KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

   

28. safer 1439. H. / 17. novembar 2017. god.

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

VLASNICI ROVOVA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah poručuje: ''O vjernici, na vama je da se brinete o sebi; ako ste na Pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao!'' (El-Maide, 105.)

Braćo moja u Dini Islamu! Naš pejgamber Muhammed, a.s., je najavio da će doći vrijeme kada će Islam biti kao žiška na dlanu. Ako je ispustiš – ugasi se, a ako je držiš – prži. Mislim da je to ovo vrijeme. S toga, da bih nas podstakao da čuvamo svoju žišku na dlanu, danas želim s vama da podijelim jednu priču, koju je Muhammed, a.s., naveo u svom hadisu. On veli:

''Nekada davno, prije vas, živio je jedan vladar koji je imao svoga čarobnjaka. Kada je čarobnjak ostario, rekao je vladaru: 'Ja sam ostario i smrt mi se približila, pa mi daj jednoga dječaka da ga poučim čarolijama.' Tako mu je vladar dao jednog dječaka. Na putu, između vladara i čarobnjaka, živio je jedan monah. Dječak je, jednom prilikom, prolazeći pored monaha, navratio kod njega, pa mu se svidjelo kako govori. Kad bi došao čarobnjaku, ovaj bi ga udarao i pitao gdje se zadržao. Kad bi se vratio svojima kući, i oni bi ga udarali i pitali gdje se zadržao. Dječak se na to požalio monahu, pa mu je ovaj rekao: 'Kad te bude htio udariti čarobnjak, reci da si se zadržao kod kuće, a kad te budu htjeli udariti kod kuće reci da si se zadržao kod čarobnjaka!'

Jednoga dana dječak je naišao na jednu ogromnu i strašnu životinju koja se ispriječila pred ljude tako da nisu mogli prolaziti, pa je pomislio: 'Danas ću vidjeti da li je Allahu draži monah ili čarobnjak.' Uzeo je kamen i rekao: 'Bože, ako ti je draži monah od čarobnjaka, usmrti ovu životinju i neka ljudi prolaze!' Zatim je bacio kamen, pogodio životinju i ubio je, pa je svijet počeo prolaziti. Kasnije je o svemu ovome ispričao monahu, pa mu je monah rekao: 'E moj sine, ti si bolji od mene i bit ćeš stavljen u iskušenje. A kada se to desi, nemoj nikome govoriti za mene!'

Dječak je liječio slijepce, gubavce i druge bolesnike. Iscjeljivao je od svake bolesti. Vladar je imao jednog bliskog prijatelja, sugovornika, koji je oslijepio. Čuvši za dječaka, on mu je došao s bogatim darovima i rekao: 'Izliječi me, tvoje je sve što ovdje vidiš!' Dječak je rekao: 'Ja ne liječim nikoga, nego Uzvišeni Allah. Ako u Njega vjeruješ, ja ću Allaha zamoliti da te izliječi.' Ovaj je povjerovao, pa je dječak zamolio Allaha i izliječio ga. Zatim je ovaj otišao kod vladara i ponovo sjeo u njegovo društvo kao i ranije, pa ga je vladar upitao: 'Hej ti, ko ti je vratio vid?' On odgovori: 'Moj Gospodar!' Na to vladar reče: 'Ja?' Ovaj odgovori: 'Ne, nego Allah, moj i tvoj Gospodar.' Vladar upita: 'Zar ti imaš drugog gospodara osim mene?' 'Imam, moj i tvoj gospodar je Allah', reče ovaj. Zatim ga je vladar počeo mučiti dok mu ovaj nije kazao za dječaka, a onda je naredio da mu se dječak dovede. Kad su ga doveli, upitao je: 'Sine, kako svojim čarolijama liječiš slijepce i gubavce i sve ove bolesnike?' 'Ja ne liječim nikoga, nego Uzvišeni Gospodar', odgovorio je. 'Ja?', upita vladar. 'Ne', odgovori dječak. 'Zar ti imaš drugog gospodara mimo mene?', upita vladar. Dječak odgovori: 'Moj i tvoj Gospodar je Allah.' Onda je i njega počeo mučiti dok mu nije kazao za monaha. Potom je doveden i monah, pa mu je rekao: 'Odbaci svoju vjeru!' Kada je ovaj odbio to da učini, uzeo je pilu i razrezao mu glavu na dva dijela, koji su pali na zemlju. Zatim je bivšem slijepcu rekao da odbaci svoju vjeru, pa, kad je i ovaj to odbio, uzeo je pilu pa i njemu razrezao glavu na dva dijela, koja su pala na zemlju. Onda je dječaku rekao da odbaci svoju vjeru, pa, kada je i on odbio to da učini, poslao ga je sa grupom svojih ljudi na tu i tu planinu i rekao: 'Kad se popnete na vrh, ako odbaci vjeru, poštedite ga, a, ako odbije da to učini, onda ga gurnite.'

