KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

26.07.2019

 

KARIBUN MUDŽIB

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Jednom prilikom je jedan od ashaba upitao Božijeg Poslanika, s.a.v.s.: ''Je li Allah blizu, pa da Ga šapatom dozivamo ili je daleko, pa da Ga dovikujemo?'', pa mu je Poslanik, s.a.v.s., odgovorio ajetom: ''A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, zaista, blizu. Odazivam se molbi onoga koji Me zamoli.'' (El-Bekare, 186.)

Braćo draga! Svi mi imamo probleme i svima nam je potreban neko ko će nam pomoći da svoje probleme riješimo. Zato je vrlo važno da shvatimo jednu činjenicu, a to je da je Uzvišeni Allah Qadir (Onaj Koji sve može), Semi' (Onaj Koji sve čuje), Qarib (Onaj Koji je blizu) i Mudžib (Onaj Koji se odaziva onima koji Ga mole).

I zato, ako želimo da riješimo svoje probleme, osim uloženog truda, treba da budemo i da'i (onaj koji moli svoga Gospodara). I ne samo da treba da budemo, nego bismo i morali da budemo, jer naš Gospodar naređuje: ''Molite me, odazvat ću vam se!'' (El-Mu'min, 60.)

Braćo moja! Dova je vrhunac ibadeta. Mnoge ibadete (kao što su namaz, post i zekat) čovjek može da obavlja po navici, bez razmišljanja i da pri tome uopće i ne osjeti slast ibadeta. Međutim, kada uči dovu, kada moli: ''Gospodaru, daj mi to i to...'', onda je čovjek i glavom i srcem uključen u ibadet. I što je vrlo važno, iako postoje vremena kada se dove ne odbijaju, čovjek u svako doba može da se obrati svome Gospodaru. Može da podigne ruke, ali i ne mora. Može da moli jezikom, ali i ne mora. Dovoljno je da moli srcem, jer Gospodar dobro zna šta je u našim srcima.

Naravno, ako je čovjeku posebno stalo da mu Gospodar ispuni neku želju, onda može da moli i u vremenima kada se dova ne odbija, a to su: zadnja trećina noći, u kojoj se Gospodar spušta na najbliže nebo i gleda da li ima neko ko uči dovu; zatim, između ezana i ikameta – to je kratki period i zato je vrlo lijepa navika kod nas Bošnjaka da se između sunneta i farza uči tri puta sura Ihlas i, potom, Fatiha, kako bi se dalo vremena onima koji žele da prouče dovu; zatim, petkom – taj period je također kratak i postoji više različitih mišljenja oko toga u kojem dijelu dana nastupa taj period. Jedan alim veli da je on uvijek učio dovu petkom od ikindije do akšama i da mu je Uzvišeni Allah uvijek ispunjavao želje; kao i u drugim prilikama, kao što su: boravak na Arefatu, pred iftar, u noći Lejletul-Kadr, na sedždi (kad je čovjek najbliži Allahu), prilikom posjete Ka'bi, u tavafu, nakon pijenja Zemzema, nakon završetka namaza, nakon završetka hatme, prilikom pokajanja, prilikom učenja dove za odsutnog brata i sl.

Prilikom učenja dove, čovjek treba da bude svjestan da Uzvišeni Allah može, ali neće uvijek, odmah da odgovori ili udovolji dovi. Nekada On želi da vidi da li je čovjeku zaista stalo do toga što moli, pa očekuje da čovjek ustraje u dovi.

Nekada to što čovjek traži, u datom trenutku nije dobro za čovjeka, pa mu Uzvišeni Allah odgodi ispunjenje želje za neko drugo vrijeme.

Nekada, pak, čovjek moli za jedno, a Dragi Allah mu dadne nešto sasvim drugo, jer ono što je čovjek tražio nije dobro za njega. O tome Gospodar veli: ''Nešto ne volite, a ono je dobro za vas. I nešto volite, a ono je loše za vas. Allah zna, a vi ne znate.'' (El-Bekare, 216.) Zato čovjek ne treba da se žalosti ili obeshrabri, ako mu Uzvišeni Allah nešto ne dadne.

I što je jako važno, ni jedna dova neće propasti. Ako je Dragi Allah ne ispuni na Dunjaluku, onda će je ispuniti na Ahiretu.

Zato, braćo moja! Odazovimo se pozivu našeg Gospodara i dozivajmo Ga u svojim dovama! Njemu naše dove nikada neće dosaditi, a Njegovo bogatstvo je neiscrpno. On poručuje u Hadis-i kudsiju: ''O robovi moji, kad bi prvi i posljednji od vas, i ljudi i džini, stali na jedno mjesto i zatražili od Mene, pa Ja svakome pojedinačno dao ono što traži, to ne bi umanjilo od onoga što imam ni onoliko koliko umanji igla kada se umoči u more.'' (Muslim)

 

Na kraju, molim Dragog Allaha da nam se odazove i da udovolji našim dovama. Amin.

Karibun Mudzib.doc
Microsoft Word Dokument 42.0 KB