KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

29.mart 2019. god. 23. Redžeb 1440.h.

 

NAMAZ JE MI'RADŽ

 

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! U utorak navečer, akobogda, nastupa tradicionalna noć Lejletul-Mi'radž. Noć u kojoj se prisjećamo najvažnijeg događaja u životu našeg Poslanika, s.a.v.s., a to je njegovo putovanje Uzvišenom Allahu u goste (Mi'radž). Putovanje sa koga nam je naš Pejgamber, s.a.v.s., donio brojne poklone, među kojima su sigurno najbolji pet dnevnih namaza. Tim povodom danas želim ponovo da govorim o vrijednosti i važnosti namaza, sa namjerom da nas podstaknem da ga čuvamo, te da mjesec ramazan, akobogda, dočekamo kao redovni klanjači.

Braćo moja! Namaz je najvažniji stub Islama, najveći zikr i najbolja veza sa Gospodarom svjetova. On je najvrjedniji ibadet, jer u sebi sadrži više ibadeta: učenje Kur'ana, zikra i dova. On je najbolji čistač grijeha, jer čisti grijehe koje čovjek počini između namaza. I on je ključ od Dženneta, jer onoga, koji poslije svakog namaza prouči Ajetu-l-Kursiju, samo smrt dijeli od Dženneta.

Braćo moja! Mi, koji volimo da se hvalimo kako smo vrijedni u ibadetu, jer je i rad u firmi ibadet, znajmo dobro da je Uzvišenom Allahu najdraže djelo namaz u njegovom vremenu. Zato naš Pejgamber hvali one ljude koji iščekuju početak namaskog vremena da bi što prije klanjali i koji namaz koriste kao rijetke trenutke svoje relaksacije i svog duhovnog Mi'radža. A to namaz, u biti, i jeste – bježanje od surove dunjalučke stvarnosti i odlazak u okrilje Allahove blizine i milosti.

Braćo moja! Naš Pejgamber veli da onaj ko klanja namaz, taj gradi svoju vjeru, a onaj ko ne klanja namaz, taj ruši svoju vjeru. I veli da ćemo na Sudnjem danu prvo biti pitani za namaz, pa ako on bude ispravan, bit će ispravna i ostala djela, a ako on ne bude ispravan, neće biti ispravna ni ostala djela. Prema tome, možemo reći da je namaz najvažniji ibadet, jer od njega zavisi ispravnost i ostalih ibadeta. Međutim, kakva je situacija na terenu? Većina ljudi bi sve drugo radila, samo da ne klanjaju. Ima ih koji poste – a ne klanjaju, daju zekat – a ne klanjaju, hadž su obavili – a ne klanjaju, rade u firmi – a ne klanjaju... Ako je namaz znak ljubavi prema Uzvišenom Allahu, onda se postavlja logično pitanje – za čiju ljubav oni poste, daju zekat, obavljaju hadž i rade u firmi?!

Za svaki ibadet se može naći opravdanje da bi se izostavio. Ako čovjek nema nisab – neće dati zekat; ako nema dovoljno para – neće ići na hadž; ako je bolestan – neće postiti i neće ići u firmu da radi... Jedino za namaz niko nema opravdanje. Ako ne možeš klanjati normalno, možeš sjedeći. Ako ne možeš sjedeći, možeš ležeći. Ako ne možeš uzeti abdest, možeš tejemmum. Ako ne možeš klanjati cijele namaze, možeš makar farzove. Ako ne možeš klanjati u namaskom vremenu, možeš naklanjati... Jedino tri osobe imaju opravdanje za namaz, ali one imaju općenito opravdanje za sve, jer im se ne pišu nikakva djela, a to su: maloljetno dijete, čovjek dok spava i čovjek koji je izgubio razum.

Braćo moja! Posljedice neklanjanja namaza su teške, brojne i bolne: gubitak imana, težak život na Dunjaluku, nemogućnost činjenja sedžde Uzvišenom Allahu na Sudnjem danu kada ljudima bude naređeno da je učine, te boravak u Gajju – džehennemskoj dolini, u Sekaru – vatri koja nikoga neće poštedjeti i koja će kože crnim učiniti. Da nas Dragi Allah sačuva od toga!

S druge strane, braćo moja, imamo drugi paradoks, a to je da ljudi klanjaju namaz, ali ogovaraju i vrijeđaju druge; uzdižu se nad drugima i hvale svoj iman; rade, ali hoće da prevare, da slažu, da potkradu; neće da poste, da daju zekat, da idu na hadž... Takvi ljudi treba da se zapitaju da li je njihov namaz ispravan, jer ispravan namaz odvraća čovjeka od ružnih djela i grijeha, dok se neispravan namaz vraća klanjaču kao šamar od Gospodara. Takvi su ljudi na granici licemjerstva. Takvim ljudima Uzvišeni Allah prijeti: ''Teško klanjačima, koji svoj namaz ne obavljaju kako treba, koji klanjaju da bi ih drugi vidjeli.'' (El-Ma'un, 4-6.)

Braćo moja! Sjetimo se da su među posljednjim porukama našeg Pejgambera, kada se na smrtnoj postelji dijelio od svoje mubarek-duše, bile riječi: ''Moj Ummete, namaz! Moj Ummete, namaz!...'' Zato, čuvajmo svoj namaz, pa će i on nas čuvati! I fizički i psihički. Redovno klanjajmo namaz, pa će nas on do Dženneta dovesti!

 

Molim Dragog Allaha da nas učini istinskim muslimanima i iskrenim vjernicima. Amin.

Namaz II.doc
Microsoft Word Dokument 46.0 KB