Kad su ga odveli i s njim se popeli na vrh planine on je zamolio: 'Bože, spasi me od njih, kako Ti hoćeš!' Brdo se zatreslo i svi su se survali. Dječak je, raspitujući se, došao do vladara, koji ga, kad je ušao, upita: 'Šta je sa tvojim društvom?' On odgovori: 'Allah Uzvišeni me od njih spasio.' Onda je s njim na lađi poslao drugu grupu i rekao im: 'Kad se otisnete na pučinu, ako odbaci svoju vjeru, poštedite ga, a ako ne, bacite ga u more!' Kad su se otisnuli na more, dječak je zamolio: 'Bože, spasi me od njih, kako Ti hoćeš!', pa se brod prevrnuo i svi su se utopili. Dječak se opet vratio i, kada je ušao vladaru, ovaj ga upita: 'Šta je sa tvojim društvom?' On odgovori: 'Allah Uzvišeni me od njih spasio.'

Zatim je rekao vladaru: 'Ti me ne možeš ubiti dok ne uradiš ono što ti budem naredio.' 'A šta to trebam da uradim?', upitao je. On reče: 'Skupi sav narod na jednom mjestu, zatim me razapni na jedno stablo, a onda uzmi strijelu iz mog tobolca i reci: 'U ime Allaha, Gospodara ovog dječaka!' Ako to uradiš, ubit ćeš me.' Tako je i uradio. Uzeo je strijelu, stavio je u luk, zategao i rekao: 'U ime Allaha, Gospodara ovog dječaka', a zatim je odapeo. Strijela je dječaka pogodila pravo u sljepoočnicu. Dječak je na to mjesto stavio ruku i umro. Tada su ljudi povikali: 'Mi vjerujemo u Gospodara ovog dječaka!' Vladaru su tada rekli: 'Tako nam Allaha, zadesilo te baš ono čega si se bojao, sav je svijet povjerovao!' Onda je naredio da se iskopaju rovovi i u njima nalože vatre i rekao: 'Ko se odrekne svoje vjere, pustite ga, a ko odbije da to učini, gurnite ga u vatru!' Svijet se gurao i utrkivao. Jedna žena sa djetetom, koje je dojila, opirala se da padne u vatru, pa joj je dijete reklo: 'Majko strpi se! Ti si na Istini.' '' (Muslim i drugi)

Braćo moja! Ovo je bilo prvo dijete koje je progovorilo u bešici. Drugo takvo dijete je bio Isa, a.s. Treće dijete, koje je progovorilo u bešici, je živjelo u vrijeme pobožnog Džurejdža, o kome ćemo drugom prilikom govoriti, akobogda. A prije desetak godina, prema tvrdnji nekih ljudi, u Palestini je rođeno četvrto dijete koje je progovorilo na dan svog rođenja. Ono je tada reklo da će kad poraste biti mladić koga će Dedžal na kraju svoje vladavine ubiti, pa ponovo oživjeti.

 

Molim Dragog Allaha da nas učvrsti na Pravom putu i da nam pomogne da sačuvamo svoju žišku Islama. Amin. 

Vlasnici rovova.doc
Microsoft Word Dokument 40.0 KB