KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

19. ramazan 1440.H. / 24.05.2019. god.

 

UGOVOR NA HUDEJBIJI

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Sutra je, akobogda, 20. dan mubarek-mjeseca ramazana, poznat kao Dan osvojenja Mekke. Na taj dan je 630. godine završena Hidžra, pri čemu je, bez borbe, Mekka oslobođena od kufra, Ka'ba očišćena od kipova, a muhadžiri se vratili u okrilje svojih domova. Tim povodom danas želim da se prisjetimo jednog drugog događaja, koji je stvorio preduslove da se za sva vremena Mekka oslobodi od nevjerničke uprave i Ka'ba vrati svojoj prvoj namjeri – da bude Božija kuća, koju će posjećivati isključivo sljedbenici Tevhida (vjere u Jednog i Jedinog Boga). Taj događaj, koji se desio šeste godine po Hidžri, nosi naziv ''Ugovor na Hudejbiji''.

Naime, te godine je Poslanik, s.a.v.s., sanjao kako zajedno sa ashabima, ošišanih i obrijanih glava, sigurni i bez straha ulaze u Harem Ka'be. To je bio signal Poslaniku, s.a.v.s., da počne sa pripremama za svoj prvi hadž i svoju prvu posjetu Mekki, nakon što je iz nje protjeran. Pozvao je ashabe da se pripreme za put i njih se 1400 odazvalo. Krenuli su sretni i ushićeni, vodeći sa sobom 700 kamila planiranih za putovanje i za kurbane. Kada su bili već nadomak Mekke, mušrici, koji su čuli za njihov dolazak, pred njih su poslali konjicu, kako bi ih zaustavili i informisali da ih pred ulazom u Mekku čekaju Mekkelije, spremne da ih spriječe da uđu u Harem.

Kada je Poslanik, s.a.v.s., to čuo, odlučio je da promjeni smjer kretanja, kako bi u Mekku ušao sa druge strane. Međutim, u blizini malog mjesta Hudejbija, Poslanikova deva je kleknula. To je bio znak Poslaniku, s.a.v.s., da dalje ne smije ići i da mora pristati na dogovor sa mušricima, bez obzira na njegov sadržaj. U tu svrhu je poslao Osmana, r.a., u Mekku sa pismom upućenom Ebu Sufjanu i glavešinama, u kome traži slobodan ulazak u Mekku radi posjete Ka'bi. Kada je Osman, r.a., predao pismo, Ebu Sufjan mu je rekao da sačeka njihov odgovor u Haremu i da slobodno smije tavafiti oko Ka'be. Osman, r.a., je to glatko odbio, jer nije htio da tavafi prije nego što to Poslanik, s.a.v.s., učini.

Glavešine Mekke nisu mogle vjerovati kada su pročitale pismo. Bile su sigurne da se radi o pokušaju prevare i da je pravi cilj Muhammeda, s.a.v.s., i ashaba bio da osvoje Mekku. Zato su u nekoliko navrata slale svoje predstavnike da razgovaraju sa Poslanikom, s.a.v.s., a u isto vrijeme proširile informaciju da je Osman, r.a., ubijen. Kada je ta informacija stigla do Poslanika, s.a.v.s., i ashaba, izazvala je veliki bijes kod njih, nakon čega je Poslanik, s.a.v.s., pozvao ashabe da mu se zakunu da će zajedno sa njim krenuti na Mekku kako bi osvetili Osmana, r.a. Tako je Poslanik, s.a.v.s., sjeo u hlad jedne akacije, a ashabi su svi, osim jednog, dolazili i davali zakletvu. Taj postupak je izazvao zadovoljstvo kod Uzvišenog Allaha, zbog čega je zakletva i dobila ime Bej'atur-Ridvan (Zakletva zadovoljstva).

Kada su mušrici vidjeli da je ''vrag odnio šalu'', vratili su Osmana, r.a., živog i zdravog, te poslali Suhejla b. Amra da sa Muhammedom, s.a.v.s., potpiše mirovni ugovor. U ugovoru, bez potpune Bismille i bez navođenja titule ''Allahov poslanik'' pored imena Muhammed, stajalo je:

  • Da se sklapa primirje na deset godina

  • Da se muslimani te godine moraju vratiti u Medinu neobavljenog hadža, ali da mogu doći iduće godine i ostati u Mekki tri dana,

  • Da ko god želi, može da sklopi savez ili sa mušricima ili sa muslimanima

  • (tačka, koja je kasnije izbrisana) Da ko iz Mekke prebjegne u Medinu mora biti vraćen, a ko iz Medine prebjegne u Mekku, neće biti vraćen.

Teška srca, i uz veliko negodovanje od strane ashaba, Poslanik, s.a.v.s., je pristao na ovaj ugovor. Zatim je naredio ashabima da obriju glave i zakolju kurbane, kako bi se oslobodili ihrama, te da se vrate u Medinu. Znao je Poslanik, s.a.v.s., da će im ovaj ugovor donijeti veliku korist i da će im omogućiti veću šansu za širenje Islama, što je Uzvišeni Allah i potvrdio objavljivanjem sure El-Feth (Pobjeda) još u toku njihovog povratka prema Medini. U toj suri Uzvišeni Allah Ugovor na Hudejbiji naziva ''Pobjedom'', te donosi radosnu vijest da će uskoro ispuniti Poslanikov san o slobodnom ulasku u Mekku, a zatim i njenom osvojenju.

Braćo moja! Ugovor na Hudejbiji poručuje svima nama da, bez obzira na to da li mi razumjeli neki propis i njegovu svrhu ili ne, mi treba da poštujemo naredbu od strane Uzvišenog Allaha i Njegovog Poslanika. U tom slučaju će naš uspjeh, kao i nagrada za poslušnost, biti garantovani. Konkretno, učesnicima Zakletve zadovoljstva Poslanik, s.a.v.s., je garantovao veliki ratni plijen od Hajbera i vječne ljepote Dženneta.

 

Zato, molim Dragog Allaha da nas u našoj poslušnosti pridruži navedenim ashabima. Amin.

Hudejbija.doc
Microsoft Word Dokument 46.0 KB