KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

06. ševal 1438.H. / 30. juni 2017.g.

 

POSLANIKOVI SAVJETI EBU ZERRU

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Sada kada smo, hvala Dragom Allahu, hairli ispratili mubarek-mjesec Ramazan i kada treba da ustrajemo u svojim ibadetima, želim da razmislimo o četiri savjeta koja je Muhammed, a.s., uputio Ebu Zerru, r.a.

Ebu Zerr, r.a., prenosi: ''Oporučio mi je moj prijatelj Muhammed, a.s., četiri stvari koje su mi draže od ovog svijeta i svega što je na njemu. Prvo, upravljaj lađom kojom ploviš, jer je more veoma duboko...''

Ovim riječima Muhammed, a.s., poručuje Ebu Zerru, r.a., da je lađa čovjekovo djelo, a da je duboko more ovaj svijet.

U vezi s tim h. Alija, r.a., veli: ''Allah ima Svoje mudre, oštroumne robove, koji su utrku za ovim svijetom ostavili iz bojazni da ne izgube vječnost. Promotrili su ovaj svijet i vidjeli da on nije domovina pametnom, pa su ga nazvali dubokim morem, a svoja djela svojom lađom.''

Prema tome, prva pouka glasi: ''Ako ne želiš da potoneš u duboko more, onda se pobrini da skuješ dobru lađu i da joj podlogu svakim danom sve više učvršćuješ. I ne gledaj previše u morsku vodu, da te ne bi svojom ljepotom povukla u svoje dubine.''

Druga Poslanikova, a.s., poruka Ebu Zerru, r.a., glasi: ''...I opskrbi se dobro onim što ti je potrebno za put, jer ovaj put je dalek...''

Ovim riječima Muhammed, a.s., poručuje Ebu Zerru, r.a., da je najbolje čime se na putovanju preko dubokog mora može opskrbiti jeste bogobojaznost (takvaluk), stalna svijest o Allahovoj, dž.š., sveprisutnosti.

O tome Uzvišeni Allah u Kur'anu, a.š., veli: ''Opskrbite se! A, zaista, najbolja opskrba je bogobojaznost. Pa bojte Me se, o razumom obdareni!'' (El-Bekare, 197.)

Prema tome, druga pouka glasi: ''Bogobojaznost je čovjekovo najjače oružje, kojim on čuva Uzvišenog Allaha i drži Ga uza se i na svojoj strani, na svakom mjestu i u svako vrijeme. Neprijatelji Islama dobro znaju da je bogobojaznost najjače oružje vjernika i zato su se na njega najviše i okomili. Ponudili su muslimanima duboko more prepuno blaga i, putem medija, omilili im alkohol, blud, kocku i ostale harame, a mrskim i zaostalim im učinili namaz, post, zekat i ostale farzove i halale. Zato oprez, i pamet u glavu! I znaj dobro, da što god je bogobojaznost jača, to je neprijatelj slabiji i manji.

Treća Poslanikova, a.s., poruka Ebu Zerru, r.a., glasi: ''Oslobodi svoja leđa od težine, jer je putovanje do visokog uspona veoma teško...''

Ovim riječima Poslanik, a.s, poručuje Ebu Zerru, r.a., da ako želi da stigne u okrilje Allahove, dž.š., blizine, onda treba da izbjegava grijehe i da se često za njih kaje, te da ne tovari na svoja leđa tuđe hakkove.

U vezi s tim se prenosi da je Poslanik, a.s., upitao ashabe: "Znate li vi ko je muflis (bankrot)?" Ashabi odgovoriše: "Kod nas je muflis onaj koji nema ni novca ni robe." Poslanik, a.s., reče: "Muflis moga ummeta je onaj ko dođe na Sudnji dan s namazom, postom i zekatom, ali je psovao onog, potvorio ovog, u imetku zakinuo onog, prolio krv ovog, udario onog. Pa će se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego što se svima oduži, onda će se uzeti od njihovih loših djela i prebaciti na njega, pa će se onda, zajedno s njima, strovaliti u vatru." (Muslim)

Prema tome, treća pouka glasi: ''Što god tvoj brod bude imao manje tvoga i tuđeg tereta, bit će manja i mogućnost da potone u duboko more i prije će stići do sigurne luke.''

Četvrta Poslanikova, a.s., poruka Ebu Zerru, r.a., glasi: ''...Budi iskren u svom djelovanju, jer Onaj, Kome ništa skriveno nije, sve vidi.'' (El-Makdisi)

Ovim riječima Poslanik, a.s, poručuje Ebu Zerru, r.a., da se uz bogobojaznost treba da okiti i iskrenošću, jer čovjek čovjeka možda i može, ali Dragog Allaha nikada ne može, uspjeti da prevari.

O tome Ata'ullah el-Iskenderi veli: ''Ljudska djela su tijela, a njihova duša je iskrenost.''

Prema tome, četvrta pouka glasi: ''Ne dozvoli sebi da izgubiš svoja dobra djela, samo zato što si ih učinio radi nekog drugog, a ne radi Allaha, dž.š.! Ljudi te neće bogato nagraditi za djela koja učiniš radi njih, pa makar prolio i rijeku znoja. S druge strane, Dragi Allah će tvoj trud, koji je radi Njega uložen, pošteno nagraditi i svako tvoje dobro djelo na Sudnjem danu priznati.

 

Molim Dragog Allaha da Poslanikove, a.s., poruke Ebu Zerru, r.a., nađu odjeka i u našim životima. Amin.

Savjeti Ebu Zerru.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB