KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

14. ša'ban 1440.H. / 19. april 2019.g.

 

SVAKOME TREBA ISTINSKI OSLONAC

 

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Najbolji način da se čovjek oslobodi neke ružne navike ili osobine jeste da umjesto nje u praksu uvede neku lijepu naviku ili osobinu. Mi smo prošlog petka, u sklopu naših priprema za doček mubarek-mjeseca ramazana, govorili o jednoj lošoj osobini, koju bismo morali da izbacimo iz svoje prakse, a to je oholost. A danas bih želio da govorim o jednoj lijepoj osobini, koju bismo trebali da uvedemo u praksu, a to je tevekkul.

Šta je to tevekkul? To je istinsko oslanjanje na Onoga ko je Vekil, ko je Istinski Zaštitnik i kome sve stvari treba povjeriti, a to je Uzvišeni Allah. Najbolji primjer tevekkula dao nam je Ibrahim, a.s., kada ga je njegov narod katapultom bacio u ogromnu lomaču. Dok je letio kroz zrak on je uzviknuo: ''Hasbunallahu ve ni'mel-vekil!'' (Dovoljan je nama Allah i divan je On zaštitnik!), nakon čega je Uzvišeni Allah rekao: ''O vatro, budi hladna i spasonosna za Ibrahima!'' (El-Enbija', 69.) Tako je vatra izgorjela svo drveće na lomači, koje je narod mjesec dana sakupljao, a da Ibrahim, a.s., nije imao ni jedne jedine opekotine.

Slučaj Ibrahima, a.s., nam govori da je tevekkul direktno i proporcionalno vezan za spoznaju Uzvišenog Allaha, odnosno, što je spoznaja Uzvišenog Allaha veća, veći je i tevekkul. Tevekkul Ibrahima, a.s., je očigledno bio na visokom nivou.

Na osnovu ovog i njemu sličnih događaja islamska ulema je ustanovila da postoje tri stepena tevekkula i to:

  • Da je čovjek zahvalan Allahu kada mu dadne blagodati, a da je strpljiv kada mu uskrati blagodati.

  • Da je čovjeku potpuno svejedno da li mu Allah dao blagodati ili mu ih uskratio.

  • Da je čovjek zahvalan Allahu kada mu uskrati blagodati, jer je svjestan da je to Allahov izbor, te da je Allahov izbor bolji od čovjekovog vlastitog izbora.

U vezi sa tevekkulom Allahov Poslanik, s.a.v.s., je ashabima ispričao jedan lijep i zanimljiv događaj: ''Jedan Izraelćanin je od drugog Izraelćanina zatražio u zajam hiljadu dinara, pa mu ovaj reče: 'Dovedi mi svjedoke!' Prvi odgovori: 'Dosta nam je Allah kao svjedok.' Onda drugi reče: 'Dovedi mi nekoga ko će biti jamac ili garant za to!' Prvi odgovori: 'Dosta nam je Allah kao jamac.' Drugi reče: 'Istinu si rekao', i dade mu hiljadu dinara u zajam do određenog roka.

Kada je istekao rok dužnik je otišao na obalu mora da sačeka prijevoz na drugu obalu kako bi vratio dug. Međutim, toga dana nije bilo čamaca ni lađa koje su plovile na drugu obalu, pa je on našao drvo, prepolovio ga, te u sredinu stavio hiljadu dinara i pismo svome prijatelju. Zatim je spojio dijelove drveta i onda proučio dovu: 'Allahu dragi, Ti znaš da sam ja posudio od tog i tog čovjeka hiljadu dinara i da je on tražio jamca, pa sam ja rekao da nam je Allah dovoljan kao jamac i on je bio zadovoljan. Zatim je tražio svjedoke, pa sam ja rekao da nam je Allah dovoljan kao svjedok i on je bio zadovoljan. Ja sam se potrudio da nađem prijevoz do njega, pa nisam našao, i ja ovaj novac povjeravam Tebi.' Zatim je bacio drvo u more i vratio se kući. Onaj drugi čovjek je također izašao na obalu da vidi hoće li se pojaviti njegov dužnik i nije ga dočekao. Potom je ugledao drvo pored obale i ponio ga kući da ima čime naložiti vatru. Kad je rasjekao drvo vidio je unutra zlatnike i pismo od svoga dužnika. Nakon izvjesnog vremena dužnik je našao prijevoz i došao do svoga prijatelja rekavši mu: 'Tako mi Allaha, ja sam tražio prijevoz da ti donesem tvoj novac i sve do sada ga nisam našao.' Ovaj ga upita: 'Jesi li mi možda nešto poslao?' I kad mu ovaj reče da jeste, on odgovori: 'Allah je sačuvao ono što si poslao i ja sam našao drvo u kojem je bilo mojih hiljadu dinara.' '' (Buharija)

Braćo moja, svakome od nas treba istinski oslonac! Zato, ako želimo pomoć, pobjedu i izlaz iz problema, onda se oslonimo na Dragog Allaha, Koji nam poručuje sljedeće: ''Ako vam Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas On ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici!'' (Ali Imran, 160.)

 

Na kraju molim Dragog Allaha Njegovim lijepim imenom El-Vekil, da nam podari slast imana i ubjeđenja, te radost i rahatluk koje u srcima osjećaju oni koji se iskreno na Allaha oslanjanju. Amin.

Tevekkul II.doc
Microsoft Word Dokument 44.5 KB