KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

01.11.2019. / 04. rebiu-l-evvel 1441.

 

KARAKTER POSLANIKA, S.A.V.S.

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom poručuje: ''Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji Allaha često spominje.'' (El-Ahzab, 21.)

Braćo moja u Dini Islamu! Nalazimo se, evo, na početku mjeseca rebiul-evvela, mjeseca mevluda, u kome se na različite načine prisjećamo rođenja, života i smrti našeg Poslanika i Miljenika Muhammeda, s.a.v.s. Odnosno, organizujemo mevlude, učimo salavate, slušamo vazove i tome slično, a sve s ciljem upoznavanja sa onim koga je Uzvišeni Allah odgojio i učinio da nam bude najbolji uzor u životu i ponašanju. Tako ćemo, akobogda, i današnju hutbu posvetiti našem Poslaniku, s.a.v.s., u kojoj ćemo spomenuti neke od najvažnijih tačaka njegovog karaktera, a sve sa željom da se ugledamo na njega i da vidimo u kojem domenu svoga života i ponašanja treba da napravimo neke izmjene, odnosno, da postanemo još bolji. Idemo redom!

Naš Poslanik, s.a.v.s., je bio vrlo blag i tolerantan. Strpljivo je podnosio uvrede i provokacije od strane bezobraznih ljudi, a prema nepristojnim neznalicama bio je pažljiv. I općenito je bio strpljiv. Niko nije imao toliko iskušenja u životu, koliko ih je imao on, a sve ih je strpljivo podnio.

Radi sebe, nikad se nikome nije svetio, ali je, radi Allaha, kažnjavao one koji su kršili Allahove propise. Rijetko bi se kada naljutio, a i to je bilo radi Allaha, ali bi se i tada vrlo brzo smirivao.

Kada bi se našao u dilemi između dvije stvari ili dva problema, uvijek bi izabrao lakši put rješavanja, ako nije grijeh, a ako je u pitanju grijeh, onda bi bio prvi čovjek koji bi ga odbacio.

Bio je vrlo darežljiv i plemenit prema slabima i siromasima, a posebno uz ramazan. Niko nikada od njega nije nešto zatražio, a da je on rekao: ''Ne.'' (''Ne dam!'' ili ''Nemam!'') Čak se znao i zadužiti kako bi drugima mogao pomoći.

Bio je vrlo hrabar čovjek, i u ratu i u miru, sklon rješavanju problema, a ne bježanju od njih.

Zatim, što je vrlo važno, bio je veoma stidan, stidljiviji od mlade pod duvakom. Nikada nikome nije buljio u lice. Uvijek je imao spušten pogled. Duži mu je bio pogled u zemlju nego li u nebo i uvijek je bio zamišljen.

Nikada nije psovao niti koristio ružne i vulgarne riječi. Nikada nije učinio neko ružno djelo. I nikada nikog nije direktno kritikovao, već je govorio: "Šta misliš da neko učini tako i tako?"

Bio je najpravedniji čovjek, koji je volio da prašta. Uvijek je govorio samo istinu i vrlo je cijenio emanet (povjerenje). Tako su ga čak i prije poslanstva prozvali nadimkom ''El-Emin'' (Povjerljivi). Poštovao je dogovor i datu riječ, te čuvao rodbinske veze.

Bio je daleko od oholosti. Nije dozvoljavao da mu se ustaje na noge i da mu se poklanja kao što se poklanjalo kraljevima. Bio je čovjek kao i svaki drugi. Popravljao je sebi nanule, šio i čistio svoju odjeću, radio kućne poslove, muzao svoju ovcu i svoje obaveze lično izvršavao.

Nije dozvoljavao da iko u društvu ide iza njega, niti je u odijevanju i ishrani odskakao od svoje posluge. Svojoj posluzi nije nikada rekao ni ''Uh!''. Nikada ih, ako bi nešto uradili, nije upitao zašto su to uradili, niti, ako nešto nisu uradili, zašto to nisu uradili.

Nikada se nije izdvajao iz društva. Družio se i sa bogatim i sa siromašnim i ravnopravno dijelio obaveze sa njima. Jednom prilikom je naredio da se skuha ovca, pa je jedan ashab rekao da će je zaklati, drugi da će je oguliti, treći da će je skuhati, a Poslanik, s.a.v.s., je rekao da će sakupiti drva da se naloži vatra. Ashabi mu rekoše da ga oslobađaju od tog posla, ali im on reče: ''Znam da biste vi to uradili umjesto mene, ali me mrzi da se razlikujem od drugih. Zaista Allah ne voli da vidi čovjeka koji se razlikuje od svog društva.'' Nakon toga je ustao i sakupio drva.

Na kraju, molim Dragog Allaha da nas okiti sa što više odlika našeg dragog Poslanika, s.a.v.s., i da nas udruži sa ljudima koji su Poslanika, s.a.v.s., uzeli za svoga uzora. Amin.

 

 

Poslanikov karakter (1).doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB