briše ono šta hoće a i potvrđuje, i kod Njega je Matična knjiga.'' (Er-Ra'd, 39.), te da, kada je u pitanju naš angažman, našu sudbinu može promijeniti jedino dova.

S tim u vezi, preporučuju nam se tri stvari:

  • klanjanje dviju nafila – Istihara i Hadže-namaz. Istihara-namaz se klanja onda kada u životu imamo više izbora za neki važan korak, a mi se ne možemo odlučiti, jer ne znamo šta je za nas najbolje. A Hadže-namaz se klanja onda kada smo sigurni u neki izbor, pa onda želimo da nam Dragi Allah u tome pomogne i dadne nam bereket.

  • da se u izboru naših djela držimo triju pravila, a to su: Nemoj činiti ona djela prije kojih ne možeš proučiti bismillu!; Prije nego li učiniš neko djelo, dobro razmisli da li bi ga Poslanik, s.a.v.s., učinio!; Šta god radio, nastoj da time stekneš Allahovo zadovoljstvo!

  • da poslušamo savjet našeg Gospodara: ''A kada se odlučiš, onda se na Allaha osloni! Allah voli one koji se na Njega oslanjaju.'' (Ali Imran, 159.)

Braćo moja! Pred nama su izbori u Austriji, u kojima, dakako, imamo izbora. A s obzirom na to da se pojedine stranke sa mržnjom i neprijateljstvom odnose prema Islamu, želim sve vas, koji imate državljanstvo i pravo glasa, da podsjetim da vam je FARZ da izađete na izbore i da glasate protiv onih koji se sa Islamom ismijavaju i koji Islamu i muslimanima žele zlo!

 

Molim Dragog Allaha da pomogne onima koji pomažu Islam i muslimane; da ponizi one koji ponižavaju Islam i muslimane; i da pomogne Islam i muslimane i na kopnu i na moru i u zraku. Amin. 

Slobodna volja.doc
Microsoft Word Dokument 52.0 KB